Dansk SejlunionKlubstanderen

Klubstander kan føres på alle fartøjer, der tilhører (= ejeren/ dennes stedfortræder er medlem af) den pågældende klub uanset nationalitetsforhold - og uden hensyn til om medlemmet er om bord, når fartøjet ligger i havn eller til ankers.

Til søs bør standeren kun føres, når medlemmet er om bord.

Standeretikette

Standeretikette er blevet en kompliceret sag, hvis man vil optræde helt korrekt. Sejlere er ofte tilknyttet flere klubber eller fraktioner - for eksempel en klub, "Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer", "FTLF" eller specialklubber for ens bådtyper - og desuden er der hensynet til ejerstander, signalflag og høflighedsflag.
Det komplicerer forholdene, når det ofte begrænsede antal flagfald fordeles.

Generelt skal det fastslås, at standere helst skal sættes ved siden af hinanden i hver sit flagfald, men ofte må man træffe en anden beslutning, og synspunktet bør da være, at flag og standeres gode renommé skal bevares.

Hvor og hvornår sættes standeren

Det anses for at være særlig smukt, hvis standeren sættes på stortoppen najet til et standerspil og hejst i et særligt fald. Alternativt kan man sætte den på en fast anbragt metalpind på stortoppen, så den fungerer som vindfløj.

Forhindrer vindmåler, antenner eller andre instrumenter, at standeren føres på stortoppen, flyttes den til yderste bagbord flagfald under øverste salingshorn (spredholt). Maskindrevet fartøj uden mast fører klubstanderen som "gøs" på fast stage i skibets forstavn.

Andre standere

Tillader forholdene, at klubbens stander sættes på stortoppen, kan man, hvis man ønsker at føre yderligere en klubstander, sætte den i bagbords flagfald under øverste salingshorn.

Hvis man allerede fører sin klubstander eller salingsflaget, er det mest korrekt at etablere endnu et flagfald nærmere masten i bagbords side under øverste salingshorn, så de to standere føres i samme højde.

Salingsflaget
Hvis klubben har et specielt salingsflag, kan det have følgende facon: rektangulært med eller uden split i måleforholdet H:L = 3:4.

Salingsflaget kan føres under bagbords saling på alle fartøjer, der tilhører medlemmer af klubber - uanset nationalitetsforhold - og uden hensyn til om medlemmet er ombord, når fartøjet ligger i havn eller til ankers.

Til søs bør salingsflaget kun føres, når medlemmer af klubber er om bord.

Efterhånden har kun de færreste plads til at føre standeren på mastetoppen, og standeren føres derfor i stedet under bagbord saling - fordi den styrbords side, æressiden, er forbeholdt høflighedsflag.

I mange lande, også i Skandinavien er det imidlertid god skik at føre trekantede standere på mastetoppen, når dette er muligt - og kun der - medens man fører et rektangulært "foreningsflag" under salingen.

Med salingsflaget har en klub mulighed for at følge denne maritime tradition.

Størrelse af standere og salingsflag
Generelt må det siges, at flag og standere i "frimærkestørrelse" virker uharmoniske. Der bør være et passende forhold mellem riggens højdemål, og standerens længde/salings-flagets højde.

Standerens længde kan sættes til 1/17 - 1/20 af mastens længde og salingsflagets højde til 1/14 - 1/15 af afstanden fra dæk til salingshornets nok.

Ejerflag
Et ejerflag er det, vi i dag forstår ved et rederi- eller firmaflag, som lystfartøjer her i landet også har ret til at hejse som deres personlige flag.

Ejerflagets størrelse afhænger af fartøjets mål og riggens art, og må tilpasses hertil uden at være for dominerende. Ejerflag føres under styrbords saling, undtagen på de tidspunkter, hvor der føres høflighedsflag. I sådanne tilfælde må ejerflaget flyttes, for høflighedsflaget må kun føres på et sted, der alene er mindreværdigt i forhold til skibets eget nationalflag. Styrbords side er "æressiden".

Ejerflaget hejses når ejeren er om bord eller i nærheden af sit fartøj og nedhales, når han går fra borde. Men efterhånden er det almindeligt, at ejerflaget føres, så længe fartøjet er klargjort til sejlads, og det behøver ikke at nedhales om natten.

På gamle fotos kan man ofte identificere en båd ud fra dette ejerflag.

Senest opdateret: 9. juni 2015