Dansk SejlunionInstruktør- og træneruddannelser

Instruktør 1

Instruktør 2

Træner 1

Træner 2

› Træning i Praksis

Se udbudte kurser på mit.sejlsport.dk


Se også surf instruktøruddannelserne
(windsurfing, kitesurfing, SUP)


› Database over trænere

Senest opdateret: 7. september 2018