Dansk SejlunionDommer

Formålet med kurset er at uddanne dommere, der kan varetage arbejdet med protester på alle niveauer, fra lokalt klubsejlads til nationale mesterskaber.

Hvem er du?

Du vil gerne udbygge din viden omkring protestbehandling, så du kan lede lokale protestkomitéer og deltage i protestkomitéer ved større stævner. Da et godt regelkendskab er grundlæggende for at kunne afgøre protester, har du allerede en en god viden om kapsejladsreglerne, herunder specielt Del 2. Der vil på kurset ikke blive undervist i båd-til-båd regler, så viden om disse regler har du allerede fra regelkurser samt egen kapsejladserfaring. 
Formelt har du gennemgået Dansk Sejlunions Regelkursus.

Hvad lærer du?

Undervisningen er bygget op omkring forskellige cases med praktisk behandling af protester og anmodninger om godtgørelser i fokus. Undervisningsformen giver dig således en teoretiske viden, men også en del praktisk erfaring der vil klæde dig på til dit kommende virke som dommer.

Du lærer alle trin i behandlingen af en protest.

Hvad kan du bagefter?

Med kurset har du opnået kompetence til at deltage i og – med nogle års erfaring – lede protestkomitéer.

Beståelsesprocenten i prøverne er afgørende for om du senere kan opnå licens som national dommer.

Kursusindhold
  • Protestbehandling, herunder procedurerne
  • Protestkomitéens beføjelser (hvilke regler arbejder vi under)
  • Fremstilling af de gode kendsgerninger
  • Korrekt afgørlse på baggrund af de fundne kendsgerninger
  • Voldgift og skønsmæssige straffe
  • Hvad indebærer rollen som dommer
  • Psykologien omkring høringen


Knap _kursusudbud Og Tilmelding (1)

Hvis der ikke er udbudt noget Dommerkursus!
Er du interesseret i at vi sender dig information når næste Dommer kursus udbydes, så udfyld denne formular.

Relaterede uddannelser

Senest opdateret: 1. februar 2019