Dansk SejlunionTil sejlere, trænere og ledere

På denne side kan du finde relevante redskaber og modeller for træning

Følg med på sociale medier

Dansk Sejlunion sport

Siden henvender sig til sejlere, trænere, forældre,
klasseorganisationer med interesse for talent og -elitearbejde

Dansk Sejlunion trænernetværk

Siden henvender sig trænere, der deler erfaringer og værktøjer
Guide til mobilvideo

Mobilvideo er et hurtigt og effektivt værktøj, du som sejler kan bruge på sociale medier, især Facebook, til at kommunikere om din karriereudvikling og dermed styrke din personlige branding. 

For at komme godt i gang er her en guide til brug af mobilvideo 

Vil du vide mere, eller har du spørgsmål - kontakt Flemming Ø. Pedersen, presseansv., flp@sejlsport.dk / mob. 2618 7450 

Vejledning til sponsorlogoer

Find herunder vejledninger til placering af sponsorlogoer (DS-sponsorer og personlige sponsorer):

Vejledning til Sejlerlandsholdet

Vejledning til Udviklings- og Ungdomslandsholdet

For spørgsmål kontakt Frank Eriksen, frank.eriksen@sejlsport.dk

Om aktiviteter

Dansk Sejlunion har fokus på tre aktiviteter:

  • Almanakkerne bruger vi sammen med klasserne til at sikre gode aktiviteter året rundt
  • Ativitetskalenderen, der altid er opdateret med aktiviteter, hvor Dansk Sejlunion er en vigtig part i træningslejre og workshops.
  • Klassernes sider, hvor du kan finde klassernes aktiviteter

Hvad er almanakken?

Almanakken er et redskab til at sikre en god plan over året, hvor aktiviteter er koordineret og fordelt på en hensigtsmæssig måde. Med almanakken opfordrer vi til, at alle parter bruger den skabelon, som almanakken udgør til at planlægge klassens aktiviteter.

Almanakken findes i to udgaver:

  • Almanakken 14-25 år. Denne almanak er for sejlere, klubber og klasseorganisationer med sportsligt sigte og nationalt/internationalt niveau.
  • Almanakken 11-15 år. Denne almanak er for sejlere, klubber og klasseorganisationer med sportslig sigte og nationalt/internationalt niveau.
Almanakken 11 15 Aar
Almanakken 14 25 Aar

Se Dansk Sejlunions aktiviteter for talent-sejlere og klassernes sider ved at trykke på bannere herunder.

Sejlsport og uddannelse

Uddannelse og sejlsport skal hænge sammen

Sejlsport og uddannelse skal hænge sammen. Dygtige atleter er samtidig studerende og sammen med Team Danmark har vi i dag rigtigt gode muligheder for at hjælpe atleter med bedre vilkår under deres adgangsgivende uddannelser.

Alle unge sejlere i Danmark som søger ind på, eller allerede går på en adgangsgivende uddannelse har mulighed for at søge en Team Danmark godkendelse til deres uddannelsesinstitution. Vilkårene er forskellige, da det er op til institutionen at opsætte de vilkår de kan tilbyde. Grundlæggende i Team Danmark godkendelsen ligger dog, at man ikke bliver tilskrevet fravær for trænings- og konkurrenceaktiviteter, der er godkendt af forbundet.

Team Danmark tilbyder denne godkendelse til de bedste atleter i landet, inden for deres aldersgruppe og deres disciplin. Og i sejlsport står Dansk Sejlunion på mål for, at de sejlere, som får lov at søge, lever op til de krav.

På de videregående uddannelser er forholdene mindre ensartede. Men rigtigt mange videregående uddannelser er i dag interesserede i at give atleter særligt gode vilkår. Det gælder både boglige og håndværksmæssige uddannelser.

Det gælder eksempelvis i Aarhus med organisationen AU elitesport. Denne organisation er paraplyorganisation for atleter indenfor en lang række videregående uddannelser i Aarhus. Formålet er at gøre tilværelse bedre for atleterne. Den rigtigt positive historie i dette er, at selvom atleter jo har to interessere – uddannelsen og idrætten (dual career), så viser undersøgelser at atleter er mere effektive på uddannelserne en almindelige studerende.

Atletvilkår på adgangsgivende uddannelser

Bliv godkendt til uddannelsestilpasning

Ansøgning om sportslig godkendelse (Team Danmark)

Atletvilkår på videregående uddannelser

Skal du til at læse videre ad boglig eller håndværksmæssig vej, så findes der i dag rigtigt mange muligheder for at tilpasse uddannelse til et liv med idrætten.

