Dansk SejlunionTilskud til klasser i 2018

Fordeling af tilskud til udvikling af sportslige aktiviteter i klasser for 2018

Fordelingen af tilskud er truffet ud fra kriterier, som fremgår af Dansk Sejlunions tilskudsmodel til udvikling af sportslige aktiviteter i klasseorganisationer med højt eller respektabelt niveau - herunder i forhold til nationale stævner og mesterskaber. Se mere om kriterier her.

Ansøgte projekter/aktiviteter, som har opnået tilskud, fremgår herunder.

Ansøgte projekter/aktiviteter, som ikke har opnået tilskud, fremgår ikke herunder.

Dansk 29'er Klub

Samlet ansøgt beløb til projekter: 74.300 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 23.000 kr.

Ambassadør projekt

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 16.000 kr.
Bevilget beløb: 16.000 kr.

At motivere klubber, hvor der ikke er tilbud i 29er til at opstarte aktiviteter i bådtypen.

At fastholde og motivere klubber, trænere, sejlere og forældre fra klubber, hvor der er tilbud om sejlads i 29er.

Nordisk samarbejde

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 27.300 kr.
Bevilget beløb: 7.000 kr.

At styrke sejlernes kompetencer gennem øget samarbejde mellem de nordiske lande.

At nordiske sejlere skal kunne benytte sig af træningscamps på tværs af nationer.

Dansk 5o5-jolle Klub

Samlet ansøgt beløb til projekter: 44.000 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 8.300 kr.

Promotion af rekruttering ifbm. EM 2019

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 44.000 kr.
Bevilget beløb: 8.300 kr.

At benytte værtskabet for EM i Sønderborg som arena for at promovere klassen som en attraktiv voksen- og seniorklasse, herunder med et perspektiv på familiebesætninger.

Danish A-Class Association

Samlet ansøgt beløb til projekter: 35.600 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 10.500 kr.

Foil optimering / coaching

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 35.600 kr.
Bevilget beløb: 10.500 kr.

At optimere niveauet for alle foilende A-Cats i Danmark.

At opnå bedre upwind foil skills

At opnå bedre internationale resultater

At dele den opnåede viden med andre beslægtede klasser i Danmark.

CB66 Class Denmark

Samlet ansøgt beløb til projekter: 12.000 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 5.300 kr.

CB66 Bootcamp

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 12.000 kr.
Bevilget beløb: 5.300 kr.

At begyndere og erfarne sejlere får mulighed for at finpudse teknikken og at blive rystet sammen om klassens aktiviteter.

At en professionel træner coacher deltagerne inden for taktik, strategi, mm.

Danish Contender Association

Samlet ansøgt beløb til projekter: 23.000 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 10.500 kr.

Forårstræningssamling

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 6.000 kr.
Bevilget beløb: 5.300 kr.

At løfte sejlernes niveau.

At styrke klassens vækst og sammenhold.

At etablere et forum for vidensdeling ml. de bedste sejlere og nye sejlere.

Forårstræningssamling

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 7.000 kr.

Bevilget beløb: 5.300 kr.

At løfte sejlernes niveau.

At styrke klassens vækst og sammenhold.

At etablere et forum for vidensdeling ml. de bedste sejlere og nye sejlere.

Danish Hobie Class Association

Samlet ansøgt beløb til projekter: 14.000 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 5.300 kr.

Træningslejr

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 14.000 kr.
Bevilget beløb: 5.300 kr.

At afholde en træningslejr som optakt til EM.

At rekruttere flere nye sejlere til klassen.

At få øge deltagelsen til internationale stævner.

Dansk Brætsejler Organisation

Samlet ansøgt beløb til projekter: 359.500 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 69.300 kr.

Freeride Camp

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 51.000 kr.
Bevilget beløb: 5.300 kr.

At vidensdele på tværs af discipliner.

At højne aktivitetsniveauet for bredden.

At afholde en træningslejr med differentieret træning efter deltagernes niveau. 

Young Gun Classic - Klitmøller

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 10.000 kr.
Bevilget beløb: 6.300 kr.

At afholde en efterårscamp for børn og unge sejlere i alderen 6-16 år.

At tilbyde professionel undervisning, der skal inspirere til forskellige windsurfing discipliner.

At komme i dialog med forældre gennem et stærkt netværk med lang tradition.

Påske træningslejr

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 9.500 kr.
Bevilget beløb: 6.300 kr.

At øge antallet af deltagere til DBOs aktiviteter.

At afholde en effektiv træningslejr for aktive sejlere, herunder windsurf og windfoil..

At vidensdele på tværs af niveauer.

At øge motivationen for kapsejlads.

Udvikling af windfoil

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 20.000 kr.
Bevilget beløb: 12.600 kr.

At udbrede kendskab for windfoil på klubniveau,

At skabe interesse for deltagelse i danske stævner.

