Dansk SejlunionInstruktør 2

Formål

Formålet med kurset er at uddanne instruktører til at kunne varetage undervisning af sejlere i alderen 9 til 15 år.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der har gennemgået Instruktør 1 og har mindst én sæsons erfaring med undervisning.

Forudsætninger

Det anbefales, at du som kursist besidder:

 • Førstehjælpskursus
 • Speedbådskørekort eller duelighedsbevis
 • Færdigheder til og med Sejler Diplom 1

Krav

 • Du har gennemført Instruktør 1
 • Efter Instruktør 1 har du undervist børn og unge i sejlsport i mindst én sæson (32 lektioner)
 • Du er fyldt 16 år inden kursusstart

Uddannelsen indeholder følgende moduler...

Instruktørrollen

Her lærer du om trænerens rolle og kvalifikationer, også med fokus på egne kompetencer.

På modulet arbejdes videre med de undervisningsprincipper, der blev introduceret på Instruktør 1 - eksempelvis 'induktiv/deduktiv', 'hel-del-hel' samt træningsbegreber som coaching og dets anvendelighed.

Fysisk træning

Modulet giver dig grundlæggende viden om opvarmning, udstrækning og kostens indflydelse på kroppen. Der vil være særlig fokus på korsetstabilitet og fleksibilitet.

Træningsplanlægning

Modulet, der tager udgangspunkt i Diplomsejlerskolen, giver dig kompetencer til at kunne planlægge en sæsons træning med udgangspunkt i sejlernes niveau og målsætninger til og med Sejler Diplom 4.

Der arbejdes i grupper med udarbejdelse af såvel planlægning af en aftentræning samt en konkret sæsonplan med udgangspunkt i den enkelte sejlers færdigheder (case).

Træningsplanlægningsmodulet er planlagt, så der veksles mellem:

 • Faglige indlæg fra underviseren
 • Konkrete opgaver, der løses i et gruppearbejde
 • Fremlæggelser i plenum med mulighed for efterfølgende sparring fra de øvrige deltagere og fra underviseren.

Således er der stor vægt på videndeling i dette modul - samt på, at kursisten arbejder med opgaver, der efterfølgende kan bruges direkte i forbindelse med træning i klubben.

Temaer i forbindelse med træningsplanlægning er blandt andre:

 • Glæden ved at sejle
 • Kapsejlads
 • Sejladsregler
 • Sikkerhed
 • Taktik, strategi meteorologi
 • Trim og teknik

Kompetencer

Som Instruktør 2 bliver du i stand til at planlægge en progression i træningen, som flytter sejlerne fra begynderniveau til at være selvhjulpne sejlere.

Når kurset er bestået, kan du varetage træningen for sejlere til og med Sejler Diplom 4

Materiale og pensum

Kursusmaterialer bliver udleveret i løbet af kurset. Der er ingen krav til forberedelse.

Kurset tager udgangspunkt i bogen Aldersrelateret træning - ATK for børn og unge, 8-25 år

Kursusform

Undervisningsformen er en blanding af forelæsning, klasseundervisning, gruppearbejde og praktisk forløb. I forbindelse med modulet 'fysisk træning' skal du være forberedt på selv at være fysisk aktiv.

Kursusudbyder, varighed og pris

Kurset strækker sig over en weekend fra lørdag fra kl. 9.00 til søndag kl. 16.00.

Kurset er et internatkursus, hvor det forventes, at deltagerne overnatter. Der er undervisning lørdag aften.

Kost og logi er inkluderet i prisen.

Varighed: 18 lektioner teori.

Se udbudte kurser på mit.sejlsport.dk

Senest opdateret: 22. november 2019