Dansk Sejlunion28. november 2012 12:14

Afgiftsstigning: Er det en brugerbetaling eller ej?

Regeringspartierne er bestemt ikke enige. Spørgsmålet om afgiftsstigningen på lystfartøjers kaskoforsikring er brugerbetalingen får forskellige svar.

Lovforslaget til afgiftsstigningen på lystfartøjers kaskoforsikring sår ingen tvivl. Skatteministeriet og Skatteministeren skriver i argumentationen, at lystsejlerne skal være med til at finansiere driften af nødtjenesterne - altså skal afgiftsstigningen ses som brugerbetaling. I lovforslag L81 står der:

"Afgiftsforhøjelsen indføres for at sikre, at brugerne af den forsikringsordning, som nødtjenesterne må betegnes som, i størst muligt omfang er med til at finansiere udgifterne til driften af tjenesterne. Størstedelen (60 pct.) af redningsoperationerne i dansk farvand vedrører således lystfartøjer."

Misforståelse og afvisning
Under førstebehandlingen af lovforslaget i Folketinget i går, tirsdag den 27. november, kom Skatteminister Holger K. Nielsen alligevel med følgende indrømmelse:

"Jeg skal sige, også som en kommentar til noget af det, der er sagt om de her 60 pct. af ulykkerne, at der har været en misforståelse. Det, der er tilfældet der, er, at 60 pct. er fritidsrelateret. Men vi mener alligevel, det er rigtigt, at vi laver den her forhøjelse af kaskoforsikringen."

"Det er ikke nogen brugerbetaling," konstaterede Skatteministeren.

Regeringen ikke enig
Hvor Skatteministeren og SF hermed lagde vægt på at afgiftsstigningen ikke er nogen brugerbetaling, men en skattestigning for lystsejlerne, så holdt S og RV sig til oplægget i lovforslaget.

Skatteordfører Thomas Jensen fra Socialdemokratiet sagde under debatten:

"Jeg betragter det, at vi har en maritim nødradio til de lystsejlere, som kommer i havsnød, så de kan blive reddet, som livsnødvendigt. Derfor synes jeg også, det er på sin plads, at vi sørger for, at de, der er potentielle brugere af den her maritime nødradio, er dem, der finansierer den."

De radikales skatteordfører Nadeem Farooq supplerede:

"Den tilgang, jeg har, er, om finansieringen af den maritime radiotjeneste skal betales af alle skatteydere, eller om den skal betales af brugerne selv. Jeg hælder til det sidstnævnte, at det er brugerne selv."

Hermed må man konstatere, at regeringen bestemt ikke er enige i udgangspunktet for lovforslaget.

Dokumentation for brugerbetaling
Såfremt lovforslaget er baseret på, at afgiftsstigningen er brugerbetaling, halter dokumentationen gevaldigt.

Som Skatteministeren understreger, så relaterer de omtalte 60 % af søredningsaktionerne sig til fritidsbrugerne og altså ikke alene på lystfartøjerne. Danske lystfartøjer tegner sig for under en femtedel af søredningsaktionerne, men vil alligevel skulle betale 100 % af regningen, da ingen andre grupper bidrager direkte.

Nu er det op til regeringspartierne at blive enige om der er tale om en brugerbetaling eller ej. For først da bliver det relevant igen at diskutere fakta.

Arkivfoto: Annie Andersen.