Dansk SejlunionStævneleder

Hvem er du?

Du har været stævneleder eller vil gerne være det. Du ved at stævneledelse ikke alene er en opgave for stævnelederen, men er en opgave for hele teamet i både planlægningen og under afviklingen.

Du ønsker at strukturere planlægningen og informationen, og der i gennem at gøre det sjovere at deltage som frivillig i både forberedelsen og selve stævnet.

nemStævneledelse henvender sig til stævnelederen for et regionalt, nationalt eller internationalt stævne. Du kan også bruge værktøjerne til at opbygge et kapsejladsudvalg i din klub.

Hvad lærer du?

Stævneledelse handler om struktureret planlægning i meget god tid. Det handler om at arbejde sammen, om at uddelegere, og om at koordinere. Det handler om at samle information og om at give information.

nemStævneledelse er bygget op omkring en stævneplan. Du lærer at bruge stævneplanen aktivt under planlægningen. Stævneplanen hjælper dig med at strukturere dit arbejde som stævneleder, og med at koordinere planlægningsarbejdet. Stævneplanen hjælper dig med at holde styr på information gennem planlægningen.

Hvad kan du bagefter?

Men modul 1 i nemStævneledelse er du i stand til at opbygge og lede en styregruppe til planlægning og gennemførelse af stævner. Med stævneplanen kan du strukturere dit arbejde som stævneleder. Du lærer at bruge et stævnebudget som et aktivt ledelsesredskab, og kender elementerne i et stævneregnskab. Gennem opbygning af en plan for materiel, sikre du et stævnet kan gennemføres efter planen. Ved at styre processen omkring håndtering af frivillig, sikre du at de også vender tilbage næste gang du er stævneleder. Ved at arbejde struktureret med områderne omkring kapsejlads, sikre du at regler og procedurer overholdes. Vigtige dokumenter som invitation og sejladsbestemmelser udarbejdes korrekt. Stævnet gennemføres på en professionel måde og resultatberegningen sikre at den rigtige vinder også får førstepræmien.

Ved afvikling af større stævner kan du arbejde med mediestrategi, sikkerhed og risikoanalyse.

Kursusindhold

nemStævneledelse består af 5 moduler, som hver kan afvikles på 3-4 timer. De kan således gennemføres på en klubaften eller en weekend formiddag. Modul 1 er en forudsætning for at deltage i de øvrige 4 moduler.

  1. Stævneledelse og stævneplanen
  2. Stævnelogistik og økonomi
  3. Stævnebemanding og håndtering af frivillige
  4. Race Management og Race Office Management
  5. Værktøjer til større stævner

Uddannelsen/modulerne bliver udbudt efter behov. For yderligere oplysninger kontakt kapsejladsansvarlig Mikael Jeremiassen, mikael@sejlsport.dk

Hvis der ikke er udbudt noget stævnelederkursus!
Er du interesseret i at vi sender dig information når næste stævnelederkursus udbydes, så udfyld denne formular.

Senest opdateret: 1. februar 2019