Dansk SejlunionWindsurfing Instruktør 2

Formål

Formålet med kurset er, at instruktørerne efter endt kursus er i stand til at varetage kompetent instruktion af lettere øvede og øvede elever i windsurfing på klubniveau inden for videregående windsurfing.

Målgruppe

Kurset er for dig, der er øvet windsurfer med nogen erfaring i instruktion på vandet, og som har lyst til at stå for instruktion inden for videregående windsurfing i en klub.

En omfattende del af kurset omhandler analyseredskaber og videoanalyse, hvorfor instruktører også kan have stor glæde af kurset i forhold til sin personlige udvikling i windsurfing.

Forudsætninger

I praksis skal kursisten minimum have færdigheder, der svarer til Dansk Sejlunions 'Windsurfer 2' diplom.

Kursisten har bestået "Windsurf Instruktør 1".
Kursisten har undervist i windsurfing efter endt "Windsurf Instruktør 1" kursus i mindst én sæson (mindst 30 lektioner).
Kursisten er fyldt 16 år ved kursusstart

Indhold

Kurset lægger vægt på teknik, progression, analyseredskaber, videoanalyse og træningsplanlægning i videregående windsurfing.

Der undervises i nedenstående moduler.

Trænerrollen

Modulet omhandler forskellige tilgange til instruktion ud fra begreberne ”instruktion”, ”mesterlære” og ”coaching”.  Kursisten bliver introduceret for konkrete anbefalinger i metodiske tilgange i forhold til det efterfølgende modul om progression i windsurfing på videregående niveau.

Progression i windsurfing

Modulet afgrænser begrebet ”videregående windsurfing” og går i dybden med en anbefalet undervisningsprogression ud fra ”Diplomsejlerskolen for windsurfing".

Træningsplanlægning

Modulet tager udgangspunkt i metodiske tilgange omsat til konkrete instruktionssituationer og –forløb. Der undervises i følgende:

  • Trim
  • Teknik
  • Analyseværktøjer

Videoanalyse af:

  • Planing og fodstropper
  • Hurtig stagvending
  • Trapez
  • Jibe
  • Strandstart
  • Vandstart

Kompetencer

Efter bestået "Windsurf Instruktør 2" kursus er instruktøren i stand til at instruere lettere øvede til øvede elever i windsurfing på klubniveau. Desuden er instruktøren i stand til at analysere video i detaljer.

Materiale og pensum

Dansk Sejlunion: "Videregående Windsurf"
Dansk Sejlunion: "Avanceret Windsurf"
Dansk Sejlunion: "Aldersrelateret træning i sejlsport - ATK for børn og unge, 8-25 år"
Dansk Sejlunion: "Inspirationshæfte til windsurf instruktører" (bliver udleveret til kurset)

Kursusform

Der er blandede undervisningsformer med klasseundervisning, gruppearbejde, fremlæggelser og forevisning på land.

Kursusudbyder, varighed og pris

Varighed: 18 lektioner.

Se kursuskalender for nærmere oplysninger.

Senest opdateret: 3. september 2018