Kontakt Dansk Sejlunions talentudvikler, Jan Christiansen, for at få hjælp og rådgivning til at finde din vej.

Diplomsejler App

Dansk Sejlunions Diplomsejler-app hjælper sejlere og trænere med inspiration til træningen via forskellige øvelser. Tryk på banneret herunder for at hente Diplomsejler-app.

ANALYSE - MÅLSÆTNING - HANDLINGSPLAN

Her finder du tre redskaber du kan bruge til at få overblik over din performance – hvad er du god til, og hvad skal du udvikle på (træne)?

Sejler kompetence plan

Sejler kompetence planen er god til at give et hurtigt overblik indenfor de 8 temaer. Noter indenfor hver kategori i punktform, hvad du har af ting du bør arbejde med. Vælg eventuelt at give dig selv en score i hver kategori, så du kan se hvor du skal udvikle mest i din træning. Det er selvfølgelig absolut bedst at du gennemgår din profil sammen med din træner

Udviklingsplanen

Udviklingsplanen er til at styre dit arbejde med dine udviklingsmål. Når du har identificeret hvad du skal arbejde med, så kan du med udviklingsplanen beskrive den proces du skal gennemgå for at gennemføre udviklingen. 

Kapacitetsanalysen

Denne model er mere skematisk. Her scorer du dig selv på en række faktorer. Og du scorer samtidig hvad verdensklasseniveauet er på samme faktor. Når du ser på forskellen imellem de to scorer får du en ide om, hvad du skal udvikle på.

Ds Sejler Kompetence Cirkel
Kapacitetsanalyse
Ds Udviklingsplan
Taktik og strategi

Inspiration til taktik og strategi

Det inspirationsværktøj som ligger her er et billedmateriale med beskrivelser af de almindeligt fremherskende vindsystemer og nogle grundregler om, hvordan vinden opfører sig her. Også lokaleffekter er beskrevet.
Efterfølgende findes en række taktiske grundregler fortalt i billeder med korte kommentarer.

Det kræver træning at blive en god strateg og taktikker. Ideerne med dig på vandet i din træning. Øv dig i de forskellige situationer.

Fysisk træning

Træning i klubben med Dansk Sejlunions anbefalede træningspakke

Dansk Sejlunion tilbyder klubber som arbejder med en alsidig sportslig profil, at benytte fysisk træning som en del af ugens aktiviteter i klubben.

Derfor har Danske Sejlunion sammen med landsholdets fysiske trænere udviklet 3 træningsprogrammer sammen med en udstyrspakke, der sikre en alsidig fysisk træning som sejler. Læse herunder mere om hvad udstyrspakken og træningprogrammerne indeholder. For rådgivning kan Dansk Sejlunion talentudvikler eller klubkonsulenter kontaktes her.

3 træningsprogrammer med klubudstyr
Træningsudstyr i klubben

Aldersrelateret træning (ATK)

Her kan du læse alt det grundæggende om fysisk træning for sejlere og i forhold til alder og udvikling. Fysisk træning kan let være en del af sejlsporten i gennem hele livet. For børn kan fysisk træning formes som lege, og det kan eksempelvis have stor social eller personlig betydning for den enkelte sejler, ligesom det kan have stor social betydning en gruppe. Læs mere om fysisk træning i forhold til alder herunder.

Fysisk Traening Og Leg
Fysisk Traening For Talent Og Elite
Fysisk Traening Til Forskellige Maalgrupper
Konditionstraening Final Version

Mød vores trænere

Under udarbejdelse

Træningsprogrammer:

Her finder du træningsprogrammer. Træningsprogrammerne er ikke kategoriseret. Men det fremgår af deres navn, hvad formålet med programmet er. De øvelser, du finder i programmet, kan du enten læse og forstå ud fra programmet. En del af øvelserne findes længere nede på siden. Her finder du blot øvelsen med det samme navn, og så kan du se en lille film om, hvordan øvelsen skal udføres rigtigt. Har du spørgsmål skal du blot ringe til Dansk Sejlunions talentudvikler, Jan Christiansen. Se programmerne herunder.

Physical Warm Up Dec2014
Yoga Praesentation Til Ds Toertraeningslejr
Basis knætræningsprogram
Basis Skulderprogram

Træningsøvelser:

Herunder finder du en række øvelser, som vores trænere anvender sammen med sejlerne. Listen med øvelser opdateres løbende.

Øvelserne er kategoriseret ud fra deres primære formål:

Styrke
Udholdenhed
Hurtighed
Smidighed
Koordinering

Husk at selvom en øvelse har et primært formål, så har den - eller kan også have effekt – på andre områder.

