Dansk Sejlunion3. oktober 2012 13:14

Valg af nyt økonomi- og medlemssystem for klubber, hvad skal man vide?

Mange klubber står overfor at skulle skifte medlems- og økonomisystem, da Foreningspakken under DIF ophører 1/1-2013. I den forbindelse har Dansk Sejlunion fået mange henvendelser på, om unionen har en løsning som kan erstatte DIF’s Foreningspakke.

Til ovenstående spørgsmål er det korte svar: NEJ. 

Dansk Sejlunion har på nuværende tidspunkt ikke ambitioner om at udvikle et "væg-til-væg-system" til alle danske sejlklubber, som både kan håndtere medlems- og økonomiadministration.

Se liste med klubsystemer og læs andre klubbers erfaringer.

Dét som er vigtigt for klubberne lige nu i dialogen med leverandører til klubbernes eget medlems- og økonomisystem er, at Dansk Sejlunion ikke kan tilbyde et lignende produkt som Foreningspakken. Men på sigt ønsker Sejlunionen at tilbyde en nem integration mellem klubbens eget system og Dansk Sejlunions system. Så f.eks. indberetning af medlemsoplysninger kan forgå så smertefrit som muligt for begge parter.

I dialogen med nye leverandørerne af klubbernes nye systemer anbefaler Dansk Sejlunion at medtænke mulighederne for at:

  • Sende/eksportere medlemsoplysninger til Dansk Sejlunion, f.eks. i form af Excel eller lign.
  • Modtage/importere medlemsoplysninger fra Dansk Sejlunion f.eks. i form af Excel eller lign.

Det er vigtigt at man skelner mellem det medlems- og økonomisystem klubberne har behov for og det medlemssystem Dansk Sejlunion har udviklet. For at de to systemer for fremtiden kan snakke sammen er ovenstående afgørende.

Har du som klub erfaringer med andre klubadministrationssystemer hører vi gerne fra jer, så vi kan vejlede de klubber som skal vælge nyt system bedre. Send en mail på jacob@sejlsport.dk med jeres erfaringer.