Dansk Sejlunion5. november 2012 11:36

Situationsrapport fra Dublin

De første dages møder herovre ved ISAF’s årsmøde er overstået, fortæller Dan Ibsen fra Irland. Opstarten har været rolig, men diskussionen om OL-klasser venter.

Det har været en rolig start på 8 dages mødeaktiviteter, og de fleste møder har indtil nu været tekniske, f.eks. Int. Relations Commission, Race Officials komite'erne, Youth Sailing World Championship, Int. Classes Committee m.v.

Men lobbyvirksomheden på gangene har allerede fra den første dag været intens. To emner er - ikke overraskende - dominerende, ligesom der er mange følelser omkring dem.
 
Kiteboarding eller windsurfing?
Holdningerne spænder lige fra at det vil være forkert og useriøst af ISAF Council at omgøre beslutningen, kun et halv år efter at man valgte kiteboarding som ny disciplin, til at man valgte "forkert" - der er mange udlægninger af, hvordan man kunne vælge "forkert".

Men essensen er at flere lande som i maj 2012 var stærke tilhængere af kiteboarding som den hurtigst voksende sejlsports disciplin på globalt plan, nu er kommet til Dublin med et pålæg hjemmefra om at i stedet at stemme for windsurfing; Sejlunioner over hele verden samt ISAF Council medlemmer og komite medlemmer er blevet bombarderet med e-mails, specielt fra RS:X-klassen. Og Kiteboarding har søgt at dæmme op for kritikken gennem at dokumentere deres aktiviteter og globale spredning.

Lige nu kan ingen sige, om det kan lykkes at få 75 % flertal i ISAF Council som der skal til at omstøde beslutningen, men de næste dages møder bliver meget spændende. Søndag mødes Windsurfing & Kiteboarding Committee og senere Womens Forum, og på onsdag er der et afgørende møde i Events Committee, der afgiver den endelige anbefaling til ISAF Council.
 
Valg af ISAF Executive Committee
Det andet "hotte" emner er valg af ISAF præsident samt 7 vicepræsidenter. Det er først næste lørdag, men gangene på konference stedet summer af aktivitet, og nye konstellationer ses hele tiden sidde eller stå stilfærdigt og diskutere et eller andet; Hvis der bliver stille, når man passerer en gruppe, så har emnet givetvis været valget. Det taktiske spil er i fuld gang, og ofte siger folk det man gerne vil høre de siger (og ikke det de mener).

Hvorfor er det så vigtigt for sejlsporten?
Jo, for den ene fløj er eksponent for en konservativ linje i ISAF, hvor man ikke ønsker at udvikling skal være så højt på ISAF's dagsorden, hverken m.h.t. olympiske klasser eller andre ISAF events.

Den anden fløj er mere eksponeret på at på kommercialisering af sporten og en modernisering af den organisatoriske struktur, således at den bliver mere strømlinet med hurtigere beslutningsprocesser og mere effektiv udførelse af beslutningerne; En mere "business-like" organisation, hvor man også ønsker at ISAF får en kommende repræsentation i Lausanne, hvor bl.a. IOC og andre internationale sportsorganisationer allerede har til huse.

Det bliver en spændende uge frem til næste lørdag, ikke mindst fordi den kommende ISAF-ledelse kommer til at "sætte kursen" for sejlsportens fremtidige udvikling - en mere konservativ og traditionel linje - eller en forventet modernisering og effektivisering af ISAF. Det er i hvert fald det, som er på alles læber i Dublin på ISAF's årsmøde i Dublin, som afsluttes med den 4-årlige generalforsamling.

Følg løbende med i ISAF-mødet med livebloggen her...

Foto: onEdition.