SEJLER LUKKER ... og afløses af tre forskellige, digitale nyhedsbreve

Dansk SejlunionPULS & Vand i håret

PULS OG VAND I HÅRET er et langsigtet projekt Dansk Sejlunion har sat i søen med det mål at gøre sejlsporten mere attraktiv – særligt for voksensejlere i alderen 20+.

Sejlsporten skal være et attraktivt tilbud på lige fod med fx mountainbike, fitness eller havkajak - sportsgrene, der byder på fysisk udfoldelse, høj puls og personlig udvikling. Et andet fokus er den måde, vi dyrker vores sejlads ude i de lokale klubber - både på land og på vand. Forandringen skal ske i tæt dialog med klubberne i Dansk Sejlunion.

Vi - Dansk Sejlunion og klubberne - skal følge med udviklingen, hvis sejlsporten skal fylde det på landkortet, som sejlsporten fortjener. Voksensejlsporten har haft gyldne tider, men er ved at blive lidt grå i toppen. Derfor skal vi skabe nye rammer, der passer til de ønsker, som nutidens voksne stiller.

De konkrete tiltag vi vil sætte som mål, er:
•    Sejlsporten skal markedsføres som en attraktiv sport.
•    Fokus på, at man i sejlsporten får pulsen op, personlig udvikling og vådt sejlertøj.
•    Fokus på mere sejlglæde ved at uddanne og træne de sejlmæssige færdigheder.
•    Udvikle klubber med afsæt i puls og en mangfoldighed af tilbud.
•    Etablere et sportsbådsmiljø.
•    Etablere en sportsbådsliga.
•    Gøre det nemt at komme ud at sejle.
•    Bruge klubberne, netværk og dialog til at få succes.

Markedsføre sejlsporten som en attraktiv sport
Nu starter vi en forandring. Vi har nogle bud på tiltag, og vi vil i dialog med klubber og sejlere videreudvikle tiltag, som giver mening og effekt for klubber og sejlere. Når vi kan se, at "produkterne" og indpakningen er klar, skal vi intensivt markedsføre og sælge sejlsporten med dens unikke muligheder.

Vi skal gøre det målrettet og huske, at sejlsporten ikke nødvendigvis går i arv. Sejlsport er et af mange fritidstilbud, der kæmper om opmærksomhed og om at blive taget ned fra hylderne. Men vi har potentiale. Vi har en fantastisk visuel sport og med tusindevis af billeder, eventyr og historier. Lad os komme i gang.

Fokus på, at man i sejlsporten får pulsen op, personlig udvikling og vådt sejlertøj
Sejlsporten inviterer til, at vi kan få brugt vores krop. Det er i tidens ånd at få pulsen op, og i sejlsporten kan vi endda krydre oplevelsen med vand i håret.

Traditionelt har det i sejlsporten været elitesejlerne og de unge, der har trænet fysik ved siden af sejladsen. Men vi ved, at puls og fysisk træning er noget, at alle kan få glæde af. Derfor lægger vi op til, at den fysiske træning bliver en aktiv del af det at dyrke sejlsport - uanset hvordan man er knyttet til sejlsporten. Det kan være decideret gymnastik og fitnesstræning i et motionslokale. Eller det kan være fysiske øvelser, der ligner sejlernes handlinger på en båd.  Men allervigtigst: vi lægger op til, at vi får brugt vores krop og får sved på panden, når vi sejler og er på vandet. Vi kommer i havn med vådt sejltøj.

Fokus på mere sejlglæde ved at uddanne og træne de sejlmæssige færdigheder
Der kan være mange niveauer at udvikle sig på. For nogle sejlere er der kun et mål "at vinde", for andre sejlere er det glæden ved den personlige udvikling. Fælles for alle, der dyrker sejlsport er, at uanset, om du vil være dansk mester, forbedre dit resultat ved den ugentlige aftenmatch eller sejler ud for at få en naturoplevelse, så vil oplevelsen og sejlglæden få en gevaldig saltvandindsprøjtning ved uddannelse og træning.

Vi skal formidle viden og motivation ud i klubberne, der understøtter den værdi, som uddannelse og træning giver - ligegyldig hvilken bådtype man sejler.  Sejlads er ikke raketvidenskab, men indeholder dog en masse elementer, som har stor betydning for oplevelsen. Det giver en del mere sejlglæde, når tingene fungerer.  Det kan være den tekniske detalje, taktikken mod målet eller bådhåndteringen sammen med andre om bord.

Udvikle klubberne som et sted med puls og en mangfoldighed af tilbud
En klub skal være åben og summe af liv. De fleste sejlklubber ligger i smukke, attraktive omgivelser. Lad os udnytte muligheden til, at klubberne bliver mindre selskabslokale og mere sejlklub med puls.
 
Vi vil med målrettet klubudvikling og synlige koncepter hjælpe klubberne til at blive et lokalt samlingssted med en mangfoldighed af aktivitet, der tager afsæt i det våde element. Nytænkning kan være tilbud, som integrerer havnens og lokalområdets andre muligheder. Sejlsport er ikke bare sejl, men også kite-surfing, stand-up-paddling eller fysiske "crossfit" øvelser på græs eller sand. Det vigtigste er, at SEJLKLUBBEN summer af liv. Og til lokalerne: indret et sted til det våde sejlertøj og lav nogle rammer, hvor fælleskabet og aktiviteterne på havnen får de bedste betingelser for at vokse. Det gælder både til daglig og til festen sammen med alle de frivillige, der får det hele til at hænge sammen.

