Dansk SejlunionKitesurfing instruktør

At blive certificeret kitesurfing instruktør består af to forløb: Et teoretisk kursus og et praktisk kursus.

Teoretisk kursus

Det teoretiske "Kitesurfing Instruktør" kursus lægger vægt på sikkerhed og progression i undervisning på kitekurser. Desuden vejledes der i dansk lovgivning inden for kommerciel oplæring. Kurset er et internatkursus med plads til 24 kursister. 

Teoretisk kursus: Formål og målgruppe
 • Den teoretiske del af "Kitesurf Instruktør" uddannelsen henvender sig til instruktører, som har et respektabelt niveau i kitesurfing, og som ønsker at tilbyde nye udøvere en høj kvalitet i kitesurfing instruktion på grundlæggende niveau på "Dansk Sejlunion Certificerede Kiteskoler".
 • Efter bestået teoretisk "Kitesurf Instruktør" kursus har instruktøren opnået teoretiske kompetencer, som danner basis for at blive certificeret instruktør. At blive certificeret instruktør kræver yderligere et praktisk kursus ved en af Dansk Sejlunion udpeget erfaren instruktør (se nedenfor).
Teoretisk kursus: Krav og anbefalinger
 • Du skal være fyldt 18 år.
 • Der gives ikke merit for andre uddannelser som fx IKO, KSA, VDWS eller lignende til det teoretiske kursus.
 • Det anbefales, at kursisten har gyldigt førstehjælpskursus. Hvis du instruerer i kommerciel sammenhæng er det lovpligtigt at have bestået et førstehjælpskursus, som er anerkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Se mere her.
 • For at deltage i den teoretiske del af "Kitesurf Instruktør" uddannelsen, skal kursistens egne tekniske færdigheder være på et respektabelt niveau.
Teoretisk kursus: Kursets indhold
 • "Kitesurf Instruktør" kurset lægger vægt på grundlæggende undervisningsteknik og sikkerhed for kitesurfere. Kursisten bliver undervist i, hvordan man ansvarligt, pædagogisk og didaktisk formidler kitesurfing til nye udøvere i sporten ud fra emnerne "sikkerhed", "vejr og vind", "trim og teknik".
 • Kursisten bliver undervist i, hvordan man ruster nye udøvere i kitesurfing til at blive selvhjulpne på en sikkerhedsmæssigt, organiseret og forsvarlig måde.
 • Kursisten bliver vejledt i gældende dansk lovgivning inden for professionel oplæring i sejlads.
 • Undervisningen og vejledningen tager bl.a. udgangspunkt i instruktørernes individuelle erfaringer og lægger vægt på kursisternes personlige ressourcer samt refleksion om hensigtsmæssig undervisning.
 • Efter bestået teoretisk kursus er instruktøren i stand til at undervise nye udøvere i kitesurfing ved en ansvarlig stillingtagen til, om minimumskravene på Dansk Sejlunions "Kitesurfer 1" diplom er opfyldt.
 • For at blive certificeret instruktør, skal instruktøren efter bestået teoretisk eksamineres ved en praktisk prøve ved et DS-kitekursus ved en af Dansk Sejlunion certificeret instruktør (se nedenfor).
Teoretisk kursus: Kursets form
 • Der vil være blandede undervisningsformer med klasseundervisning samt gruppearbejde og fremlæggelse.
 • At bestå "Kitesurf Instruktør" kurset er baseret på undervisernes vurdering af instruktørens deltagelse samt en skriftlig prøve.
 • Kurset er med fuld forplejning og overnatning.

Praktisk kursus

Det praktiske "Kitesurfing Instruktør" kursus er et individuelt forløb, hvor der lægges vægt på instruktørens undervisningskompetencer. På det praktiske "Kitesurfing Instruktør" kursus bliver instruktøren certificeret.

Praktisk kursus: Kompetencer og merit
 • Der gives merit for det praktiske kursus for instruktører, som i forvejen har en lignende anerkendt uddannelse som fx. IKO, KSA, eller VDWS.
 • Du skal kunne alle færdighederne på "Kitesurfer 1" diplomet, herunder Safety-packdown og Self-rescue. Desuden skal du have tekniske færdigheder på et respektabelt niveau.
 • For at blive certificeret instruktør skal instruktøren følge et praktisk kursus ved en af Dansk Sejlunion udpeget erfaren instruktør. På kurset underviser instruktøren en elev ud fra "Kitesurfer 1 Diplomet" og retningslinjerne for et DS-kitekursus.
 • Instruktører, som har bestået det teoretiske kursus, men ikke har praktisk erfaring kan benytte sig af en introduktion til DS-kitekurser. Henvendelse vedr. denne mulighed skal ske til Dansk Sejlunions konsulent, Henrik Tang: henrik@sejlsport.dk
Praktisk kursus: Kursets form
 • Når en instruktør skal tage det praktiske kursus, kan instruktøren selv stille med en elev eller undervise en elev ved en af Dansk Sejlunion udpeget erfaren instruktør. Der skal påregnes ca. 5 timer til det praktiske kursus og certificering. Tilmelding foregår gennem Dansk Sejlunions kursuskalender (se nedenfor).
 • At bestå det praktiske kursus er en helhedsvurdering af instruktørens pædagogiske og kitetekniske færdigheder inden for instruktion ud fra det teoretiske kursus og "Kitesurfer 1" diplomet.
 • Efter bestået praktisk kursus indberetter den af Dansk Sejlunion udpegede erfarne instruktør status om instruktøren kompetencer til Dansk Sejlunion.
Certificeret instruktør

Når en instruktør har bestået det teoretiske og praktiske kursus, er vedkommende certificeret instruktør. Som certificeret instruktør kan man undervise på en Dansk Sejlunion certificeret kiteskole og varetage undervisning og udstede ”Kitesurfer 1 Diplom”, som er den nationale standard for hensigtsmæssig instruktion. Mange instruktører har ligeledes gode erfaringer med at bruge uddannelsen i udlandet.

Aktuelle kurser og tilmelding

Der udbydes årligt et teoretisk "Kitesurfing Instruktør" kursus. Kurset finder sted i foråret.

Du finder aktuelle kurser ved at trykke på banneret til højre.

SKAT og kommunale tilskud

For virksomheder og klubber er der forskellige muligheder for skattefradrag eller kommunale tilskud.

Se regler om SKAT og uddannelse.

Kontakt Dansk Sejlunion for information om kommunale tilskud til instruktøruddannelse i klubber.

Senest opdateret: 3. september 2018