Dansk Sejlunion



Sejlernes stemme - Klubudviklingsprisen 2019

Stem på din favorit-kandidat til Klubudviklingsprisen 2019 senest d. 10. marts. Læs om kandidaterne herunder. Afgiv din stemme nederst på siden.

Om Klubudviklingsprisen

Dansk Sejlunions Klubudviklingspris tildeles en sejlklub, en gruppe af klubpersoner eller en enkeltperson, som i det forløbne år har skabt aktiviteter, der har fået flere sejlere på vandet – eller fået sejlere på vandet i flere timer. Med Klubudviklingsprisen ønsker Dansk Sejlunion at anerkende det målrettede initiativ, den nyskabende idé eller den ekstraordinære indsats, som gør en forskel i klublivet, og som kan være til inspiration for alle i dansk sejlsport.

Se mere om Dansk Sejlunions Klubudviklingspris ved at trykke på banner til højre.

Stem på din favorit nederst på siden

De nominerede til Klubudviklingsprisen 2019 er:

 Snekkersten Skotterup Sejlklubs udviklingsmiljø for unge sejlere

Med en hastigt voksende ungdomsafdeling placerer Snekkersten Skotterups Sejlklub sig i centrum for et udviklingsmiljø i sejlsport i ”Helsingør Talent & Elite”. Udviklingsmiljøet består af et målrettet arbejde for unge sejlere, hvor der stilles tilbud om at få langt flere timer på vandet, end der normalt tilbydes i klubtræning. I et samarbejde mellem Snekkersten Skotterup Sejlklub, ”Helsingør Talent & Elite” og seks andre klubber i regionen er klubben frontløber for et projekt, hvor mange børn får lyst til at sejle, være sammen kammerater og som følge deraf være ambitiøse med deres sejlads. I sommerhalvåret har de mest aktive sejlere bl.a. mulighed for at træne sejlsport om morgenen to gange ugentligt. Fremadrettet vil der blive satset på 29er-sejlads for at udvide det eksisterende tilbud og for at fastholde teenagere i sejlsporten.

Snekkersten Skotterup Sejlklub

Sejlere fra Snekkersten Skotterup Sejlkubs ungdomsafdeling

Lone Rubin Thomsen, Sejlklubben Ebeltoft Vig

Sejlsportens ildsjæle har en uvurderlig værdi! Det gør sig for eksempel gældende i Sejlklubben Ebeltoft Vig, hvor Lone Rubin Thomsen som ungdomsleder har stået i front for en stor medlemstilgang af juniorer. Klubbens tilbud til børn spænder fra legende aktiviteter på havnen, SUP, og sejlads i joller og kølbåde. Lones initiativer fokuserer på, at tilbuddene skal være attraktive for familier. Derfor lægges der vægt på, at der skal være tilbud, som også henvender sig til børnenes forældre. Sociale arrangementer og sejladstilbud for forældrene er en del af strategien for medlemsfremgang. Ved siden af klubarbejdet i ungdomsafdelingen er Lone tovholder og ansvarlig for klubbens engagement i projektet ”Vild med Vand” og arbejder meget aktivt og succesfuldt med fundraising til klubbens aktiviteter.  

Dsc 6144

Lone Rubin Thomsen

 Forældregruppen i Lemvig Sejlklubs windsurf-afdeling

En hastig fremgang af medlemmer i Lemvig Sejlklubs Windsurf-afdeling vokser ud af en gruppe af ’gamle’ surfere, der har taget teten i forhold til at udvikle klubbens windsurfing-tilbud. Over halvdelen af medlemmerne i windsurfing-afdelingen er juniorer, og samlet udgør windsurfing-afdelingen en stor andel af klubbens samlede medlemsskare. Bag succesen står en forældregruppe, der efter turnus står for klubbens tilbud om instruktion og træning i windsurfing på grundlæggende og videregående niveau. Der lægges vægt på sociale elementer, så også de ’gamle’ surferes ægtefæller er særdeles aktive med at skabe gode rammer i arbejdet med at udvikle klubben i et helhedsperspektiv. Flere store fonde har i 2018 støttet det succesfulde arbejde massivt med over 250.000 kr. til indkøb af begynderudstyr og udstyr til windsurfing på videregående niveau.

