Dansk SejlunionHøflighedsflag

Ved ankomst til udlandet viser man respekt ved at hejse værtsnationens flag.

Høflighedsflaget hejses i yderste styrbord flagfald under øverste saling. Det hejses ved normal flagtid under ophold i udlandet og ellers ved ankomst til den pågældende nations farvand eller havn.

Foretages sejladsen direkte fra egen havn til udenlandsk havn kan høflighedsflaget sættes ved afrejse. Der kan kun sættes én nations flag ad gangen.
Høflighedsflaget nedhales, når man forlader fremmed nations farvand og inden man anløber dansk havn.

Man kan hædre en udenlandsk gæst om bord ved at føre vedkommendes nationalflag under styrbord saling. Sejler man i tredje lands farvand, må gæstens nationalflag føres under bagbord saling (fordi høflighedsflaget føres under styrbord saling).

Høflighedsflaget følger normal flagtid, og det er god tradition at begynde med nedhaling af høflighedsflaget før ens eget hækflag ved flagtids ophør.

Senest opdateret: 9. juni 2015