Dansk Sejlunion26. oktober 2011 14:46

Den fedeste sejlklub

I Dansk Sejlunions koncept ”Workshop for unge sejlere” er en af overskrifterne ”Den fedeste sejlklub”. At holde en ”Workshop for unge sejlere” er en oplagt aktivitet i efteråret, hvor sejlsæsonen stadig er i frisk erindring, eller også i vinterhalvåret, hvor den kommende sæson står for døren.

Frit spillerum for kreativitet og visioner
Konceptet "Workshop for unge sejlere" tager udgangspunkt i de unge sejleres egne erfaringer, kreative visioner og tanker om "den fedeste sejlklub". Når en klub afvikler en "Workshop for unge sejlere" bliver der nemlig tænkt helt ud af boksen. Ungdomsmedlemmerne i klubben får bogstaveligt talt muligheden for at tænke højt og at sætte sig selv i centrum for klubbens aktiviteter, samtidig med at rammerne er på de unges egne præmisser. Og selvom kreativiteten og fantasien får frit spillerum, er der som oftest en ansvarligt nytænkt realisme bag de idéer, de unge medlemmer lægger på bordet.

Workshop_for_unge_sejlere-1.jpg

Aftryk i klubbens arbejde
Et eksempel på, at en "Workshop for unge sejlere" kan sætte aftryk, er Aabenraa Sejl Clubs ungdomsarbejde. I det tidlige forår tog klubben imod inputs fra ungdomssejlerne til en workshop og lavede efterfølgende en række nye tiltag. "De unge fik mulighed for at fortælle, hvad de godt kunne tænke sig. Det viste sig, at det i høj grad drejede sig om det sociale, og det er noget, vi efterfølgende har sat fokus på. Bl.a. har vi lavet et ungdomsrum, hvor man kan se video og fjernsyn eller fx lave lektier sammen. Det var der nemlig flere, der syntes kunne være fedt", fortæller Jacob Havn fra Aabenraa Sejl Club.

Nye kræfter i klubarbejdet
At afvikle en "Workshop for unge sejlere" kræver en facilitator - dvs. en person, der har det overordnede ansvar for at afvikle workshoppen, og som skal sikre, at alle bliver hørt og inddraget i processen. Facilitatoren sørger for, at diskussionerne i gruppearbejderne ikke løber af sporet, uden at facilitatoren inddrager sine egne holdninger. "Det er en anderledes måde at arbejde i klubben på. Men en meget givtig måde, hvor man får involveret nogle unge mennesker, der ikke normalt kommer til orde". fortæller Michael Nexø, der i foråret var facilitator til en "Workshop for unge sejlere" i Kolding Windsurfing Klub. 

Hvordan kommer vi i gang?
Selve manuskriptet til at afvikle en "Workshop for unge sejlere" kan rekvireres gratis ved Dansk Sejlunion, og når klubben har fastlagt en dato for workshoppen, kræver det ikke ret meget forberedelsestid. Hvis din sejl- eller surfklub ønsker at gøre sig attraktiv for de unge og lytte til deres ønsker, er det en oplagt aktivitet i efteråret eller vinterhalvåret at afvikle en "Workshop for unge sejlere".

For at rekvirere manuskript og øvrige rekvisitter til en "Workshop for unge sejlere", skal du kontakte én af Dansk Sejlunions udviklingskonsulenter. Du kan læse mere om Dansk Sejlunions koncept "Workshop for unge sejlere" her.