At gennemføre 15-20 arrangementer i perioden apr.-sep.

Talenttræning i junior windsurfing

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 50.000 kr.
Bevilget beløb: 12.600 kr.

At øge tilgangen af juniorer i slalom, wave og freestyle.

At tilbyde struktureret undervisning, som understøttes via sund konkurrencekultur og positivt samvær.

At etablere en platform for personlig udvikling.

Surfers Cup & clinics

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 50.000 kr.
Bevilget beløb: 18.900 kr.

At rekruttere nye talenter igennem breddearrangementer.

At etablere og opretholde motivation hos den enkelte sejler med personlig professionel træning.

At afholde 2 breddekapsejladser.

At afholde 2 jibe clinics.

At afholde 2 foil clinics.

Wave/Freestyle Camp

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 3.000 kr.
Bevilget beløb: 6.300 kr.

At afholde en camp med fokus på udvikling af deltagernes teknik.

At udfordre deltagerne og højne deres tekniske niveau.

At højne deltagernes færdighedsniveau ved brug af video.

At vidensdele på tværs af niveauer.

Dansk Feva Klub

Samlet ansøgt beløb til projekter: 23.900 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 21.000 kr.

Trænings Camps

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 19.000 kr.
Bevilget beløb: 14.000 kr.

At afholde fire træningscamps med god regional fordeling.

At styrke sejlernes sammenhold på tværs af klubber.

At arrangere aktiviteter for eksisterende og nye sejlere.

At etablere et stærkere netværk på tværs af landet, hvor der motiveres til større stævnedeltagelse.

At højne det sportslige niveau i klassen.

At ’uddanne’ trænere i bådtypen.

Harboe Cup – support på land og vand

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 2.200 kr.
Bevilget beløb: 3.500 kr.

At alle deltagere til Harboe Cup kan få support på land og vand, uagtet om sejlerne har en klubtræner med.

UDM

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 2.700 kr.
Bevilget beløb: 3.500 kr.

At alle deltagere til UDM i Sønderborg kan få support på land og vand, uagtet om sejlerne har en klubtræner med.

Dansk Finn-jolle Klub

Samlet ansøgt beløb til projekter: 12.500 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 6.600 kr.

Seminar om træning og skader

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 1.000 kr.
Bevilget beløb: 560 kr.

At højne vidensniveau om træning og skadeforebyggelse via ’hands on’ øvelser med professionel træner.

Boat handling og starter

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 4.000 kr.
Bevilget beløb: 2.600 kr.

At højne niveauet i boat handling og starter med professionel træner.

Lænsetræning

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 4.500 kr.
Bevilget beløb: 2.600 kr.

At højne niveauet i lænse træning med professionel træner.

Boat handling og starter

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 3.000 kr.
Bevilget beløb: 750 kr.

At højne niveauet i boat handling og starter med professionel træner.

Dansk Folkebådsklub

Samlet ansøgt beløb til projekter: 48.287 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 18.000 kr.

Lånebåde til stævner

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 17.200 kr.
Bevilget beløb: 7.500 kr.

At der til 3-4 ranglistestævner stilles 2-3 lånebåde til rådighed for nye besætninger, herunder med særligt fokus på unge sejlere.

Prøv en Folkebåd

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 9.072 kr.
Bevilget beløb: 10.500 kr.

At nye sejlere kan prøve kræfter med Folkebåd.

At tilbyde træning regionalt til træningssamlinger.

At unge sejlere kan blive bådejere og kapsejlere.

Dansk Formula 18 Klub

Samlet ansøgt beløb til projekter: 22.000 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 10.500 kr.

Træningssamlinger

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 22.000 kr.
Bevilget beløb: 10.500 kr.

At afholde to træningssamlinger med trænere, der kan højne det danske niveau.

At højne internationale resultater.

At træningssamlingerne kan være medvirkende til at skabe fremtidige målsætninger for klassens sportslige aktivitet.

Danske H-båds Sejlere

Samlet ansøgt beløb til projekter: 84.700 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 16.200 kr.

Vintersamling

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 6.500 kr.
Bevilget beløb: 2.700 kr.

At samle aktive sejlere.

At invitere nye sejlere.

At afholde en række oplæg om kapsejladsregler, meteorologi, vidensopbygning og erfaringsudveksling i klassen.

Professionel træner ved stævne i Struer

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 9.000 kr.
Bevilget beløb: 5.300 kr.

At forbedre niveauet hos sejlere ift. observationer af trim, bådplacering og manøvrer.

At tilbyde sejlerne coaching fra en professionel træner.

Professionel træner ved stævne i Brejning

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 7.000 kr.
Bevilget beløb: 5.300 kr.

At forbedre niveauet hos sejlere ift. observationer af trim, bådplacering og manøvrer.

