Dansk SejlunionDansk Sejlunions landshold

Dansk Sejlunion arbejder med tre landshold - sejlerlandsholdet, udviklingslandsholdet og ungdomslandsholdet - under fællesbetegnelsen Danish Sailing Team.

2020
Tilknytning til kraftcentre og optagelse på Dansk Sejlunions udvalgte hold

Her kan du læse proceduren for, hvordan du tilknytter dig kraftcentre og Dansk Sejlunions hold for sæsonen 2020.

Læs mere...

Vil du for året 2020 være tilknyttet et af Dansk Sejlunions kraftcentre og et DS hold så har vi brug for en række oplysninger på dig.

Oplysningerne skal du lægge ind online her

Man kan til enhver tid vælge at tilknytte sig et center for at gøre brug af centerets tilbud om træning. Men hvert år til September/oktober anmoder vi alle sejlere om, så vidt muligt at tilkendegive om deres tilknytning til det næstfølgende år. Det gør vi for at kunne planlægge aktiviteter og tilbud omkring DS hold og centrene bedst muligt.

Der er anbefalet deadline for centertilknytning den 10. oktober 2019.  Det giver os den bedste mulighed for at behandle din ansøgning

Om KRAFTCENTRE

Dansk Sejlunion har følgende træningscentre som drives i samarbejde med en række klubber:

Kraftcenter Øst

I samarbejde med Hellerup Sejlklub, Skovshoved Sejlklub og Kongelig Dansk Yachtklub. KDY har særligt focus på 29´er i deres træningssetup.

Kraftcenter Aarhus

I samarbejde med klubberne Århus Sejlklub, Kaløvig Bådelaug, Sejlklubben Bugten, Marselisborg Sejlklub og Århus Windsurfing Klub Hvis du vil i kontakt med en træner eller en leder af et af Dansk Sejlunions centre, så kan du finder oplysningerne her.

Om DS HOLDSTRUKTUR

Dansk Sejlunion operer med følgende holdstruktur, Landshold, Ungdomslandshold, Udviklingslandshold og kraftcentergruppen.

Alle sejlere på DS hold er tilknyttet et træningscenter.

Dansk Sejlunions hold bliver sat i en proces imellem alle trænere på centrene og DS ansatte trænere. Processen foregår i september og oktober frem til landsholdslejren i uge 42. Under træningslejren i uge 42 foretages de sidste vurderinger og samtaler ift. sejlernes indplacering på DS hold. Det er derfor vigtigt at du som sejler på et center og med mål om at være på et DS hold, at du deltager i landsholdslejren i uge 42. Invitation til TORM Dansk Sejlunion U42 lejr finder du under aktivitetskalenderen her.

Har du spørgsmål ifm. centertilknytning eller DS hold kan du kontakte talentudvikler, Jan Christiansen på telefon 88207033.

Sejlerlandsholdet

Sejlerlandsholdet er holdet for de allerbedste danske sejlere.
Læs mere her...

Udviklingslandsholdet

Udviklingslandsholdet er der, hvor man kan se et udviklingspotentiale hos sejlerne, men hvor der mangler et stykke vej, før de er helt klar til Sejlerlandsholdet.
Læs mere her...

Ungdomslandsholdet

Dette er ungdommens pendant til Sejlerlandsholdet.
Læs mere her...

Kraftcentergruppen

Kraftcentergruppen består af sejlere med potentiale til en karriere på internationalt niveau – for nogles vedkommende olympisk niveau. Sejlerne er tilknyttet et kraft- eller talentcenter.
Læs mere her...

Senest opdateret: 26. november 2019