Øvelserne ligger som små dogmefilm. Filmen starter med fokus på et stykke papir. Her kan du læse nogle detaljer om øvelsen – hvordan den gennemføres rigtigt. Der er også beskrevet, hvem øvelsen er rettet imod. Nogle øvelser kan være svære at gennemføre for uerfarne atleter. Det er vigtigt ikke at gå frem for hurtigt. Er du i tvivl, om du eller en sejler kan anvende en øvelse, så kontakt først Dansk Sejlunions talentudvikler, Jan Christiansen.

Se sektion med videoer her

Diplomsejler-App

Se desuden træningsøvelser på Diplomsejler-App ved at trykke på link herunder.

Diplomsejler-App

Ernæring

En god kost er meget vigtig for unge og voksne mennesker generelt, men særligt for idrætsudøvere. Kosten har betydning for at have den energi, du skal bruge for at præstere. Men det har også stor betydning for din evne til at restituere og din evne til at modstå sygdom og skader. Du kan læse meget om kost og ernæring herunder.

Læs dokumenter om kost og ernæring fra bogen "ATK i Sejlsport":

Sejlerens Uundvaerlige Braendstof Fra Atk

Kost på konkurrencedage:

Marie Louise Brøndum Svendsen ("Riss") er uddannet i idræt med fokus på ernæring. På Dansk Sejlunions Tørtræningslejr 2016 præsenterede hun et oplæg om kost og sejlsport. I oplægget var der fokus på blandt andet den udfordring sejlere har med at få spist rigtigt på lange konkurrencedage. Du kan se "Riss’" oplæg fra Oure herunder. Du får også de fine opskrifter på brød og snacks som kan anvendes til dage med høj aktivitet og stort energibehov. 

Kost For Sejlere
Opskrifter Paa Gode Snacks Og Broed

Sportspsykologisk træning

Sportspsykologi

På denne del af Dansk Sejlunions hjemmeside gennemgås en række sportspsykologiske værktøjer. Disse værktøjer anvendes generelt i idrættens verden til både unge sejlere og udviklede internationale topatleter – alle skal øve sig.

Sportspsykologi handler i og for sig blot om at gøre sig selv bedre til at håndtere sig selv; at være i- og præstere eller yde i bestemte situationer. Opmærksomheden rettes på egen tilstedeværelse og opmærksomhed, følelsen af spænding og glæde, oplevelsen af overblik og struktur på en situation eller en proces.


Et fællestræk ved sportspsykologiske redskaber er at de handler om at takle frivilligt påtagede udfordringer i dit liv.
At anvende idrætspsykologi, kan gøre dig til en bedre atlet. Og det kan også gøre dig stærkere og bedre i andre aspekter af livet. Eksempelvis er der mange ligheder i at gå til eksamen og at gennemføre en vigtig konkurrence. Der kan være pres, stress, forventninger, styring af fokus, prioriteringer mv. Som atlet og med kendskab og erfaring med sig selv i mental forstand, har redskaber til at håndtere disse ting og det kan komme til gavn i mange aspekter af livet, ikke kun i konkurrencen og træningen.

I det følgende gennemgås en række sportspsykologiske redskaber. Redskaberne er samlet og udsendt af Team Danmark til Dansk Sejlunion. Teksterne er uændrede i forhold til redskabsforståelsen, men der er tilskrevet nogle forslag til hvordan du som træner eller som sejler kan anvende redskaberne. Der er også tilføjet en alder. Denne alder er tænkt som den yngste alder for anvendelse af det pågældende redskab og der er ingen øvre alder for anvendelse af redskaberne.
Vi starter med enkle redskaber og fortsætter til de mere avancerede.


Redskab nr 1. Snak sammen
Den første opfordring til både sejlere og trænere er at have mod til dialog også om sportspsykologiske udfordringer. Et langt stykke hen ad vejen, så er man meget bedre hjulpet blot ved at dele udfordringer med andre.
>>Jeg er nervøs i dag<<, >>Jeg bliver virkelig spændt når vi skal starte<<, >>Jeg bliver vred når jeg laver store fejl og så sejler jeg ikke godt<<… osv…
Det sportspsykologiske område adskiller sig her ikke fra eksempelvis teknisk træning. Vi ved alle sammen meget alene ud fra vores livserfaring og vær ikke bange for at bruge det. Der er i vores kultur en indbygget barriere for at gå til personer i problemer og der er en barriere hos mange i at søge hjælp. Meget ofte viser det sig dog, at det at dele med andre, er en meget stor hjælp til at løse en udfordring.

