Dansk Sejlunion28. november 2012 13:38

Dansk Sejlunion mødte Skatteudvalget

Dansk Sejlunion havde i dag foretræde for Folketingets skatteudvalg. Beklageligt var kun én skatteordfører fra regeringen til stede.

Der var kort tid under Dansk Sejlunions fortræde for Skatteudvalget i dag til at fremlægge argumentation mod lovforslaget om afgiftsstigning for lystfartøjer. Dansk Sejlunions sejladschef Steen Wintlev vurderer, at Sejlunionen kom igennem med sin argumentation:

"Skatteudvalget lyttede til vores argumenter. Vi forlagde sagen som Dansk Sejlunion ser den og med de begrundelser for, hvorfor vi ser afgiftsstigningen er urimelig over for den enkelte sejler samt det frivillige arbejde sejlklubberne udfører."

"Skatteordførerne, der var til stede, viste interesse og stillede gode opfølgende spørgsmål. Men det var meget ærgerligt, at vi ikke fik mulighed for, at argumentere i forhold til regeringspartierne som jo har fremsat dette lovforslag. De var simpelthen ikke var til stede og i SF's tilfælde forlod skatteordfører Jesper Pedersen mødet nøjagtigt som Dansk Sejlunion skulle have fortræde."

Eneste skatteordfører fra regeringen der var til stede under mødet var Nadeem Farooq fra Radial Venstre.

Den 6. december har skatteordfører fra Liberal Alliance, Ole Birk Olesen, kaldt Skatteminister Holger K. Nielsen i åbent samråd.