Dansk SejlunionAlt om Sejlsportsligaen

Få relevant fakta om Sejlsportsligaen ...

Se alt om den sportslige del af ligaen på
sejlsportsligaen.dk

Få et gennemgående indblik i Sejlsportsligaen i følgende afsnit.

Hvad er sejlsportsligaen?

Sejlsportsligaen er en turnering for 36 sejlklubber - fordelt på en 1. og en 2. division med 18 klubber i hver. Klubberne i de to divisioner møder hinanden ved fire weekendstævner i løbet af sæsonen.   

Sejladserne afvikles i bådtypen J/70. Der er seks både på banen ad gang, de sejler speed fleetraces af 12-15 minutters varighed. Mellem hver sejlads skiftes besætninger. Protester afgøres på vandet.

Efter årets fjerde stævne i 1. division kåres en samlet ligavinder – og dermed en dansk mester for sejlklubber. De fem nederst placerede klubber rykker ned i 2. division. Samtidig rykker de fem bedst placerede 2. divisionsklubber op i 1. division.  

2014 var Sejlsportsligaens første sæson.

Ideen med sejlsportsligaen

Sejlsportsligaen udspringer af Dansk Sejlunions overordnede projekt PULS & Vand i håret, der blev lanceret i foråret 2013. Projektet handler om at tilføre fornyet dynamik til sejlsporten ved at skabe klubmiljøer med fokus på fællesskab, tilgængelighed, høj puls og sportslige udfordringer.   

Sejlsportsligaen er en hjørnesten i PULS-projektet. Ligaen skal være et lokomotiv, der kan udvikle og profilere sejlsporten i Danmark – og samtidig skabe et nyt sportsligt samlingspunkt for klubberne.

Det er et særligt mål for ligaen at inspirere og tiltrække unge sejlere i alderen 16-25+. Det er en aldersgruppe, hvor klubberne i dag har et markant frafald blandt eksisterende sejlere – foruden lav tilgang af nye.

Klubber frem for besætninger

En central pointe ved sejlsportsligaen er, at det er klubber og ikke individuelle besætninger, der konkurrerer mod hinanden. Når fokus ligger på klubben frem for enkeltpersoner, øger det muligheden for at engagere klubbens medlemmer over en bred front. Eksempelvis som frivillige hjælpere og supportere ved stævnerne.

Bådene i ligaen

Ligasejladserne sejles i J/70. Ligaen råder over sine egne syv både - formelt ejet af Dansk Sejlunion. Det er således ligaen, der stiller både til rådighed for sejladserne. Klubberne skal hverken medbringe eller skaffe egne både.

Valget af J/70 som ligabåd er begrundet i flere forhold. Den tyske Segelbundesliga blev fra begyndelsen sejlet i J/70 – med stor succes. Erfaringerne fra første ligasæson i Danmark har været overvældende positive. Det er en udfordrende bådtype, der har begjstret både unge og mere erfarne sejlere.

En anden væsentlig faktor er, at bådens konstruktion er af høj kvalitet. Trods mange hårde sejladser - også under vanskelige forhold ind i mellem - har der kun været få grejnedbrud på bådene i første ligasæson.

Både de mange positive tilkendegivelser fra sejlerne og bådens solide konstruktion har medvirket til, at Dansk Sejlunion i 2014 valgte at anbefale J/70 som klubbåd i Danmark. 

Gennem DS Klubfinans har klubber i Dansk Sejlunion mulighed for at købe/lease J/70'ere på favorable vilkår.

Sportsbådsklasser deltager i stævnerne

Ligastævnerne omfatter hele sportsbådsmiljøet i Danmark. På bane 1 sejler klubholdene i ligaen. På bane 2 (og evt. 3) sejler de sportsbådsklasser, der kan stille med konkurrencedygtige felter bestående af mindst ti både. Eksempelvis CB66, J/80 og Melges 24.

Mens ligaen alene er baseret på klubhold – med én besætning pr. klub – så er formatet mere frit i Sportsbåd Open Her sejler både klubhold og private besætninger - som udgangspunkt med fri tilmelding inden for hver klasse.   

Finansiering af ligaen

Sponsorater er sejlsportsligaens primære indtægtskilde. Dertil kommer klubbernes deltagergebyrer. Dansk Sejlunion stiller personaleressourcer til rådighed. 

Ligasponsorerne bliver eksponeret på bådene – og i forbindelse med landaktiviteter, markedsføring, hjemmeside mv.

Ligaklubberne kan eksponere egne sponsorer på besætningens ligatøj.    

Ligaforeningen

De 36 ligaklubber er medlemmer af Ligaforeningen. Ligaforeningen har ansvaret for at drive ligaen, herunder disponere ligaens budget. Det sker i samarbejde med Dansk Sejlunions sekretariat og inden for rammerne af Dansk Sejlunions overordnede strategi for Sejlsportsligaen.   

Også klubber uden for Sejlsportsligaen kan blive medlemmer af Ligaforeningen.  

Ligaforeningen ledes af et forretningsudvalg bestående af:

  • Christian Lerche, KDY
  • Jakob Frost, Faaborg Sejlklub
  • Flemming Clausen, Sønderborg Yacht-Club
  • Thorkild Pedersen, Hellerup Sejlklub
  • Line Markert, best.medlem i Dansk Sejlunion

Senest opdateret: 12. november 2018