Dansk Sejlunion19. oktober 2012 09:37

Nyt DS-netværk om klubbens økonomi- og medlemssystem

Der er taget initiativ til et DS-netværk for sejlklubber der ønsker at finde den bedste løsning til et nyt medlems- og økonomiadministration.

I forbindelse med den opståede situation omkring lukning af Foreningspakken, har flere klubber ytret ønske om, at Dansk Sejlunion hjælpe dem med at finde en ny løsning.

Som beskrevet i denne tidligere nyhed på sejlsport.dk, har Dansk Sejlunion på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at udvikle et "væg-til-væg-system" til alle danske sejlklubber, som både kan håndtere medlems- og økonomiadministration. Herudover vil Sejlunionen ikke anbefale specifikke systemer, da det vurderes at klubberne har så forskellige behov at dette ikke vil være muligt.

Klubber kan mødes i DS-netværk om behov
Dansk Sejlunion er blevet kontaktet af Peter Wismer, der er bestyrelsesmedlem i Frederikssund Sejlklub og medejer af en virksomhed der laver administrative løsninger. Han har tilbudt at lede en gruppe af klubmedlemmer, der har klubbens daglige administration som fritidsarbejde.

Der vil ligeledes blive indsamlet ønsker til de nye løsninger og forsøgt fundet nogle leverandører, som kan være dækkende for mange klubbers ønsker og behov. Peter Wismer uddyber:

"Vi ønsker derfor at indsamle oplysninger fra klubber, og få tilkendegivelse fra personer i klubberne, der ønsker at indgå i gruppen. Der vil blive afholdt et par møder i gruppen, og de deltagende klubber vil modtage gruppens rapport og mulige anbefalinger herefter. Vi satser på at være så hurtigt arbejdende, at info kommer til klubberne nogle måneder inden der slukkes for strømmen på Foreningspakken."

Peter Wismer har udarbejdet et spørgeskema så klubberne allerede nu kan tilkendegive behov og ønsker.

Åben spørgeskema

Opstart på Klubkonferencen
Det foreslås ligeledes at gruppen af sejlklubber kick-startes på Klubkonferencen den 16.-17. november i Vingstedcentret. Her vil klubberne kunne mødes om gruppens arbejde - gøre status og planlægge projektets færdiggørelse.

Det er stadig muligt at tilmelde sig.

Peter Wismer vil løbende informere om arbejdet på Frederiksunds Sejlklubs hjemmeside.