Anvendelse til sejlere:
• fra 10 år
Trænerens anvendelse:
• træneren kan tilbyde sejlere at man et antal gange årligt gennemfører samtaler hvor det sportspsykologiske emne også berøres.
• træneren kan invitere til dialog når udfordringer opstår i træning eller konkurrence
Sejlerens anvendelse:
• sejleren kan være med til at opbygge en kultur i din klub/i dit træningsmiljø hvor I taler med hinanden om jeres udfordringer. Tal med sejlerkammerater, tal med træneren, tal med dine forældre. Samtaler kan være 1:1 eller det kan være i grupper, ligesom med den tekniske træning.

Redskab nr 2. Fortælling fra fremtiden
Denne øvelse handler om bevidstgørelse af, hvem man er og hvilke træk man har, som kan være gode at have når man skal løse store opgaver – som eksempelvis at vinde et stort mesterskab. Det er også en bevidstgørelse af de centrale handlinger, relationer og andet som er vigtige for at opnå succes med en stor opgave.
Skriv et essay. Forestil dig, at du lige har afsluttet en glorværdig karriere, og kigger tilbage på den. En journalist spørger dig: ”Hvordan kan det være, at det netop blev dig, som det lykkedes for?”.
Om aftenen reflekterer du videre, og nu skriver du disse tanker ned. Skriv i 15-20 minutter.

Følgende spørgsmål kan hjælpe dig på vej:
• Hvad var det for særlige karakteristika i mig, der gjorde at jeg udviklede mig på lang sigt?
• Hvad var det for særlige karakteristika i mig, der gjorde at jeg præsterede hver gang?
• Hvad kendetegnede min indstilling i det daglige, både på og udenfor træningsbanen?
• Hvordan var min hverdag skruet sammen? – Hvordan fandt jeg tid og energi til at være 100% på i træningen.
• Hvordan oplevede jeg overgangen fra talent til elite?
• Hvem hjalp mig undervejs?
• Hvilke kriser oplevede jeg undervejs – og hvordan kom jeg over dem?

Anvendelse til sejlere:
• fra ca 14 år
Trænerens anvendelse:
• træneren kan foreslå øvelsen til en klubaften i vinterperioden. Sejlerne kan have lave deres essay forinden man mødes. Om aftenen kan man diskutere hvad det er som gør at man opnår succes – både de personlige egenskaber, men også de handlinger man skal foretage undervejs og betydningen af de relationer man har omkring sig.
Sejlerens anvendelse:
• som sejler kan du selv for sjov lave dette essay. Diskuter eventuelt efterfølgende med din træner, en sejlerkammerat, dine forældre eller andre hvad det var for ting du gjorde, der gav dig succes.


Redskab nr 3. Kontrol-Accept
Dette redskab anvendes i konkurrencesituationen. I denne situation er der som regel et utal af faktorer der har betydning for ens oplevelse af at have kontrol med situationen. Virkeligheden er, at man ikke selv bestemmer en lang række ting – man har ingen indflydelse. Det kan være en stor hjælp at få overblik over, hvad man har indflydelse på og hvad man ikke har – så ved man
Dan dig et overblik over din konkurrencesituation. Hvor har du indflydelse og hvor har du ikke? Hver gang du efterfølgende møder en overvejelse, så er det meget lettere hurtigt at skyde ting til side, man ikke har indflydelse på – samt at tage stilling til de man har indflydelse på.

Gennemgå alle problemstillingerne i en konkurrencesituation. Noter om det er noget du har indflydelse på, eller om det er noget du ikke kan gøre noget ved. Tilføj evt flere ting som du mener kan være relevant at få overblik over.

Kontrol-Accept

Anvendelse til sejlere:
• fra ca 14 år
Trænerens anvendelse:
• træneren kan foreslå øvelsen til en klubaften i vinterperioden. Sejlerne laver først deres essay – 15-20 minutter. Bagefter kan man diskutere hvad det er som gør at man opnår succes – både de personlige egenskaber, men også de handlinger man skal foretage undervejs og betydningen af de relationer man har omkring sig.
Sejlerens anvendelse:
• som sejler kan du selv for sjov lave dette essay. Diskuter eventuelt efterfølgende med din træner, en sejlerkammerat, dine forældre eller andre hvad det var for ting du gjorde, der gav dig succes.