At tilbyde sejlerne coaching fra en professionel træner.

Kapsejladsens grundkursus

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 6.200 kr.
Bevilget beløb: 3.000 kr.

At afholde to kurser for nye og let øvede H-bådssejlere.

At fremme interessen for kapsejladsregler.

At tiltrække nye (unge) sejlere.

At højne niveauet i klassen ved kendskab til kapsejladsregler.

Dansk Knarr Klub

Samlet ansøgt beløb til projekter: 29.450 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 4.300 kr.

Kend kapsejladsreglerne

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 1.000 kr.
Bevilget beløb: 750 kr.

At afholde aftenseminar med ekspertbistand om regler ved start, topmærke og gate.

iRegatta seminar

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 6.000 kr.
Bevilget beløb: 750 kr.

At sejlerne får indsigt i nye elektroniske løsninger i forhold til klasseregler.

At skabe en kvalificeret dialog om behov for tilpasning af klasseregler.  

Holdsejlads

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 4.200 kr.
Bevilget beløb: 2.700 kr.

At stimulere interessen for nye kapsejladsformater for traditionelle klassebåde.

At Optimist A sejlere får mulighed for at prøve holdsejlads i kølbåd.

Dansk Melges 24 Klub

Samlet ansøgt beløb til projekter: 19.000 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 8.400 kr.

Coach til træningssamlinger

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 10.000 kr.
Bevilget beløb: 5.300 kr.

At skabe samling mellem top og bund i klassen.

At nye besætninger får større forudsætninger for at komme op på et højere niveau.

At tilbyde en professionel coach til 2 træningssamlinger.

Dømning på vand

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 9.000 kr.
Bevilget beløb: 3.100 kr.

At sætte fokus på generel regelforståelse via dømning på vand.

At løfte det sportslige niveau.

Dansk OK-jolle Klub

Samlet ansøgt beløb til projekter: 50.000 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 26.400 kr.

Udlånsjoller

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 20.000 kr.
Bevilget beløb: 7.500 kr.

At udbrede klassen til flere klubber via Dansk OK-jolle klubs tre udlånsjoller.

At udlånsjoller er i god stand til kapsejlads i klassens fleets.

Træningssessions

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 30.000 kr.
Bevilget beløb: 18.900 kr.

At styrke klassens bredde.

At øge kompetenceniveauet hos aktive sejlere.

At fastholde aktive sejlere.

At afholde træningslejre fordelt efter kompetenceniveau.

Dansk Tera Klub

Samlet ansøgt beløb til projekter: 23.900 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 19.000 kr.

Trænings Camps

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 15.000 kr.
Bevilget beløb: 14.000 kr.

At Afholde fire trænings camps med god regional fordeling.

At begyndere og let øvede prøver ’orienteringssejlads’.

At sejlere på højt niveau får højnet niveauet af taktisk forståelse.

Inspirationsdage

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 2.000 kr.
Bevilget beløb: 5.000 kr.

At afholde et-dages inspirationsdage i relevante klubber af trænere med særlige kompetencer inden for bådtypen.

Dansk Trapez-jolle Klub

Samlet ansøgt beløb til projekter: 8.300 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 1.750 kr.

Ladedag

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 5.300 kr.
Bevilget beløb: 1.750 kr.

At sejlernes kompetencer i trim højnes via sammenligning af ny og gammel rig.

Dansk Yngling Klub

Samlet ansøgt beløb til projekter: 8.000 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 5.300 kr.

Træningssamling

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 8.000 kr.
Bevilget beløb: 5.300 kr.

At etablere et aktivt miljø i Nordjylland.

At et aktivt miljø i Nordjylland deltager i nationale stævner.

At et aktivt miljø i Nordjylland kan deltage i afholdelse af nationalt mesterskab.

Dansk Zoom8 Klub

Samlet ansøgt beløb til projekter: 236.920 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 35.000 kr.

Åben Gummibåd

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 36.720 kr.
Bevilget beløb: 14.000 kr.

At støtte sejlere fra klubber, som ikke stiller træner til rådighed til stævner.  

At sejlere på tværs af landet mødes til skippermøder med ekspertbistand og faglig dialog.

At zoom8 klassen bliver et mere synligt og attraktivt alternativ i forhold til jolleskift fra primært Optimist.

No nonsense Camps

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 14.000 kr.
Bevilget beløb: 21.000 kr.

At afholde 4 træningslejre med fokus på regellære, fysisk træning, taktik samt boat handling.

At invitere sejlere ind i et socialt træningsmiljø.

At bidrage til sportslig udvikling i klassen.

Europe Class Denmark

Samlet ansøgt beløb til projekter: 30.000 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 22.000 kr.

Uddannelse af nye trænere

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 15.000 kr.
Bevilget beløb: 7.000 kr.

