Dansk SejlunionTræner 1

Formål

Formålet med uddannelsen er at uddanne trænere, der kan varetage den daglige træning i sejlklubbernes ungdomsafdelinger. Uddannelsen bygger videre på Dansk Sejlunions "Instruktør 2" uddannelse.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der gerne vil være klubtræner. Med "Træner 1" niveau bliver du i stand til at varetage den daglige træning af børn og unge. Du bliver i stand til at varetage træning for såvel individer som grupper. Du vil også være i stand til at virke som træner i forbindelse med stævnedeltagelse.

Krav

For at komme på kurset skal du have:

  • Førstehjælps kursus
  • Motorbådskørekort eller dulighedsbevis
  • Færdigheder til og med 'Sejler diplom 1'
  • Dansk Sejlunions "Instruktør 2" uddannelse
  • Have undervist børn og unge i sejlsport efter endt "Instruktør 2" kursus i mindst en sæson (32 lektioner)
  • Du skal være fyldt 17 år ved kursusstart

Indhold

Følgende moduler bliver gennemgået på kurset.

Doping

Kursisten opnår indgående kendskab til antidoping-regler (positiv liste).

Trænerrollen / Coaching

Kursisten bliver afklaret i forhold til, hvad trænerens roller er, og hvilke kompetencer en dygtig træner besidder.

Kursisten bliver bekendt med forskellige motivationsfaktorer.

Kursisten bliver i stand til at definere og diskutere coachingbegrebet i forhold til trænernes aktuelle forståelse, anvendelse og rolle (Instruktion, Mesterlære og Coaching).

Trim og teknik

Modulet giver kursisten et indgående kendskab til pædagogiske og praktiske undervisningstekniker inden for trim og teknik undervisning med udgangspunkt i video som undervisningsredskab.

Træningsplanlægning

Modulet giver kursisten indblik i, hvordan man konstruerer øvelser til træning af ungdomssejlere samt planlægning af henholdsvis et træningsmodul, et helt år - herunder at tænke i kvartaler og sæsoner.

Kursisten bliver også i stand til at opstille målsætninger sammen med sejlerne.

Taktik, strategi og meteorologi

Modulet omhandler taktisk forståelse relateret til meteorologi.

Desuden diskuteres det, hvordan vi lærer børn om meteorologi i forhold til træningsplanlægning.

Vindspring, vindpust og sky-sejlads er nogle af de emner, der også vil blive undervist i.

Kapsejlads- og stævnecoaching

Træner / Coach / Holdleder-problematikken diskuteres.

Kapsejladsmodulet omhandler trænerens rolle ved stævner.

Fysisk træning

Fysisk træningsmodulet giver kursisterne viden om og færdigheder til at kunne tilrettelægge og udføre fysisk træning, der er specifik for sejlads.

Værkstedskursus

Kursisten bliver undervist i bådreparation og -optimering samt vedligehold og opbygning af tovværk og sejl. Kurset er et praktisk værkstedskursus.

Praktik

Kursisten skal efter endt kursus i praktik hos en erfaren træner. Praktikken aftales individuelt med Dansk Sejlunions uddannelsesansvarlige. Praktikken omfatter 6 lektioner.

Kompetencer

Kursisten bliver i stand til at planlægge og gennemføre undervisning af sejlere fra begynderniveau til selvhjulpne sejlere.

Kursisten kan lave træningsplaner for træningsaftner til sæsonen.

"Træner I" inkl. praktik samt 32 lektioners praktisk undervisning giver adgang til "Træner II"-uddannelsen.

Materiale og pensum

Kursusmaterialer vil blive udleveret i løbet af kurset. Der er ingen krav til forberedelse.

Kurset tager udgangspunkt i bogen "Aldersrelateret træning - ATK for børn og unge, 8-25 år" 

Kursusform

Undervisningsformen er en blanding af klasseundervisning og i høj grad gruppearbejde og erfaringsudveksling samt et praktisk værkstedskursus.
I forbindelse med modulet 'fysisk træning' skal du være forberedt på selv at være fysisk aktiv.

Kursusforløbet er over to weekender, hvor deltagerne skaldeltage i begge weekender i samme kursussæson.

Kursusudbyder, varighed og pris

Kurset afvikles over to weekender.

Kurset er et internatkursus, hvor det forventes at deltagerne overnatter. Der er undervisning lørdag aften.

Kost og logi er inkluderet i kurset.

Se kursuskalenderen for nærmere detaljer.

Senest opdateret: 9. juni 2015