Etablere et sportsbådsmiljø
Som løftestang i etableringen af et mere sportsligt miljø med PULS OG VAND I HÅRET og for at få spalteplads og dermed sælge sejlsporten, vil vi etablere et sportsbådsmiljø. Vi kan se, at nye sejlere synes, at historien om "en planende sportsbåd med gennaker" lyder fedt til after-sail. Og samtidig ser vi, at mange af de eksisterende sejlere med hang til "gang i den og vand i håret" allerede i dag sejler sportsbåd. Så det kan være en god dynamik til pulsen på havnen.

Etablere en sportsbådsliga
En af hjørnestene i sportsbådsprojektet er etableringen af en landsdækkende sportsbådsliga. Projektet kører som en "business-case" med høj eksponering og moderne markedsføringsværktøjer, herunder markant samarbejde med relevante sponsorer. Opbygningen er tænkt med tre regionale centre omkring Aarhus, Trekantområdet og Øresund, der hver afholder et stort årligt landsstævne. Hertil kommer alle de stævner og træningsarrangementer, der kan sejles lokalt.

Hvilke både kommer med i sportsbådsligaen
Dansk Sejlunion vil facilitere sportsbådsligaen og ønsker, at ligaen omfatter så mange både som muligt. Derfor er det eneste umiddelbare krav for deltagelse: En båd, der virker sporty og planende, og som sejler med gennaker. Når vi ser på det aktuelle udvalg af sportsbåde i Danmark, får vi primært øje på CB66, J80 og Melges 24. Nye klasser kunne fx være Seascape 18, Open 5.7 og J70..

Vi vil i foråret 2013 sætte en dialog i gang med interesserede klasser og klubber og herfra fastlægge rammerne for sportsbådsligaen.

Det skal være nemt at komme ud at sejle
Nutidens unge forbrugere er ambitiøse og søger de tilbud, som giver mening. Man vil kunne føle sig fri og vælge de tilbud, der passer dem i dag. Og så i morgen vælge anderledes. De unge familier har travlt og skal manøvrere rundt i tusind gøremål og tilbud.

Dansk sejlsport skal tilpasse sig denne virkelighed. Sejlsporten skal være nemt tilgængelig, attraktiv, konkret overskuelig og ikke alt for forpligtende. Lever sejlsporten som produkt op til disse krav, er nye sejlere, også de studerende, parat til at betale det, som det koster.

Denne struktur skal vi hjælpe klubberne med at kunne tilbyde. Nogle klubber tilbyder allerede i dag "book en båd" på nettet eller "tag med ud og sejl". Vi vil udbrede dette koncept til flere klubber.

Bruge klubberne, netværk og dialog til at få succes
Dansk Sejlunion skal gå forrest og sikre momentum i hele processen. Løsninger vil vi skabe i samarbejde og dialog med hele netværket af klubber, eksterne eksperter og kommercielle partnere.

Dele af projektet vil være helt nyt. Andre dele vil være stykker af det, der allerede fungerer. Det vigtigste er, at klubberne og sejlerne bliver taget med på råd. Projektet skal give mening for klub og for sejlere. Projektet lægger i vid udstrækning op til adfærds- og holdningsændringer. Derfor er det helt afgørende, at der er accept og forankring lokalt, hvis PULS OG VAND I HÅRET skal blive den succes, der er nødvendig.

Hvad tilbyder vi klubberne
Efterhånden som processen skrider frem, vil Dansk Sejlunion levere inspiration og konkrete værktøjer til klubberne. Vi tilbyder store og små klubber hjælp til, at de kan sætte en forandring i værk, som gør, at sejlerne på havnen oplever en velkommen stemning og mangfoldighed af aktiviteter med "puls og vand i håret".

Vi vil sørge for, at "sejlerdanmark" får øje på sejlsporten som en attraktiv sportsgren. Og så vil vi udvikle koncepter, uddannelsesprogrammer og idéværktøjer, som hjælper sejlklubben til at være parat, når der kommer "kunder i butikken".

Processen for PULS OG VAND I HÅRET
Processen for PULS OG VAND I HÅRET er en rullende proces, hvor dialogen undervejs med sejlere og klubber er ekstremt vigtig. Vi starter nu og vil allerede se de første tiltag rullet ud i løbet af 2013. Selve den grundige implementering vil tage tid, da den ligesom fx ATK-projektet, handler om klubbesøg, klubudvikling, lederuddannelse, træneruddannelse m.m.

Fælles for hele konceptet er at gøre sejlsport mere attraktiv og mangfoldig således, at vi igen kan få skabt "store generationer i dansk sejlsport".

Tidsplan
•    Vi starter 1. maj 2013
•    Vi samler et "puls i klubben" DS Netværk
•    Vi samler et "sportsbåds" DS Netværk
•    Klubkonferencen vil i november 2013 samles omkring Puls og Vand i håret.
•    Sportsbådsligaen starter i 2014

Kontakt
Vil du høre mere om ideen og processen, kan du kontakte:

Mads Kolte-Olsen, generalsekretær
Mail: mko@sejlsport.dk
Mobil: 23 83 78 77

Peter Wolsing, daglig projektleder
Mail: peter@sejlsport.dk
Mobil: 21 16 74 00

Senest opdateret: 1. juni 2017