At uddanne nye trænere, som får kendskab til den praktiske anvendelse af træningsmetoder i Europe.

At dele viden mellem trænere.

At uddannelsen af nye trænere foregår i kombination med træningslejre.

Rekruttering af sejlere

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 15.000 kr.
Bevilget beløb: 15.000 kr.

At motivere klubber til træning i Europe.

At stimulere klubber til at skabe aktiviteter i Europe som forlængelse af Optimist og Zoom8.

At ambassadører er i kontakt med klubber, som har interesse i Europe.

Express Klub Danmark

Samlet ansøgt beløb til projekter: 19.790 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 5.300 kr.

Workshop og coaching

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 19.790 kr.
Bevilget beløb: 5.300 kr.

At hæve det sportslige niveau på tværs af nye og etablerede sejlere.

At styrke klassens sociale relationer.

At afholde to træningssamlinger med professionel coach.

Laser Association Danmark

Samlet ansøgt beløb til projekter: 136.500 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 45.000 kr.

Laser 4.7 forløb

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 25.000 kr.
Bevilget beløb: 14.000 kr.

At indsluse de yngste sejlere via lejre og stævner i Danmark samt klubtræning.

Youth (U19) forløb

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 25.000 kr.
Bevilget beløb: 7.000 kr.

At udvikle sejlernes færdigheder i U19-gruppen via lejre og stævner i Danmark samt klubtræning.

U21 forløb

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 25.000 kr.
Bevilget beløb: 14.000 kr.

At udvikle sejlernes færdigheder i U21-gruppen via lejre og stævner i Danmark samt klubtræning.

Udlånsjoller

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 20.000 kr.
Bevilget beløb: 10.000 kr.

At Laser Association kan tilbyde klubber at låne joller for at afprøve mulighederne ved Laser.

At indkøbe yderligere to joller til udlån, således at Laser Association Danmark råder over 6 joller til udlån.

Optimist Class Denmark

Samlet ansøgt beløb til projekter: 65.500 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 49.000 kr.

C & B lejre

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 33.000 kr.
Bevilget beløb: 21.000 kr.

At nye og mindre rutinerede sejlere kan komme på lejre med sejlere fra andre klubber.

At der tilbydes lejre regionalt, henholdsvis Jylland, Fyn, Sjælland.

At nye og mindre rutinerede sejlere inviteres ind i kapsejladsmiljøet.

Landslejre

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 16.000 kr.
Bevilget beløb: 14.000 kr.

At rutinerede sejlere får mulighed for at træne med en større gruppe sejlere på samme niveau med ’nye’ trænere.

At rutinerede sejlere får en større teoretisk indsigt i træning.

At rutinerede sejlere kan få træning på højt niveau i store felter.

Sommer Landslejr

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 7.000 kr.
Bevilget beløb: 7.000 kr.

At afholde en landsdækkende lejr i sommerferien.

At rutinerede sejlere tilbydes at blive trænet af andre trænere og får alsidige inputs til hjemlig træning.

At B-sejlere får mulighed for at træne med A-sejlere.

At erfaringsudveksle på tværs af niveauer.

Træningslejr i holdsejlads

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 4.500 kr.
Bevilget beløb: 7.000 kr.

At der tilbydes national træning i holdsejlads med trænere, der har højt kompetenceniveau i holdsejlads.

At landets dygtigste sejlere får tilbud om træning i holdsejlads.

At sejlere, der skal deltage i holdsejlads internationalt har mulighed for at træne med sejlere på højt niveau.

Scan-Kap 99 Klubben

Samlet ansøgt beløb til projekter: 8.000 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 2.700 kr.

Trimsejlads

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 8.000 kr.
Bevilget beløb: 2.700 kr.

At to eksterne trænere dagen før DM rådgiver besætningerne om indstilling af rig, trim af sejl og boat handling.

Skandinavisk Wayfarer-Sammenslutning

Samlet ansøgt beløb til projekter: 5.000 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 5.300 kr.

Træningssamling

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 5.000 kr.
Bevilget beløb: 5.300 kr.

At højne kapsejladstaktik.

At øve startteknik og mærkerundinger.

At deltagelse i træningssamlingen kobles til international stævnedeltagelse.

Spækhugger Klubben

Samlet ansøgt beløb til projekter: 24.500 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 10.500 kr.

Træningssamlinger

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 24.500 kr.
Bevilget beløb: 10.500 kr.

At afholde 4 træningssamlinger, hhv. 2x2 i Øst- og Vestdanmark.

At afholde seminar om regler, taktik og træningsmetoder.

At afholde seminar om gennemgang af både med træningspas med praktiske øvelser på vand.

At afholde seminar om regler, trim og boat handling med træningspas med praktiske øvelser på vand.

At sejlerne tilbydes coaching til kapsejladser.  

Senest opdateret: 16. april 2018