Dansk SejlunionTræner 2

Formål

Formålet med uddannelsen er at uddanne klubbens ledende træner. Med "Træner 2" kurset bliver du i stand til at skabe helhed i klubbens træningsmiljø og virke som klubbens bindeled til kraftcentrene og forbund.

Målgruppe

Du er træner med et højt niveau af egen erfaring og færdigheder, og du har mindst tre års erfaring med undervisning af børn og unge.
Kurset henvender sig i særlig grad til dig, der er klubbens ledende træner eller skal til at være det.

Krav

 • For at deltage i kurset skal du have:
 • Opdateret og relevant førstehjælpskursus
 • Motorbådskørekort eller duelighedsbevis
 • Færdigheder svarende til Dansk Sejlunions 'Sejler 6' (Dansk Sejlunion Diplomsejlerskole)
 • Dansk Sejlunions "Træner 1"
 • Have undervist børn og unge i sejlsport efter endt "Træner 1" kursus i mindst en sæson (32 lektioner)
 • Du skal være fyldt 18 år inden kursusstart
 • Regelkursus. Inden modulet 'Regeldagen' skal du have gennemført Dansk Sejlunions Regelkursus, hvis praktisk muligt - alternativt skal Regelkurset tages efterfølgende

Indhold

Følgende moduler bliver gennemgået på kurset.

Foreningslære og generelle DS-politikker

Omhandler Dansk Sejlunions holdninger til aldersrelateret træning af børn og unge. Den generelle sikkerhedspolitik i klubberne diskuteres.
Kursisterne opnår indgående kendskab til Dansk Sejlunions organisatoriske opbygning og udnyttelse - herunder udviklingskonsulenternes koncept og virke.

Kendskab til Dansk Sejlunions talentkoncept og elitearbejde.
Kendskab til Danmarks Idræts-Forbund og tilbuddene for fortsat uddannelse.

Leder seminar

Kursisten opnår indgående kendskab til idrætsledelse, idrætslederens motiver, lederens funktionsområder, daglig ledelse så som:

 • Klubbens profil
 • Mødeledelse
 • Økonomi
 • Information og PR
Trænerrollen

Kursisten opnår videre kendskab til trænerrollen med særligt fokus på overgangen fra holdtræner til træning af individuelle sejlere. 
  
Kursisten opnår pædagogiske kompetencer, der sætter denne i stand til at:

 • Vejlede udøveren i forhold til konkurrence - før, under og efter
 • Udarbejde målsætninger, handleplaner og evalueringer sammen med udøveren
 • Virke i den situationsbestemte trænerrolle
 • Forstå erfaringsbaseret læring
 • Analysere egne pædagogiske kvalifikationer
Regeldagen

Formålet med workshoppen er at give trænere værktøjer, så de kan formidle kapsejladsreglerne til deres sejlere og vejlede og rådgive dem i forbindelse med protestsituationer. Workshoppen afvikles bl.a. med øvelser og situationsspil. Workshoppen er således ikke et regelkursus, og det tager udgangspunkt i, at deltagerne har gennemgået et regelkursus eller har et godt kendskab til kapsejladsreglerne. 

Fysisk træning 1 og 2

Fysisk træningsmodulet er et stort modul, der giver kursisten en god og solid baggrund for det daglige arbejde med fysisk træning.

Modulet giver kursisten indsigt i følgende:

 • Skadesforebyggelse (agonist/antagonist)
 • Træning i maskiner vs. frie vægte
 • Aerob og anaerob træning
 • Fysiologiske test (yo-yo test og test af bug/ryg styrkeratio)

Kursisten bliver i stand til at planlægge træningen, så den minimerer risikoen for skader:

 • Anvende og analysere grundlæggende tekniske aspekter i sejlsport ud fra simple biomekaniske betragtninger
 • Anvende og analysere grundlæggende fysiske aspekter i sejlsport ud fra simple fysiologiske betragtninger
 • Forstå ernæringens betydning for udøverens præstation til træning og konkurrence.
Idrætspsykologi

Idrætspsykologisk kursus, som tager udgangspunkt i sejlsportens særlige arbejdsbetingelser. Kurset er en overbygning på de idrætspsykologiske redskaber, som er tilegnet på "Instruktør 1 & 2" samt "Træner 1".

Coaching

Coachingkursus, som tager udgangspunkt i sejlsportens særlige arbejdsbetingelser. Kurset er en overbygning på coaching-redskaber, som er tilegnet på "Instruktør 1 & 2" samt "Træner 1". 

Kompetencer

Kurset giver adgang til Danmarks Idrætsforbunds Diplomtræneruddannelse.

Materiale og pensum

Kursusmaterialer vil blive udleveret i løbet af kurset. Der er ingen krav til forberedelse.

Kurset tager udgangspunkt i bogen "Aldersrelateret træning - ATK for børn og unge, 8-25 år"

Kursusform

Undervisningsformen er en blanding af klasseundervisning, gruppearbejde og erfaringsudveksling.

Kursusforløbet er over 4 weekender og er modulopbygget.
I forbindelse med modulet 'fysisk træning' skal du være forberedt på selv at være fysisk aktiv.

Kursusudbyder og varighed

Varighed for hele "Træner 2": 80 lektioner.

Se kursuskalenderen for aktive moduler.

Senest opdateret: 19. august 2015