Dansk Sejlunion13. december 2012 12:51

De kommercielle kræfter bag sejlsporten mødtes

Mere end 200 delegerede fra de professionelle globale kapsejladser, kommercielle partnere, industrien, sejlsporten, medier, m.v. deltog i årets World Yacht Racing Forum i Gøteborg, heriblandt Dansk Sejlunion.

Det var femte gang, at denne internationale 2-dages sejlsportskonference World Yacht Racing Forum blev afholdt, men første gang i det nordlige Europa i et sneklædt Göteborg i julestemning. Konferencen bestod af to paralle forums, hhv. "World Yacht Racing Forum" og "Yacht Racing Design & Technology Symposium". Konferencen er et kommercielt initiativ, som samler specielt den mere professionelle del af sejlsporten, og blev afviklet fra den 11.-12. december.

Fra Danmark var der deltagelse fra Danish Yacht, North Sails, Match Racing Denmark, SportsXstream, X-Yachts og Dansk Sejlunion. Danske medier var repræsenteret ved Bådmagasinet. Vi fik spændende indtryk og informationer med os hjem, ligesom værdien af networking er essentiel, både ift. kommende events, videndeling og mulige kommercielle samarbejdspartnere.

ISAF-politikere blev væk
Den "organiserede" del af sejlsporten var også til stede, dog relativt få sejlunioner - Dansk Sejlunion og Svenska Seglarförbundet - samt nogle store klubber som Göteborg Kungliga Segelselskab, Kungliga Svenska Segelselskapet og Royal Southern Yacht Club. European Sailing Federation var repræsenteret ved undertegnede og ISAF havde et par tekniske repræsentanter, men ingen fra den politiske side, hvilket nok vakte nogen forundring.

Der er et ønske og vilje fra dem professionelle og kommercielle del af sejlsporten, om at få skabt bedre relationer med ISAF i fremtiden. Den ny ISAF Præsident, Carlo Crooce, var allerede før han blev valgt i kontakt med flere professionelle arrangører, hvilket giver en forventning om et bedre samarbejde i de kommende år.

Sejlsport og byer
Der er en udvikling i gang rundt omkring i verden, hvor mange større kystbyer i stigende grad anvender sejlsports og maritime events som en væsentlig del af deres profilering og byudvikling.

Gøteborg arbejder med visionen "getting closer to the water", Kiel brander sig som "Kiel Sailing City" og Stockholm har start og mål for f.eks. Gotland Rundt (nu "ÅF Offshore Race") inde i centrum af byen.
Cardiff i England anvender sejlsporten i forbindelse med byens "Water Front Development" som en del af deres "City Strategy", hvor man fokuserer på arrangementernes økonomiske værdi, mulighed for international profilering samt sportslig branding og "legacy".

Aarhus har gennem Sport Aarhus Event i stigende grad fokuseret på værdien af sejlsports og maritime arrangementer, hvor man gennem en årrække har haft mange EM og VM'er, og man bakker fremadrettet op om etablering af et internatonalt sejlsportscenter på Aarhus Havn. I 2013 har man Tall Ships Race, EM i 49er/49erFX samt VM i 29er.

København - tidligere en havneby - har desværre endnu ikke for alvor erkendt, at sejlsportsaktiviteter kunne anvendes meget mere aktivt og kontinuerligt i byens branding og event strategi.

Cardiff fokuserer f.eks. på, at "Extreme Sailing Series" er attraktiv for byer, fordi der kan sejles tæt på bymidten, det er en innovativ og global event, 3-årigt partnership, god miljøprofil samt økonomisk realisabelt for en by.

OL i fremtiden
En af konferencens hovedtalere var Ben Ainslie, der bl.a. fokuserede på udviklingen af den olympiske sejlsport. Han sammenlignede golf og sejlsport på den måde, at idrætsudøverens resultat delvis er afhængig af vejret; golf afvikles f.eks. som bedst over 4 dage, hvor den, der sejler bedst og laver mindst fejl, vinder - og ikke med en "winner takes it all" finale.

Endvidere kritiserede Ben - ligesom mange andre - beslutningsprocessen i ISAF, specielt med reference til Windsurfing/Kiteboarding problematikken, hvor ISAF ændrede beslutningen mindre end et halvt år efter, samt at en ny disciplin som match race kun var med i én olympiade. Han forslog, at en disciplin mindst skal være med i 2-3 OL'er, samt at man skal fokusere på spændende og fysisk krævende discipliner, som også tilgodeser sejlere med forskellig vægt.

TV dækningen i 2012 viste for alvor, hvor fysisk og teknisk krævende sejlsport er, og hvis vi i fremtiden kan implementere de TV teknologier som America's Cup implementerer, så vil sejlsporten kunne opnå et endnu større TV publikum, fordi den bliver meget nemmere at forstå, samtidig med at den er visuelt flot og spændende.

Stan Honey. som har udviklet TV konceptet for America's Cup, var også til stede på konferencen og indikerede, at det efter hans opfattelse ikke vil tage så lang tid, før teknologien vil kunne implementeres meget bredere i eksponering af sejlsporten. Rigtig spændende TV perspektiver for sejlsporten, der i forvejen er en af de sportsgrene, som er nået langt med anvendelse af nye, digitale medieplatforme.

Klubber er værdifulde brands
Flere af de professionelle kapsejladsserier anerkender i stigende grad værdien af at samarbejde med større klubber rundt omkring i verden, som besidder erfaring, viden, faciliteter, sikkerhed, management, frivillige ressourcer samt kulturelle/sociale fællesskaber, men vil ikke overlade arrangementerne helt til klubberne, idet de værner om deres kommercielle brands. Sejklubbernes historie og traditioner repræsenterer også en "brand value".

Samtidig peges på, at professionelle sejlsports teams er forretning, og ikke kan drives af klubber i traditionel forstand. Men måske i fremtiden i adskilte kommercielle enheder.

Samarbejde mellem store klubber kan være med at til at benchmarke og sætte standarder for fremtidige events, men også udvikling og undervisning af sejlere, erfaringsudveksling og udvikling af medlemsklubben.

Der var mange andre spændende emner de to dage, bl.a. sponsorships, brand aktivering, hospitality, promovering af sejlsport og OL-sejlsport som vejen til en professionel karriere.

Programmet for World Yacht Racing Forum kan ses her...