Dansk Sejlunion26. november 2012 16:22

Samrådsspørgsmål til Skatteministeren

Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance stiller følgende spørgsmål til Skatteministeren forud for samråd den 6. december 2012.

L 81, samrådsspørgsmål B
Samrådsspm. om en redegørelse for baggrunden for den 34 procents forhøjelse af kaskoforsikringsafgiften på fritidsfartøjer, der lægges op til med lovforslaget, til skatteministeren

Samrådsspørgsmålets ordlyd:
Ministeren bedes give en redegørelse for baggrunden for den 34 procents forhøjelse af kaskoforsikringsafgiften på fritidsfartøjer, der lægges op til med lovforslaget. Ministeren bedes specifikt, med udgangspunkt i høringssvaret fra Dansk Sejlunion, forholde sig til, om finansieringen af redningstjenesterne afspejler fordelingen af redningsoperationer, og redegøre for, hvilken betydning en forventelig nedgang i lystsejlads, som følge af afgiftsforhøjelsen, vil have for danske lystbådehavne og det danske turismeerhverv som helhed. Ministeren bedes endvidere redegøre for, hvordan provenuet fra afgiften anvendes, herunder i hvilket omfang pengene kommer tilbage til sejlsporten.

Spørger:
Ole Birk Olesen (LA)

Minister:
Skatteministeren

Kilde: http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l81/samspm/B/index.htm#nav