Dansk Sejlunion29. oktober 2012 16:11

Hvordan ser sejlsports OL ud i fremtiden?

Der er endnu mulighed for at windsurfing slår tilbage mod kiteboarding i kampen at være OL-disciplin? Eller ryger en anden disciplin i stedet på ISAF’s årsmøde?

Op til ISAF's årsmøde er over 130 indlæg er blevet sendt ind med forslag til ændringer til de eksisterende politikker, regler eller bestemmelser samt ønsket om at indføre nye. I år vil de vigtigste drøftelser være omkring valg af udstyr og begivenheder for de olympiske lege i 2016 og 2020.
 
Skal windsurfing tilbage på OL-programmet?
På ISAF's halvårsmøde i maj besluttedes events/udstyr til OL 2016, herunder at kiteboarding skal afløse windsurfing som "board" disciplin. Især debatten om denne ændring i OL-programmet har siden affødt mange debatter samt mange forslag til årsmødet, som på den ene eller anden måde evt. kan bringe windsurfing tilbage på det olympiske program.

Det kan kun lade sig gøre, hvis 75 % af Council-medlemmerne stemmer for en ændring. Størst sandsynlighed er der for, at "kampen" bliver mellem kiteboarding og windsurfing, men ændringer kan også ske på bekostning af visse andre klasser.

Finnjollen skal sikres
Dansk Sejlunion har blandt andet stillet forslag, som kunne betyde, at Finnjollen bliver et såkaldt "core event", dvs. bliver valgt til de næste 2 olympiske lege, således at der er sikret en klasse til de tunge mænd.

Nordic Sailing Federation (6 lande) har besluttet, at afvente med en endelig stillingtagen til alle forslag vedr. de olympiske klasser til torsdag den 8. november, hvor samtlige komiteer har afholdt møder og kommet med anbefalinger til Council.

Dansk støtte til kiteboarding
Sejlunionen ønsker som udgangspunkt at fastholde beslutningen om kiteboarding. Endvidere har Dansk Sejlunion stillet forslag om, at der kommer en skiff-disciplin til ISAF Ungdoms VM for både drenge og piger, i overensstemmelse med at der er 49er og 49erFX for henholdsvis mænd og kvinder. Dermed bliver der en klar "pathway" fra ungdomsklasserne til OL, som er et af målene i "Olympic Commission rapporten".

Læs mere om ISAF-konferencen her...