Dansk SejlunionToldflag

Dette flag nævnes her i forbindelse med omtalen af etikette ved besøg i fremmede havne, fordi det i visse lande stadig er forlangt, at bogstavsignalet "Q" eller - hvis man foretrækker det - "ZS" fra den Internationale signalbog 1969 hejses ved første ankomst til havn eller til ankerplads i det pågældende land.

Signalet betyder: "Mit skib er smittefrit og jeg anmoder om frit samkvem med land".

Hermed tilkendegiver man, at fartøjet kommer fra udlandet og ønsker at indklarere. Det er klart, at ingen besætningsmedlemmer må gå i land, før autoriteterne har været om bord og givet de fornødne tilladelser.

Senest opdateret: 9. juni 2015