Dansk SejlunionInstruktør 1

Formål og kompetencer

Formålet med kurset er at give deltagerne kompetencer så som faglige og pædagogiske værktøjer til at kunne varetage jobbet som hjælpetræner for en kompetent træner eller som instruktør på et begynderhold.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der har lyst til at undervise børn og unge i sejlsport. Du er enten ny instruktør med lidt eller ingen erfaring eller erfaren instruktør, der endnu ikke har været på uddannelse.

Forudsætninger

Det er ikke et krav, men vi anbefaler, at du har:

  • Førstehjælps kursus
  • Motorbådskørekort eller duelighedsbevis
  • Færdigheder til og med 'sejler diplom 1'

Krav

Kursisten skal være fyldt 15 år ved kursusstart

Indhold

Følgende moduler bliver gennemgået

Foreningslære

Modulet giver kursisten viden om og mulighed for at debattere med andre ledere om, hvilke vilkår vi bør tilbyde vores børn og unge i sejlsport. Det giver også kusisten forståelse for de forventninger, der rettes mod klubbens instruktører. Kursisten bliver ligeledes bekendt med børns sociale og fysiske udvikling samt får indsigt i Dansk Sejlunions holdninger til sportsmanship.

Kursisterne bliver sat til at bygge den perfekte klub i Lego. Vilkårene for god sejladsundervisning samt holdninger til ungdomsarbejde og fair sejlads bliver diskuteret.

Instruktørrollen

Der undervises i instruktionsteknikker. Der opnås kendskab til de didaktiske og pædagogiske overvejelser, der ligger til grund for at kunne planlægge og udføre undervisningsforløb for nye juniorsejlere.

Kursisten opnår endvidere en forståelse for instruktørens rolle og virke i klubben.

Trim og teknik

Kursisten opnår en forståelse af, hvad der påvirker en sejlbåd og får den til at sejle. Kursisten skal have fået de tekniske og pædagogiske færdigheder til at kunne forklare teknik til unge sejlere. Modulet skal give kursisten en grundlæggende indsigt i juniorjollerne, deres opsætning samt trim og teknik for begyndere.

Kursisterne skal undervises i at undervise. Det er vigtigt, at kursisterne får de basale teknikker til at undervise i trim og teknik. Samtidig lærer de noget konkret om trim af de forskellige både.

Sejladsregler

Sejlads-regler modulet giver kursisten indsigt i basale vigeregler (styrbord/bagbord, luv/læ).

Undervisningen tager udgangspunkt i reglerne omkring simpel kapsejlads.

Træningsplanlægning og sikkerhedsmodulet

Modulet giver kursisten et kendskab til diplomsejlerskolens værktøjer.

Kursisten får et indgående kendskab og faglig viden til at kunne planlægge og gennemføre øvelser, som svarer til Delfin niveau i Diplomsejlerskolen.

Det er hensigten, at kursisten selv kan eller har gennemgået de tre første diplomer samt fået kendskab til brug af disse diplomer både i hverdagen og som et planlægningsredskab.

Kursisterne skal lære at planlægge og gennemføre øvelserne i diplomsejlerskolen svarende til og med Delfin diplom.

Øvelseskonstruktion, sejladshjulet, lege, begynderøvelser, tryghedsøvelser, skippermødets 5 pkt. s befaling.

Taktik, strategi og metrologi

Kursisterne skal lære at undervise børn i, hvor vinden kommer fra. Om det er let luft eller hård vind, om der er vindpust eller jævn vind, og hvordan man kan se vinden ved hjælp af vandet, flag, andre både og så videre.

Kapsejlads

Modulet giver kursisten en forståelse for konceptet 'enkel kapsejlads', herunder den overordnede idé, praktiske gennemførsel og hvem målgruppen er.

Fysisk træning

Kursisten opnår indsigt i kroppens store led og muskelgrupper. Endvidere opnås indgående kendskab til styrketræning af korsetmuskulaturen (inspiration til konditionstræning som svømning og leg i vand).

Der vil være en gennemgang af kroppens store led og muskelgrupper. Et simpelt træningsprogram gennemgås, bestående af opvarmning, let styrketræning baseret på egen vægt samt et udstrækningsprogram, som varer cirka 40-60 minutter i alt.

Materiale og pensum

Kursusmaterialer vil blive udleveret i løbet af kurset. Der er ingen krav til forberedelse.

Kurset tager udgangspunkt i bogen "Aldersrelateret træning - ATK for børn og unge, 8-25 år"

Kursusform

Undervisningsformen er en blanding af forelæsning, klasseundervisning, gruppearbejde og praktisk forløb. I forbindelse med modulet 'fysisk træning' skal du være forberedt på selv at være fysisk aktiv.

Kursusudbyder, varighed og pris

Kurset strækker sig over en weekend fra lørdag fra kl. 9.00 til søndag kl. 16.00.

Kurset er et internatkursus, hvor det forventes at deltagerne overnatter. Der er undervisning lørdag aften.

Kost og logi er inkluderet i kurset.

Varighed: 18 lektioner teori.

Tilmeld dig kurser via mit.sejlsport.dk

Senest opdateret: 9. juni 2015