Lemvig

Unge surfere i Lemvig Sejlklub

Horsens Sejlklub

Aktiviteter for at få flere nye sejlere på vandet og samtidig fokusere på aktiviteter for eksisterende medlemmer har vist sig succesfuldt i Horsens Sejlklub, der med investering af tre J/70ere skaber nye muligheder og binder flere aktiviteter sammen. Kølbådssejlads for unge sejlere, kapsejlads for sejlerskole samt træning til Sejlsportsligaen i bådene er nye tiltag for at skabe tidssvarende aktiviteter i sejlsport. Sideløbende med J/70-projektet har klubben særdeles aktive miljøer for alle aldersgrupper: juniorer, unge sejlere og seniorer. Aktiviteterne tilpasses til målgrupperne, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at flere sejlerskoleelever investerer i egen båd. I junior- og ungdomsarbejdet har Horsens Sejlklub flere eksempler på at deres tilbud endda peger frem mod det højeste sportslige niveau i sejlsporten.

Horsens

Horsens Sejlklubs Sejlerskole

Sejlklubben Køge Bugts ungdomsafdeling

Gennem en videreudvikling af års succes i Sejlklubbens Køge Bugts ungdomsafdeling arbejder afdelingen nu med at skabe miljøer, som rækker langt ud over egen klub. Personer i ungdomsafdelingen har været initiativtagere til genetablering af klasseorganisationer for Tera og Feva, herunder med afholdelse af åbne træningslejre. I regional sammenhæng arbejder ungdomsafdelingen aktivt sammen med andre klubber om at skabe attraktive åbne aktiviteter og stævner for børn og unge sejlere. I klubbens daglige arbejde lægges der vægt på, at en større gruppe personer er ansvarlige for ungdomsarbejdet. Klubben har således ikke én, men flere ungdomsledere med forskellige ansvarsområder. Foruden et højt aktivitetsniveau for bredden er nye tiltag bl.a. rekruttering af børn i indskolingsalderen og målrettet arbejde med de mest talentfulde sejlere.

Sejlklubben Koege Bugt

Juniorer i Sejlklubben Køge Bugt

Rørvig Sejlklub

Som én ud af få klubber i Danmark tilbyder Rørvig Sejlklub sejlads for børn og unge seks dage om ugen i hele sommerferien. Hovedparten af de 100 aktive juniormedlemmer har fået deres første møde med sejlsporten i Rørvig Sejlklub. Børnenes sejlerglæde smitter, og det giver et stærkt teamwork omkring klubbens sommeraktiviteter, som udelukkende er båret af frivillige kræfter – herunder et team af ledere kaldt ”Dream Team”, der i én af sommerferiens uger sætter det helt store adventure-setup i gang med langturssejlads i joller og andre store oplevelser. Indsatsen for at udbrede glæden ved sejlads har forplantet sig, så Rørvig Sejlklubs sommeraktiviteter er omdrejningspunkt for et stort socialt netværk, der rækker ud over selve sejladsen. For eksempel er der ugentlige grillarrangementer med op til 100 deltagere. 

Rørvig Sejlklub

Dream Team i Rørvig Sejlklub på tur med unge sejlere

Kenneth Bøggild, Vallensbæk Sejlklub

At udvikle sejlsporten generelt er én af Kenneth Bøggilds mærkesager. Det kommer til udtryk ved, at Kenneth optræder i dansk sejlsport i mange forskellige sammenhænge. Tidligere formand i Dansk Finn-jolle Klub, aktivt bestyrelsesmedlem i Optimist Class Denmark, tidligere formand i Vallensbæk Sejlklub, en af de drivende kræfter i klubbens ungdomsafdeling, og aktiv baneleder til kapsejladser, er nogle af indsatserne. Kenneths tilgang til det frivillige foreningsliv er at samarbejde, motivation og ansvarlighed styrker fællesskabet. I formands-perioden for Vallensbæk sejlklub var fokusområder bl.a. sund økonomi, en høj grad af selvstyre i klubbens afdelinger, og at klubbens aktivitetsniveau skulle være højt. Kenneth Bøggild fratrådte formandskabet i Vallensbæk Sejlklub i 2018, men er stadig aktiv som frivillig i sejlsporten, herunder i og udenfor egen klub.

Kenneth Boeggild

Kenneth Bøggild

Stem på din favorit herunder

Senest opdateret: 13. februar 2019