Redskab 4 – Koncentrationscirklen
Koncentration handler om evnen til at rette ens tanker mod en bestemt ting – og kun den. Det er fuld koncentration når man kan det. Så snart ens tanker bliver afledt fra denne ting, opgave eller lignende, så har man mindre koncentration på opgaven – dvs man er mindre koncentreret.
Alle kender til det, at man laver en ting, men samtidig tænker på noget andet. Og så laver man fejl – stiller tekoppen på kanten af bordet, hælder salt i kaffen – eller mærker ikke det næste vindskift i tide….
Er man fuldt og helt koncentreret om en opgave hele tiden, så kan man tale om at være i flowtilstand. I en sådan tilstand forsvinder tid og sted næsten og man er blot i nuet, lige der med sin båd og vandet og vinden – intet andet. En fantastisk fornemmelse.
Man kan øve sin koncentration ved at anvende koncentrationscirklen og blive opmærksom på hvor man er på denne. Bedst er det når man i en træningssituation eller kapsejlads er helt i midten – og værst er det hvis man tankemæssigt befinder sig helt ude yderst i cirklen.

Koncentrationscirklen

Koncentrationscirklen - simpel

Anvendelse til sejlere:
• fra ca 12 år
Trænerens anvendelse:
• Introducer koncentrationscirklen for sejlerne før en træning. Laminer nogle kopier af koncentrationscirklen og bed sejlerne om at klistre dem i båden. Når du sejler forbi dem, så kan de lige fortælle dig hvor de er i cirklen. Eller du kan minde nogle om at bevæge sig ind imod blå zone (midten)
• I kan anvende farvede klemmer – en blå, en gul, en rød/orange og en grå. Sejlerne har klemmerne med ud og kan sætte den klemme synligt på båden, så svarer til det generelle koncentrationsniveau. Dette kan være udspring for en dialog om at komme tilbage mod midten af cirklen
Sejlerens anvendelse:
• Hav koncentrationscirklen med dig i båden – sæt en lamineret udgave fast et sikkert sted. Øv dig i at sejle i blå zone. Hvor længe kan du det? Prøv igen – se om du kan sejle endnu længere i blå zone. Tag et træningspas hver uge i en måneds tid og se om det gør en forskel. Prøv igen senere på året.


Redskab 5. 3R modellen
Dette redskab hænger meget sammen med koncentrationscirklen. Hvis du ikke er 100% koncentreret, så er det fordi der er en eller flere tanker der forstyrrer dig. Og det er hvad 3R modellen handler om;
• at registrere tanken (register)
• at lade den passere (release)
• og at genfokusere (refocus)
Register – Release – Refocus. Derfor 3R.

Register: hvis man ikke registrerer så forbliver man ukoncentreret. Så øv dig i at opdage dine tanker – om de er relevante i forhold til at være i træningssituationen, i konkurrencesituationen. Hver gang du får en tanke som ikke handler om det du lige nu er i gang med, så er din koncentration ikke 100%.

Refocus: når du har opdaget en tanken som ikke har med situationen at gøre – eksempelvis når du træner, at du begynder at tænke på dine lektier som du skal lave i aften, eller når du konkurrerer, hvis du begynder at tænke på hvad I skal have til aftensmad ved campingvognen, så lad tanken passere (release). Det er op til dig at finde ud af hvad der virker når du skal lade tanken passere. Man kan eksempelvis forestille sig at man har en lille kasse hvor man lægger tankerne i. Så kan man tage dem frem igen når træningen eller konkurrencen er slut og der er tid til det.

Refocus: få dine tanker tilbage til opgaven - følelsen i båden, det næste vindskift, acceleration, mærkerunding. Sig ordet ”refocus” til dig selv. Så kommer tankerne tilbage på opgaven. Mange finder også andre ord, der virker for dem. Eksempelvis; >>fokus<<, >>det kører<<, >>båden<<.

Anvendelse til sejlere:
• fra ca 14 år
Trænerens anvendelse:
• læg op til træningspas hvor der arbejdes med koncentration og 3R modellen. Sejl en sejlads og spørg bagefter sejlerne hvilke afledte tanker de havde undervejs, hvordan og hvor godt det lykkedes for dem at lade tanken passere (Release), samt hvilket ord eller andet redskab de anvender får at genfokusere (Refocus). Øvelsen kan gentages i et par enkelte træningssejladser hver træningsgang i en periode – eksempelvis en måned. Eller man kan vende tilbage til øvelsen eksempelvis en gang om måneden.
Sejlerens anvendelse:
• som sejler kan man selv anvende og øve 3R modellen. Hav koncentrationscirklen med i båden. Øv dig i at registrere (Register) de tanker som ikke handler om din træning. Find ud af hvordan du bedst lader tanken passere (Release) og find de ord eller den metode som bedst får dit fokus tilbage på opgaven (Refocus)


Redskab 6: Den indre dialog
Næsten alle – hvis ikke alle – taler med sig selv. Vi kan sidde alene i vores båd, på vores værelse, på cyklen, i bussen og så har vi en lille samtale med os selv, inden i os selv.
Denne indre dialog kan være ligegyldig – blot tidsfordriv. Men når vi er i træning eller i konkurrence – eller i andre situationer hvor vi gør noget særligt, eksempelvis også til eksamen, så retter dialogen sig imod det vi gør.
Den indre dialog kan være både positiv og god for os, men den kan også være negativ og gøre os dårligere til at klare opgaven – eksempelvis ved at øge nervøsiteten.

