Dansk SejlunionWindsurfing Instruktør 1

Formål

Kursets formål er, at deltagerne efter bestået kursus er i stand til at varetage instruktion af begyndere og letterede øvede i windsurfing på klubniveau.

Målgruppe

Kurset henvender sig til instruktører på alle niveauer. Dog skal du mindst være let øvet surfer med lidt eller ingen erfaring i instruktion på vandet. Det vigtigste er, at du har lyst til at blive en dygtig instruktør.

Forudsætninger

Du skal have forudsætninger, der svarer til ”Windsurfer 1” diplom for at bestå kurset.

Kursisten skal være fyldt 15 år ved kursusstart.

Indhold

Kurset lægger vægt på pædagogik, grundlæggende teknik og træningsplanlægning.

Der undervises i nedenstående moduler:

Foreningsliv

Modulet tager udgangspunkt i kursisternes og undervisernes erfaringer med at opbygge attraktive miljøer for surfere i alle aldre.

Trænerrollen

Modulet kommer rundt om væsentlige emner for at være en imødekommende og kompetent instruktør. Der undervises i pædagogik, kommunikation og idrætspsykologi på grundlæggende niveau.

Progression i windsurfing

Modulet præsenterer konkrete værktøjer kombineret med anbefalinger til en læringsprogression med henblik på at kunne planlægge hensigtsmæssige instruktionsforløb for begyndere. I modulet kombineres de konkrete værktøjer med praktisk forevisning på land.

Trim og teknik

Modulet gennemgår en windsurfers egenskaber i ikke-planende tilstand. Modulet er en kombination af teori og praktisk forevisning på land.

Træningsplanlægning

Modulet fokuserer på gruppearbejde og fremlæggelser af metode og planlægning af træningsaftner. Elementer fra modulerne ”Foreningsliv”, ”Trænerrollen”, ”Progression i windsurfing” samt ”Trim og teknik” ligger til grund for modulet ”Træningsplanlægning”.

Kompetencer

Efter endt kursus på 'Windsurf Instruktør 1' bliver kursisten i stand til at instruere begyndere og lettere øvede i windsurfing på klubniveau.

Materiale og pensum

Dansk Sejlunion: "Grundlæggende Windsurfing"
Dansk Sejlunion: "Videregående Windsurfing"
Dansk Sejlunion: "Diplomsejlerskolen"
Dansk Sejlunion: "Aldersrelateret træning i sejlsport - ATK for børn og unge 8-25 år"

Kursusform

Der er blandede undervisningsformer med klasseundervisning, gruppearbejde, gruppefremlæggelser og praktisk forevisning på land.

Kursusudbyder, varighed og pris

Varighed: 18 lektioner.

Se kursuskalenderen for nærmere oplysninger.

Senest opdateret: 3. september 2018