Dansk SejlunionTræner 1

Formål

Formålet med kurset er at uddanne trænere, der kan varetage den daglige træning i sejlklubbernes ungdomsafdelinger. Uddannelsen bygger videre på Dansk Sejlunions Instruktør 2-uddannelse.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der gerne vil være klubtræner. Med Træner 1 bliver du i stand til at varetage den daglige træning af børn og unge, herunder træne såvel individuelt som i grupper grupper. Du vil også kunne virke som træner i forbindelse med stævnedeltagelse.

Krav

For at deltage på Træner 1 skal du have:

  • Førstehjælpskursus
  • Speedbådskørekort eller duelighedsbevis
  • Færdigheder til og med Sejler Diplom 1 (Diplomsejlerskolen)
  • Dansk Sejlunions Instruktør 2-uddannelse
  • Efter Instruktør 2 har du undervist børn og unge i sejlsport i mindst én sæson (32 lektioner)
  • Du skal være fyldt 17 år ved kursusstart

Udannelsen indeholder følgende modulder...

Doping

Her får du indgående kendskab til antidoping-regler (positiv liste).

Trænerrollen / Coaching

Du bliver afklaret i forhold til, hvad trænerens roller er, og hvilke kompetencer en dygtig træner besidder.

Du bliver bekendt med forskellige motivationsfaktorer.

Du bliver i stand til at definere og diskutere coachingbegrebet i forhold til trænernes aktuelle forståelse, anvendelse og rolle (instruktion, mesterlære og coaching).

Trim og teknik

Modulet giver dig et indgående kendskab til pædagogiske og praktiske undervisningstekniker inden for trim og teknik, herunder med brug af video som undervisningsværktøj.

Træningsplanlægning

Her får du indblik i, hvordan man udvikler øvelser til træning af ungdomssejlere. Du lærer at planlægge træningsmoduler over et helt år, herunder at tænke i kvartaler og sæsoner.

Du bliver også i stand til at opstille målsætninger sammen med sejlerne.

Taktik, strategi og meteorologi

Modulet handler om taktisk forståelse relateret til meteorologi - og om, hvordan vi lærer børn om meteorologi i forhold til træningsplanlægning.

Vindspring, vindpust og skysejlads er blandt emnerne på modulet.

Kapsejlads- og stævnecoaching

Modulet handler om trænerens rolle ved stævner. Træner/coach/holdleder-problematikken diskuteres.

Fysisk træning

Her får du viden om og færdigheder til at kunne tilrettelægge og udføre fysisk træning, der er specifik for sejlads.

Værkstedskursus

Du bliver undervist i bådreparation og -optimering samt vedligehold og opbygning af tovværk og sejl. Modulet er et praktisk værkstedskursus.

Praktik

Efter Tæner 1-kursets teoretiske del skal du i praktik hos en erfaren træner. Praktikken, der omfatter seks lektioner, aftales individuelt med Dansk Sejlunions uddannelsesansvarlige. 

Kompetencer

Med Træner 1 bliver du i stand til at planlægge og gennemføre undervisning af sejlere fra begynderniveau til selvhjulpne sejlere.

Du kan lave træningsplaner for en hel sæson.

Træner 1, inkl. praktik og 32 lektioners praktisk undervisning, giver adgang til Træner 2-uddannelsen.

Materiale og pensum

Kursusmaterialer bliver udleveret i løbet af kurset. Der er ingen krav til forberedelse.

Kurset tager udgangspunkt i bogen Aldersrelateret træning - ATK for børn og unge, 8-25 år

Kursusform

Undervisningsformen er en blanding af klasseundervisning, gruppearbejde og erfaringsudveksling samt et praktisk værkstedskursus.

I forbindelse med modulet 'fysisk træning' skal du være forberedt på selv at være fysisk aktiv.

Kursusforløbet er over to weekender, hvor du deltager i begge weekender i samme kursussæson.

Kursusudbyder, varighed og pris

Træner 1 er et internatkursus, hvor det forventes, at deltagerne overnatter. Der er undervisning lørdag aften.

Kost og logi er inkluderet i prisen.

Se udbudte kurser på mit.sejlsport.dk

Senest opdateret: 22. november 2019