Dansk Sejlunion18. oktober 2012 08:55

SKAT: Tilbagebetaling af stempelafgift for lystfartøjsforsikringer

Det er konstateret, at der har foreligget en uensartet praksis for, om der skal betales stempelafgift ved tegning af lystfartøjsforsikringer.

skat.dk skriver om lystsejlernes mulighed for at få tilbagebetalt stempelafgift på deres lystfartøjsforsikringer:

Stempelafgiftsloven indeholder i § 69, stk. 1, nr. 3, en bestemmelse om fritagelse for stempelafgift for bl.a. søforsikringer. SKATs vejledning har ikke indeholdt en specifik stillingtagen til, om lystfartøjsforsikringer var omfattet af afgiftsfritagelsen for søforsikringer. Det kan imidlertid konstateres, at lystfartøjsforsikringer normalt falder ind under begrebet søforsikring, efter de begreber, der anvendes af forsikringsbranchen, og derfor må anses for søforsikring, der er afgiftsfritaget efter § 69, stk. 1, nr. 3.

Tilbagebetaling af stempelafgift
Der kan ske tilbagebetaling af stempelafgift, hvis der er betalt afgift ved tegning af lystfartøjsforsikringer af den art, som er beskrevet her på skat.dk.

Frist for anmodning om tilbagebetaling af stempelafgift
Anmodning om tilbagebetaling af stempelafgift skal være indgivet til SKAT senest 5 måneder fra offentliggørelsen af SKATs meddelelse som er den 31. august 2O12 (senest den 28. februar 2013).

Forsikringsselskaber eller forsikringstagere, der har betalt afgift af lystfartøjsforsikringer kan få afgift tilbagebetalt, som er indbetalt op til 10 år forud for anmodningstidspunktet (frem til den 28. februar 2013).

Læs mere om baggrund og fremgangsmåde for tilbagebetaling på denne side på skat.dk…