Som sejler kan den indre dialog handle om mange ting. Den kan eksempelvis handle om det tekniske, det taktiske-strategiske eller ens motivation. Nogle eksempler:

 

 

Positiv indre dialog

Negativ indre dialog

Teknik

”Helt udover kanten”

”Arbejde med hver bølge”

”Bare hold rytmen”

”Lig stille på startlinjen”

”Nej, hvor er det svært”

”Jeg får det aldrig lært”

”Jeg kan ikke finde ud af det”

”Min teknik er dårlig”

Taktik-strategi

”Jeg har styr på de vindskift”

”Trykket kommer til mig”

”Jeg har styr på feltet”

”Igen en skralder!!”

”Hvorfor rammer jeg ikke trykket”

”Der er både alle vegne og jeg kan ikke gøre noget”

Motivation

”Det er det her jeg kæmper for”

”Jeg er stærk”

”Smerte er midlertidig”

”Jeg har gjort det før”

”Vejret er ikke lige min kop te”

”Det her kan jeg godt opgive”

”Puh, det er hårdt”

”Der er langt hjem”

 

Den indre dialog hænger tæt sammen med 3R modellen og koncentration. Den indre dialog handler altid om det du gør, men den kan jo netop stå i vejen for dig – og så vil du gerne anvende 3R modellen til at vende det til noget positivt.

Anvendelse til sejlere:
• fra ca 12 år
Trænerens anvendelse:
• læg op til træningspas hvor der arbejdes med den indre dialog. Spørg på land inden træningen til deres typiske negative indre dialoger – lad dem fortælle. Når de har fortalt, så bed dem om at formulere nogle positive indre dialoger de kan sætte ind i stedet for. Dem kan de så øve at udskifte med på vandet.
• Sejlere som siger ”kan ikke…” til et eller andet – eksempelvis at presse på og tage en god start. Prøv som træner at arbejde med dem og en positiv indre dialog. Foreslå eksempelvis sejleren at sige ”Jeg går tidligt ind og kæmper for min plads” til sig selv når I går i gang med starttræningen. Se om ikke den positive indre dialog kan give sejleren mere tro på opgaven – og du kan se på og hjælpe med det tekniske.
Sejlerens anvendelse:
• som sejler kan du i enhver trænings- eller konkurrencesituation øve dig i at have en positiv indre dialog, eller at vende en negativ dialog til en positiv dialog. Særligt i træning – måske endda alene træning er det en god øvelse, at arbejde med en positiv indre dialog. Der kommer mere energi i koppen.


Redskab 7: Visualisering
Visualisering er, hvor vi via vores sanser, skaber mentale forestillinger. Man bruger så mange sanser som muligt for at hjernen og kroppen oplever, ”at man er der i virkeligheden”. Forskning har vist at nervebaner og muskler aktiveres gennem den mentale forestilling, som havde man foretager handlingerne i virkeligheden. Blot ikke med samme styrke. Derved kan man via sine mentale forestillinger træne og forberede sig selv på konkurrence- og træningssituationer.

Visualisering kan bruges aktivt til at øve noget eller til at få det rette fokus i en opgave.

At øve noget: hvis man for eksempel skal ud og træne de svære bomninger i blæsevejret, så kan man sætte sig godt til rette i en stol i klubben og visualisere bomningerne nogle gange inden man tager ud. Det smarte ved en visualisering er, at man selv kan bestemme tempoet i bomningen og man kan spole frem og tilbage i sekvensen – ligesom med en film på sin pc. Og i en visualisering kan man også rette opmærksomheden på bestemte detaljer – eksempelvis hvor man sætter fødderne, hvordan man skifter rorpinden osv. På den måde kan man øve bomninger inden man reelt foretager nogen.

