Dansk SejlunionInstruktør 2

Formål

Formålet med kurset er at uddanne instruktører til at kunne varetage undervisning af sejlere i alderen 9 til 15 år.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der har gennemgået Instruktør 1 kursus og har mindst et års erfaring med undervisning.

Forudsætninger

Det anbefales, at kursisten besidder:

 • Førstehjælps kursus
 • Motorbådskørekort eller duelighedsbevis
 • Besidder egene færdigheder til og med 'Sejler Diplom 1'

Krav

 • Har Instruktør 1 kurset
 • Har undervist børn og unge i sejlsport efter endt Instruktør 1 kursus i mindst en sæson (32 lektioner)
 • Er fyldt 16 år inden kursusstart

Indhold

Følgende moduler bliver gennemgået

Instruktørrollen

Kursisten bevidstgøres om trænerens rolle og kvalifikationer, herunder fokus på egne kompetencer. Der arbejdes videre med de undervisningsmetodikker, der blev introduceret på Instruktør 1 kurset - eksempelvis 'induktiv/deduktiv', 'hel-del-hel' samt træningsbegreber som coaching og dets anvendelighed.

Fysisk træning

Modulet giver kursisten grundlæggende viden om opvarmning, udstrækning og kostens indflydelse på kroppen. Der vil være særlig fokus på korsetstabilitet og fleksibilitet.

Trænings-planlægning

Modulet, der tager udgangspunkt i Diplomsejlerskolen, giver kursisten kompetencer til at kunne planlægge en sæsons træning med udgangspunkt i sejlernes niveau og målsætninger til og med Sejler Diplom 4.

Der arbejdes i grupper med udarbejdelsen af såvel planlægningen af en aftentræning samt en konkret sæsonplan med udgangspunkt i den enkelte sejlers færdigheder (case).

Træningsplanlægningsmodulet er planlagt sådan, at der veksles mellem:

 • Faglige indlæg fra underviseren
 • Konkrete opgaver der løses i et gruppearbejde
 • Fremlæggelser i plenum med mulighed for efterfølgende sparring fra de øvrige deltagere samt underviseren.

Der lægges således stor vægt på vidensdeling i dette modul, samt at kursisten arbejder med opgaver, der efterfølgende kan bruges direkte i forbindelse med træningen i klubben.

Temaer, der tages op i forbindelse med træningsplanlægning, er blandt andre:

 • Glæden ved at sejle
 • Kapsejlads
 • Sejladsregler
 • Sikkerhed
 • Taktik, strategi meteorologi
 • Trim og teknik

Kompetencer

Som Instruktør II bliver kursisten i stand til at planlægge en progression i træningen, som flytter sejlerne fra begynderniveau til at være selvhjulpne sejlere.

Når kurset er bestået, kan kursisten varetage træningen for sejlere til og med Sejler Diplom 4

Materiale og pensum

Kursusmaterialer vil blive udleveret i løbet af kurset. Der er ingen krav til forberedelse.

Kurset tager udgangspunkt i bogen "Aldersrelateret træning - ATK for børn og unge, 8-25 år"

Kursusform

Undervisningsformen er en blanding af forelæsning, klasseundervisning, gruppearbejde og praktisk forløb. I forbindelse med modulet 'fysisk træning' skal du være forberedt på selv at være fysisk aktiv.

Kursusudbyder, varighed og pris

Kurset strækker sig over en weekend fra lørdag fra kl. 9.00 til søndag kl. 16.00.

Kurset er et internatkursus, hvor det forventes at deltagerne overnatter. Der er undervisning lørdag aften.

Kost og logi er inkluderet i kurset.

Varighed: 18 lektioner teori.

Se kursuskalenderen for mere information.

Senest opdateret: 9. juni 2015