Dansk Sejlunion20. november 2012 09:55

Dansk Sejlunion fortsætter kamp mod forsikringsafgift

Regeringen ønsker at forhøje forsikringsafgift med 34 %. Dansk Sejlunion sender i dag høringssvar.

Dansk Sejlunion har gennem tidens løb, adskillige gange, været i dialog med de danske politikere omkring forsikringsafgiften på kaskoforsikringen til lystfartøjer. Flere gange er der opnået forståelse hos flere partier, men det er desværre aldrig lykkes i finanslovsforhandlingerne at opnå flertal for afskaffelsen af afgiften.

Nu ønsker regeringen at forhøje forsikringsafgiften til 1,34 %. En forhøjelse der rammer den enkelte sejler, klubberne og havnene hårdt.

Derfor arbejder Dansk Sejlunion lige nu på højtryk på et høringssvar der fraråder forhøjelsen. Samtidig har Sejlunionen orienteret øvrige interessenter der bliver påvirket af forhøjelsen for at skabe et større pres på politikerne.

Forslaget blev først sent fredag sendt til høring. I resumeet af lovforslaget står der følgende:

"Desuden indeholder lovforslaget et forslag om at forhøje den gældende afgift af kaskoforsikringer vedrørende lystfartøjer for at tilvejebringe et provenu på 30 mio. kr. årligt til at finansiere udgifterne til driften af de maritime radiobaserede nød-, il- og sikkerhedstjenester i Danmark."

Sejlsport.dk opdateres løbende med sagens udvikling.

Arkivfoto: Niels Espensen.