At få det rette fokus: rigtigt mange atleter anvender visualisering lige inden de store præstationer. Fodboldspilleren ser bolden forlade straffesparkspletten og flyve op i hjørnet inden han sparker. Cykkelrytteren ser sig selv ”flyve” op af Col de Glandon foran konkurrenterne og i et let og hurtigt tempo. Sejleren ser sig selv effektuere den perfekte start ved læ mærke – og bagefter gør han det.
Visualisering i en konkurrence kan medvirke til at bringe det rigtige fokus, at få ro på og tro på, og at få fokus på den præcise opgave.

Øvelse af visualisering

Anvendelse til sejlere:
• fra ca 15 år
Trænerens anvendelse:
• læg op til træningspas hvor der arbejdes med visualisering. Hvis træningen har et bestemt fokus – eksempelvis starter eller fart, så bed udøverne om at visualisere dette fokusområde i forlængelse af din instruktion til træningen. Hjælp dem med at få fokus på de rigtige ting. Hvis en sejler ikke er så god en starter, så hjælp med at få bygget nogle gode ændringer ind i visualiseringen – eksempelvis at han går tidligt ind i position, at han accelerer på sit eget ur og ikke på de andres acceleration. Hvis I arbejder med fart, så hjælp dem med at sanse båden igennem kroppen i deres visualisering; trykket under lårene når de hænger, vinden i håret, balancen i roret, accelerationen i båden – hvad der nu betyder noget for en oplevelse af god fart.
Sejlerens anvendelse:
• som sejler kan du selv arbejde med visualisering.
o Du kan forberede dig til din træning ved at visualisere bestemte ting inden du går ud.
o Og du kan stoppe op i træningen og visualisere hvordan du gennemfører vendingen med mere krængning, bedre balance eller noget andet – og så igen prøve at lave en række vendinger.

Koncentrationscirkel Simpel
Koncentrationscirkel
Kontrol Accept
Sejleruddannelse Sportspsykologi
Visualisering
Træner- og lederredskaber

Sejlersamtaler

Sejlklubbens hovedaktivitet for unge i alderen 15-23 år er at arrangere og organisere aktiviteter for og sammen med dens medlemmer. Sejltræning, klubmesterskab, stævnedeltagelse, fysisk træning, sociale aktiviteter mv.

Men vil man hjælpe de unge bedst muligt med deres udvikling og trivsel og vil man skabe et rigtigt godt klubmiljø, så kræver det inddragelse og dialog med sejlerne.  Sejlersamtaler er en overskrift for nogle af de interaktioner man som klubtræner eller klubleder kan have med sejlerne. Med intern erfaring i Dansk Sejlunion og med input fra trænere og ledere fra ca. 10 sejlklubber er dette en vejledning, en samling af gode råd og gode ideer til at udvikle klubbens arbejde med unge sejlere ved hjælp af sejlersamtaler.

Samtale redskabet ”sejlersamtaler basis” er et rigtigt godt og overskueligt redskab til at gennemføre en samtale med den enkelte sejler om dennes udvikling og trivsel.

Her kan du læse om sejlersamtaler

Her kan du finde guide til sejlersamtaler

Sejlersamtaler – basis med figur

Sejlersamtaler - basis

Analyse af klubbens storjolletræning

En analyse af en klubs storjolletræning handler om to ting: den ramme klubben sætter om træningen, og træneren selv.

Træneren er central. Træneren er den person, der er nærmest den unge sejler. Derfor er det vigtigt, at træneren er opmærksom på sine kompetencer sine stærke og svage sider, og at han/hun både bruger og udvikler sine ressourcer bedst muligt. Se mere om trænerens rolle i bogen "Aldersrelateret træning i sejlsport".

Trænercirkel – sportslige kompetencer

Der er lavet to kompetencecirkler til klubtræneren. Den ene kompetencecirkel hedder ”Trænercirkel – sportslige kompetencer”. Den indeholder de samme kompetencer, som storjollesejleren skal kunne. Det er naturligt, at en træner har et vist kendskab til de fleste felter inden for de sportslige kompetencer, så han/hun kan hjælpe sejleren med at blive bedre på konkrete udfordringer. Men det er ikke afgørende for god klubtræning eller god træning i det hele taget. Som træner kan man sagtens sætte en ramme, hvor en gruppe af sejlere kan hjælpe hinanden med at skabe udvikling.

Trænercirkel – rammen om træning

Den anden kompetencecirkel, som retter sig mod træneren, er "Trænercirkel – rammen om træning". Denne kompetencecirkel retter sig imod træningssituationen med de forskellige faser. For at få succes som træner er det vigtigt, at man er forberedt, og at man sammen med sejlerne kan sætte scenen for god dialog. Det handler om at være forberedt til træningen med gode ideer og derefter at skabe en god dialog og et godt socialt fællesskab imellem sejlerne. Miljø og fællesskab er samtidig dét, der gør det sjovt som ung at være med, og fællesskabet støtter den enkelte sejler, når der er lidt modgang enten i sejladsen eller et andet sted i livet.

