Dansk Sejlunion24. november 2012 09:00

Dansk Sejlunion udsteder flerskrogs-målebreve fra 2013

Dansk Sejlunion overtager fra sæsonen 2013 udstedelse af TEXEL-målebreve til flerskrogsbåde.

Udstedelsen af TEXEL-målebreve gennem Dansk Sejlunion sikrer fremadrettet kontinuitet for både sejlere og ikke mindst arrangører.

Udstedelse sker på samme vilkår som for kølbåde, dvs. at der skal fornyes målebrev/kapsejladslicens årligt.

Der oprettes et flerskrogsudvalg under Teknisk Udvalg til at varetage interesser omkring TEXEL/flerskrogssejlere.

Setup til udstedelse af TEXEL forventes implementeret senest 1. marts 2013.