Dansk SejlunionGode elevopgaver i sejlerskolen

Hvem er du?

Du underviser sejlerskoleelever i navigation, søfartsregler og og øvrig teori, der forbereder eleverne frem mod den teoretiske del af duelighedsprøven. Eller du er er censor ved de teoretiske duelighedsprøver og ønsker at styrke din viden om sejlerskolens undervisning og elevopgaver.

Hvad lærer du?

På kurset får du kendskab til de nye fritidssejleruddannelser, der administreres af Dansk Sejlunion. Du får idéer og værktøjer til at tilrettelægge relevant og tidssvarende undervisning. Og du får input til, hvordan du udformer elevopgaver i sejladsplanlægning og navigation. Herunder med fokus på "åbne opgaver", hvor der lægges særlig vægt på elevens generelle forståelse og dømmekraft i sejladssituationer - frem for evnen til at beregne præcise navigationskurser efter en facitliste.

Du kender indholdet og intentionerne i de nye fritidssejleruddannelser fra Dansk Sejlunion. Du kan udforme relevante og tidssvarende elevopgaver - og du kan tilrettelægge og gennemføre en teoretisk prøve - som giver dine elever mulighed for at demonstrere, at de har kompetencer til at kunne planlægge sejlads.

Tilmeld via mit.sejlsport.dk via banner til højre

Senest opdateret: 6. september 2017