Dansk SejlunionSUP Diplom til begyndere

Dansk Sejlunion anbefaler klubber og andre udbydere at anvende et synligt bevis på elevers færdigheder i forbindelse med begynderkurser i SUP.

Klubber og andre kursusudbydere, som har uddannede instruktører, kan anvende Dansk Sejlunions ”SUP Diplom 1”.

Diplomet beskriver grundlæggende kompetencer på begynder-niveau i afskærmet farvand som fx havne eller i kystnære forhold på fladt vand.

DSU_SUP_diplomer _1_begynder

Færdighederne på diplomet er opbygget efter taksonomierne ”Eleven kan”; ”Eleven kender”; og ”Eleven ved”.

De beskrevne færdigheder er en påmindelse til eleven om, hvilke færdigheder, vedkommende har tilegnet sig på et kursus, ligesom det er en påmindelse om, hvilke ting, der er vigtige, når man begiver sig videre i sporten som begynder på egen hånd.

”SUP Diplom 1” er desuden oplagt at anvende ift. at ’frigive’ elever til at bruge klubbens udstyr på egen hånd. 

Bestil ”SUP Diplom 1” her.

Færdigheder på “SUP Diplom 1”:

Eleven kan:

 • Justere sin padle i korrekt længde
 • Montere leash på boardet
 • Komme op på boardet uden hjælp fra at ligge i vandet
 • Placere sig korrekt på boardet
 • Holde balancen på boardet
 • Padle lige ud efter et fast punkt
 • Bakke på boardet
 • Vende på boardet ved at padle baglæns i den ene side
 • Vurdere vind og vejr i forhold til egne færdigheder

Eleven ved:

 • Hvilke sikkerhedsprincipper, der altid skal følges
 • Hvordan man tiltrækker sig opmærksomhed i en presset situation

Eleven kender:

 • Grundlæggende regler, når man færdes til søs

 

Senest opdateret: 23. maj 2018