Dansk SejlunionRegelkursus

Formålet med kurset er at give de deltagende et indgående regelkendskab og derved dygtiggøre dem som kapsejlere og klæde dem på til en uddannelse som dommer, opmand eller baneleder.

Hvem er du?

Du er sejler, træner, leder eller bare interesseret i at have et godt kendskab til de grundlæggende kapsejladsregler. Kurset kan blive starten på en karriere som baneleder, dommer eller opmand.

Hvad lærer du?

Uddannelsen giver dig en grundig indføring i kapsejladsreglerne. Du lærer reglerne fra bunden og vil undervejs opleve, at selv de basale regler er mere komplekse, end man lige forventer. Undervisningen er baseret på teori og med masser af eksempler undervejs.

Hvad kan du bagefter?

Dansk Sejlunions Regelkursus giver dig viden, som du kan anvende i praksis som både sejler og træner. Kurset er samtidig dit udgangspunkt for senere uddannelser som baneleder, dommer eller opmand. Desuden kan du deltage som menigt medlem i protestkomitéer ved danmarksmesterskaber.

Kursusindhold
  • Regelbogens opbygning og brug
  • Kapsejladsregler, båd-til-båd-situationer
  • Strafsystemer
  • Protestbehandling

De næste regelkurser afholdes således:

Regelkursus (vest) afholdes 7-8 januar 2017 i Kaløvig Bådelaug. Sidste tilmeldingsfrist er mandag d 19 december 2016 - se tilmelding

Regelkursus (øst) afholdes 4-5 februar 2017 i Nivå Bådelaug.
Sidste tilmeldingsfrist er lørdag d. 28 januar 2017 - se tilmelding

Bemærk at der også udbydes 2 stk. 'Workshop - ny regelbog'.
'Workshop - ny regelbog - Øst' afholdes d 4. marts 2017 i Vallensbæk Sejlklub. Sidste tilmeldingsfrist er søndag d 26 februar 2017 - se tilmelding

'Workshop - ny regelbog - Vest' afholdes d 18 marts 2017 i Aarhus Sejlklub. Sidste tilmeldingsfrist er lørdag d 11 marts 2017 - se tilmelding

Senest opdateret: 13. september 2016