Dansk SejlunionDansk Sejlunions landshold

Dansk Sejlunion arbejder med tre landshold; Sejlerlandsholdet, Udviklingslandsholdet og Ungdomslandsholdet. Via nedenstående links kan du læse mere om holdene og vilkår.

2017
Tilknytning til Talentcentre, Kraftcentre og optagelse på DS-hold

Her kan du læse proceduren for, hvordan du tilknytter dig talentcentre, kraftcentre og Dansk Sejlunions hold for sæsonen 2017.

Læs mere...

Vil du for året 2017 være tilknyttet et af Dansk Sejlunions kraftcentre/talentcentre, så har vi brug for en række oplysninger på dig.

Man kan til enhver tid på året vælge at tilknytte sig et center for at gøre brug af centerets tilbud om træning. Men hvert år til september anmoder vi alle sejlere om, så vidt muligt at tilkendegive om deres tilknytning til det næstfølgende år. Det gør vi fordi alle som er tilknyttet centrene i hele perioden får tilbudt gratis træneruddannelse og disse planlægges på dette tidspunkt af året.

TILMELDINGSFRIST
Der er deadline for centertilknytning mandag den 1. oktober 2016. 

Hvis du vil tilknyttes et træningscenter for 2017, så skal du udfylde dine oplysninger i denne formular.

KRAFTCENTRE
Dansk Sejlunion har følgende træningscentre som drives i samarbejde med en række klubber:

  • Talentcenter YF. I samarbejde med Yachtklubben Furesøen
  • Kraftcenter Øst. I samarbejde med Hellerup Sejlklub, Skovshoved Sejlklub og Kongelig Dansk Yachtklub
  • 29er Talentcenter Rungsted. Ligger under KC Øst
  • Kraftcenter Aarhus. I samarbejde med klubberne Århus Sejlklub, Kaløvig Bådelaug, Sejlklubben Bugten, Marselisborg Sejlklub og Århus Windsurfing Klub

Hvis du vil i kontakt med en træner eller en leder af et af Dansk Sejlunions centre, så kan du finder oplysningerne her.

DS HOLDSTRUKTUR
Dansk Sejlunion operer med følgende holdstruktur, Landshold, Ungdomslandshold, Udviklingslandshold og kraftcentergruppen.

Alle sejlere på DS hold er tilknyttet et træningscenter.

Dansk Sejlunions hold bliver sat i en proces imellem alle trænere på centrene og DS ansatte trænere. Processen foregår i september og oktober frem til landsholdslejren i uge 42. Under træningslejren i uge 42 foretages de sidste vurderinger og samtaler ift. sejlernes indplacering på DS hold. Det er derfor vigtigt at du som sejler på et center og med mål om at være på et DS hold, at du deltager i landsholdslejren i uge 42.

Du kan finde invitation til landsholdslejren i uge 42 her.

Har du spørgsmål ifm. centertilknytning eller DS hold kan du kontakte talentudvikler, Jan Christiansen på telefon 88207033.

Sejlerlandsholdet

Sejlerlandsholdet er holdet for de allerbedste danske sejlere.
Læs mere her...

Udviklingslandsholdet

Udviklingslandsholdet er der, hvor man kan se et udviklingspotentiale hos sejlerne, men hvor der mangler et stykke vej, før de er helt klar til Sejlerlandsholdet.
Læs mere her...

Ungdomslandsholdet

Dette er ungdommens pendant til Sejlerlandsholdet.
Læs mere her...

Kraftcentergruppen

Kraftcentergruppen består af sejlere med potentiale til en karriere på internationalt niveau – for nogles vedkommende olympisk niveau. Sejlerne er tilknyttet et kraft- eller talentcenter.
Læs mere her...

Senest opdateret: 11. januar 2017