Dansk Sejlunion13. november 2012 22:19

ISAF’s beslutningsproces for OL-discipliner

Få her en mere detaljeret beskrivelse af beslutningsprocesserne i ISAF omkring OL-discipliner.

ISAF's komiteer og Council har arbejdet med spørgsmålet omkring kiteboarding og windsurfing gennem 2 år. Det har i hele denne periode været kendt, at der blev arbejdet med mulige ændringer, som kunne ende med et valg af kun den ene af de to discipliner:

  • Windsurfing og/eller Kiteboarding mænd
  • Windsurfing og/eller Kiteboarding kvinder

Dvs. at alle i ISAF, de nationale sejlunioner samt klasser/sejlere, burde være bevidste om, at der skulle træffes en beslutning om den ene eller anden disciplin - eller en kombination.

Inden beslutningen i maj 2012 på halvårsmødet blev der gennemført evalueringssejladser for specielt kiteboading formaterne i Santander, Spanien;  ISAF Equipment Committee fastslog i en rapport til maj mødet, at Kiteboarding var klar til at kunne blive olympisk disciplin. Beslutningen i maj 2012 i ISAF Council blev jf. regulativerne truffet med alm. flertal - ligesom alle tidligere beslutninger om olympiske discipliner, f.eks. da Solingen og Tornado røg ud.

Transparent procedure
ISAF Regulation 23 blev som helhed vedtaget for nogle år siden m.h.p. at sikre en transparent og forståelig procedure for valg af olympiske events og udstyr, således at sejlunionerne, klasserne og sejlerne kan planlægge herefter.

Denne regulation blev vedtaget af Council og General Assembly, og man var allerede dengang enige om, at hvis der skulle ændres på en beslutning tættere på OL, så burde en så alvorlig beslutning - specielt af hensyn til sejlerne - ikke blot kunne omstødes med et simpelt flertal. Derfor blev der implementeret en vis form for beskyttelse gennem ISAF Regulation 23.1.7, som betyder, at en ny beslutning - tættere på OL - ville kræve 75 % flertal for at kunne ændre en tidligere beslutning.

Council-beslutning blev omstødt
Generalforsamlingen er naturligvis ISAF's øverste myndighed, og ved årsmødet blev det besluttet - iht. ISAF's love og regulativer -at omstøde Councils tidligere beslutning. Ved generalforsamlingen kræves et simpelt flertal for at omstøde beslutninger.

Det kan man lide eller ikke - men dette betyder, at ISAF nu reelt bliver nødt til at overveje, om dette er den korrekte måde at træffe sådanne afgørende beslutninger på. Ellers risikerer man i fremtiden, at hver gang en klasse bliver utilfreds over en beslutning, så indbringer man den for General Assembly, og den kan således ændres uanset hvor lang tid der er til OL. Dette er næppe ønskeligt for nogen, især ikke sejlerne og sejlunionerne!

Små stemmer som store
Man skal huske, at Aruba, Djibouti og Sudan hver har én stemme på generalforsamlingen - ligesom USA, Frankrig og Tyskland. De første tre lande har kun relativt få sejlere, og indtil nu ingen som er i gang med olympiske satsninger. Stemmevægten i Council er mere balanceret i form af repræsentation fra grupperne.

Generalforsamlingen 2012 var samtidig meget speciel. Det var meget positivt, at der var 106 deltagende nationer mod sidste gang 84 nationer. MEN man skal være opmærksom på, at én af præsidentkandidaterne havde fået fløjet en masse repræsentanter ind fra en række lande, som aldrig tidligere har deltaget i ISAF's arbejde eller generalforsamlinger, og som vi med stor sikkerhed heller ikke ser i ISAF-sammenhænge de næste 4-8 år.

Så denne proces betyder forhåbentlig, at ISAF vil revurderer, hvordan man kan optimere processen omkring valg af olympiske events og udstyr, så sejlerne, sejlunionerne og omverdenen ikke igen skal blive vidne til ændringer, mindre end 4 år før de olympiske lege.

Ekstra medaljesæt
Mange ønsker selvfølgelig både windsurfing og kiteboarding på det olympiske program, ligesom mange også ønsker at se kølbådene tilbage på det olympiske program. Med kun 10 medaljesæt er det en umulig opgave at gøre alle interessenter tilfredse. Spørgsmålet er, om ISAF kan forhandle sig til yderligere to medaljer hos IOC til kiteboarding, hvis dette sker uden at øge antal sejlere til OL (pt. 380) eller omkostningerne ved afholdelse af sejladserne.

Fototekst: Kiteboarder under ISAF's test i Spanien, hvor også kvindernes nye skiffjolle blev testet. Foto: ISAF.