Dansk SejlunionWindsurfing Instruktør 1

Formål

Med Windsurfing Instruktør 1 er du i stand til at varetage instruktion af begyndere og let øvede i windsurfing på klubniveau.

Målgruppe

Kurset henvender sig til instruktører på alle niveauer. Dog skal du mindst være let øvet surfer med lidt eller ingen erfaring i instruktion på vandet. Det vigtigste er, at du har lyst til at blive en dygtig instruktør.

Forudsætninger

Du skal have forudsætninger, der svarer til Windsurfer 1-diplomet for at bestå kurset.

Du skal være fyldt 15 år ved kursusstart.

Indhold

Kurset lægger vægt på pædagogik, grundlæggende teknik og træningsplanlægning.

Der undervises i nedenstående moduler:

Foreningsliv

Modulet tager udgangspunkt i kursisternes og undervisernes erfaringer med at opbygge attraktive miljøer for surfere i alle aldre.

Trænerrollen

Modulet kommer rundt om væsentlige emner, du skal forholde dig til for at være en kompetent og imødekommende instruktør. Du bliver undervist i pædagogik, kommunikation og idrætspsykologi på grundlæggende niveau.

Progression i windsurfing

Modulet præsenterer konkrete værktøjer kombineret med anbefalinger til en læringsprogression med henblik på at kunne planlægge gode og udviklende instruktionsforløb for begyndere.

De konkrete værktøjer bliver kombineret med praktisk visning på land.

Trim og teknik

Modulet gennemgår en windsurfers egenskaber i ikke-planende tilstand. Modulet er en kombination af teori og praktisk visning på land.

Træningsplanlægning

Modulet fokuserer på gruppearbejde og fremlæggelser af metode og planlægning af træningsaftener.

Elementer fra modulerne ”Foreningsliv”, ”Trænerrollen”, ”Progression i windsurfing” samt ”Trim og teknik” ligger til grund for modulet.

Kompetencer

Efter endt kursus på Windsurf Instruktør 1 er du i stand til at instruere begyndere og let øvede i windsurfing på klubniveau.

Materiale og pensum

Dansk Sejlunion: "Grundlæggende Windsurfing"
Dansk Sejlunion: "Videregående Windsurfing"
Dansk Sejlunion: "Diplomsejlerskolen"
Dansk Sejlunion: "Aldersrelateret træning i sejlsport - ATK for børn og unge 8-25 år"

Kursusform

Der er blandede undervisningsformer med klasseundervisning, gruppearbejde, gruppefremlæggelser og praktisk visning på land.

Kursusudbyder, varighed og pris

Varighed: 18 lektioner.

Se kursuskalenderen for nærmere oplysninger.

Senest opdateret: 22. november 2019