Klubtræning - klubrammen

Træneren kan ikke fungere uden en god klub. Den tredje kompetencecirkel retter sig mod klubben som ramme for storjolletræning. Kompetencecirklen kaldes ”Klubtræning – klubrammen”. Denne cirkel beskæftiger sig med klubbens ramme for sejlere og trænere. Er der de nødvendige faciliteter? Faciliteter skal ikke være prangende, men de skal være tilgængelige, og de skal fungere. Støtter klubben de unge i deres sejlsport, og har de unge sejlere indflydelse?

Samarbejde med Dansk Sejlunion

Dansk Sejlunion vil meget gerne møde klubberne og medvirke til at udvikle klubbens storjolletræning. Vi kommer derfor gerne ud og deltager i træningen. Efterfølgende sætter vi os sammen og laver en analyse af træningen.

Vores hjælp og støtte til at udvikle klubbens træning kan tage forskellige former. Vi kan komme til klubben og hjælpe direkte. Det kan eksempelvis være i et samarbejde med den lokale kommune. Men en stor del af vores hjælp og den mest direkte hjælp til klubtræningen vil blive givet i workshops, hvor enten trænere eller ledere kan mødes og få nye input, redskaber og idéer til at gøre klubtræningen bedre.

Traenercirkel Sportslige Kompetencer
Traenercirkel Rammen Om Traening
Klubtraening Klubrammen
Viden om sejlsport

Vejr, vind og vand

Herunder finder du de mest anvendte vejrtjenester, der leverer prognoser og data om vind, strøm og bølger. Fokus er selvfølgelig på Europa, hvor langt det meste af vores sejlads foregår, men der er også vejrtjenester for andre verdensdele.

Mange vejrtjenester anvender de samme basisdata. Det betyder, at hvis man anvender flere vejrudsiger for at blive mere sikker på nogle sejladsforhold, kan man snyde sig selv. Man skal aldrig underkende lokal viden, og erfaring man selv oparbejder, imens man forbereder sig til en konkurrence ”on location”.

Danmarks Meteorologiske Institut

Met-Office

Hos DMI kan du finde:

Havprognoser med vind og vindstyrke. Se under ”Hav”.
Vejrkort med isobarer i det nordlige Europa. Se under ”Vejr”
Bølgeprognoser med retning og højde. Se under ”Hav”
Strømprognoser. Se under ”Hav”

Tilgå side her

Den engelske vejrtjeneste Met-Office er rigtig god med isobarkort over hele Europa. Se under ”Weather og surface pressure charts”

Desuden har de gode vejrudsiger for hele England.

Tilgå side her

Forsvarets Center for Operativ Oceanografi

YR.NO

FCOO har gode prognoser for bølger og strøm i danske farvande.

Tilgå side her

YR.NO har vundet stor udbredelse i Danmark. Mange – endda ikke-sejlere bruger YR.NO. Vejrudsigten er ret simpel og anvender mest symboler.

Tilgå side her

Windguru

Windity.com

Windguru er efterhånden legendarisk. Det var en af de første vejrtjenester med hurtige og lokale prognoser. Windguru har først og fremmest fokus på vind. Der findes en PRO-udgave, som har meget stor nøjagtighed og værdi. Windguru er ikke altid god til at indfange lokale termiske forhold som fx søbrise.

Tilgå side her

Mange olympiske sejlere anvender windity.com.

Siden kræver lidt tilvænning, men når du har fundet ud af det, findes der både vind, temperatur, bølger, lufttryk og meget mere.

Siden er meget visuel, og særligt det at zoome ud og ind giver en forståelse for eksempelvis lavtryk.

Tilgå side her

Windfinder

Windfinder dækker vind- og bølgeprognoser for hele verden. Siden er meget brugbar, hvis du skal sejle i et bestemt område. Bl.a. har den landkort-prognoser for forskellige sider i det samme område. Du kan således søge meget lokalt.

Siden har statistik over vindudvikling i den seneste tid, ligesom der også findes grafer over høj- og lavvande, hvilket kan være vigtigt at have styr på mange steder.

Tilgå side her

Team Danmark Støttekategorier

Se mere om Team Danmarks grundlag for tildeling af økonomiske midler i relation til atleter og specialforbund.

Klik på logo herunder for at tilgå information fra Team Danmark.

Team _danmark _logo

Fortællinger fra udviklingsmiljøer

Senest opdateret: 1. marts 2019