Dansk Sejlunion3. december 2012 09:28

Dansk Sejlunion henter ny generalsekretær hos spejderbevægelsen

Pressemeddelelse: Dansk Sejlunion har ansat Mads Kolte-Olsen som ny generalsekretær. Han kommer fra en stilling som generalsekretær hos Det Danske Spejderkorps.

Det er en person med et glødende hjerte for friluftslivet og det frivillige arbejde, som fra mandag den 21. januar næste år overtager posten som generalsekretær i Dansk Sejlunion.

Mads Kolte-Olsen, 46, har de seneste knap fem år været generalsekretær i Det Danske Spejderkorps, hvor han er én af hovedkræfterne bag en markant medlemsvækst på 13 procent.

Udstråling og engagement
Mads Kolte-Olsen er vokset op med sejlsporten i Troense på Tåsinge, han er uddannet cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet, og han har årelang erfaring fra centraladministrationen. 

Men i valget af ny generalsekretær var det især hans personlige engagement og naturlige udstråling, der gjorde forskellen, forklarer Dansk Sejlunions formand, Hans Natorp.

Matcher udfordringer
"Mads Kolte-Olsen er et engageret menneske med en brændende passion for det frivillige arbejde. Han har vist, at han kan skabe resultater inden for det foreningsbaserede friluftsliv. Og så kommer han med en solid erfaring og stærke kvalifikationer, der matcher Dansk Sejlunions udfordringer med forandringsledelse, økonomistyring og strategisk implementering. Jeg er overbevist om, at han er den helt rigtige leder af holdet," siger Hans Natorp.

Friske øjne
"Vi får en generalsekretær, der kommer udefra og kan tage bestik af Dansk Sejlunion med et sæt friske øjne. Med sin baggrund vil han kunne skabe nye synergier, der rækker over hele spektret fra tursejlerne over børn og unge og til vores elitesejlere på landsholdet. Det spiller en rolle, at han hidtil har arbejdet med børn, unge og voksne uden for rammerne af en elitær målestok. Hans erfaring bliver en styrke for bredden i dansk sejlsport," siger Hans Natorp.

Tilbage til sejlsporten
Mads Kolte-Olsen glæder sig til at blive en del af sejlernes fællesskab.

"Kombinationen af at vende tilbage til sejlsporten med de mange gode naturoplevelser, de kolde fingre og livet på havnen - og samtidig gå ind i arbejdet med at realisere Dansk Sejlunions strategi-plan, hvor jeg både kan bidrage med min faglighed og med min erfaring fra det frivillige forenings-liv, er tilsammen elementer, som for mig gør stillingen utrolig attraktiv," siger Mads Kolte-Olsen.    

"De forskellige grene af spejderbevægelsen er vidt forskellige, men gennem en målrettet strategi er det alligevel lykkedes at skabe en fælles identitet, som alle spejdere kan genkende. Jeg håber, at min erfaring herfra kan overføres til Dansk Sejlunion i arbejdet med at skabe en fælles sejleridentitet," siger Mads Kolte-Olsen. 

 

FAKTA om Mads Kolte-Olsen

Født i 1966. Opvokset i Troense på Tåsinge, hvor han begyndte at sejle Optimist som otteårig. Senere sejlede han Flipperjolle med sin bror, og i teenageårene sejlede han Europajolle. Fællesskabet med kammeraterne i sejlklubben og på havnen var i alle årene i Troense det centrale omdreningspunkt i fritiden.   

Han blev student fra Svendborg Gymnasium i 1986 og havde inden da været et år på highschool i Missouri, USA.    

Som 20-årig flyttede han til Aarhus for at læse cand. scient pol. på Aarhus Universitet. Han blev kandidat i 1994 og havde undervejs studieophold i Tyskland og Italien.

Første job som færdiguddannet var en projektlederstilling i Dansk Ungdoms Fællesråd. I 1995 blev han ansat som fuldmægtig i Fødevareministeriet.

I 2001 blev han sekretariatschef i Fødevareministeriet og året efter souschef i Fødevarestyrelsens Kontor for Kontrolstyring. I 2005 blev han chef for Fødevarestyrelsens direktionssekretariat.

Det store kursskifte kom i 2008, hvor han forlod centraladministrationen til fordel for jobbet som generalsekretær i Det Danske Spejderkorps. Gennem sin ældste datter var han nogle år forinden blevet involveret som frivillig leder i spejderbevægelsen.

Han er gift med ingeniør Annette Kolte-Olsen. Parret har tre piger på 17, 13 og 8 år. Familien bor i Husum.

Foruden sit fortsatte virke som frivillig spejderleder er han medlem af skolebestyrelsen på Husum Skole. Han er bestyrelsesmedlem i Lokale- og Anlægsfonden og desuden bestyrelsesmedlem i Foreningen til udvikling af Energicenter Voldparken, hvor målet er at skabe kvarterløft i Husum og Tingbjerg. Lokalt engagement betyder meget for ham.

Han løber, cykler, dyrker fitness og er aktiv langrendsløber. Fire gange har han gennemført den norske langrendsklassiker Birkebeinerrennet på 54 km. I marts 2013 venter hans hidtil største langrendsudfordring, når stiller op i den 90 km lange svenske klassisker Vasaloppet.

I mange år har hans primære tilknytning til sejlsporten foregået om bord på forældrenes kølbåd. Han glæder sig til igen for alvor at blive aktiv sejler. Med virkning fra 3. december 2012 er Mads Kolte-Olsen medlem af Troense Bådelaug.