Dansk SejlunionTilskud til klasser i 2017

Fordeling af tilskud til udvikling af sportslige aktiviteter i klasser for 2017

Fordelingen af tilskud er truffet ud fra kriterier, som fremgår af Dansk Sejlunions tilskudsmodel til udvikling af sportslige aktiviteter i klasseorganisationer med højt eller respektabelt niveau - herunder i forhold til nationale stævner og mesterskaber. Se mere om kriterier her.

Ansøgte projekter/aktiviteter, som har opnået tilskud, fremgår herunder.

Ansøgte projekter/aktiviteter, som ikke har opnået tilskud, fremgår ikke herunder.

Dansk 505 Klub

Samlet ansøgt beløb fra klassen: 75.000 kr.
Samlet bevilget beløb til klassen: 25.000 kr.

Investering af klubjolle

Målsætning

Efter flere forespørgsler ønsker 505-jolleklubben at investere i en brugt jolle i god stand til udlejning til interesserede besætninger. Jollen skal supplere klassens eksisterende joller til udlån til sejlklubber.

Flere sejlere til stævner og mesterskaber.

Ansøgt beløb:
75.000 kr.

Bevilget beløb:
25.000

.

Danish A-Class Association

Samlet ansøgt beløb fra klassen: 28.000 kr.
Samlet bevilget beløb til klassen: 14.000 kr.

Træningslejre

Målsætning

Afholdelse af træningslejr i foråret og umiddelbart før VM.

At hæve niveauet for nye sejlere i klassen ved videndeling og at hæve niveauet for topsejlere, specifik foiling på kryds.

Ansøgt beløb:
28.000 kr.

Bevilget beløb:
14.000 kr.

.

BB 10-Meter Klubben

Samlet ansøgt beløb fra klassen: 11.000 kr.
Samlet bevilget beløb til klassen: 7.000 kr.

Trænings- og trim event

Målsætning

Afholdelse af trænings- og trim event før DM. Deltagernes både optimeres før DM, så mindre øvede deltagere ikke begrænses af dårlig opsætning. Eventen er åben for deltagere, som ikke sejler med til DM.

At øge aktivitetsniveauet i BB-10 M klassen.

Ansøgt beløb:
11.000 kr.

Bevilget beløb:
7.000 kr.

.

CB66.dk

Samlet ansøgt beløb fra klassen: 5.000 kr.
Samlet bevilget beløb til klassen: 7.000 kr.

Bootcamp

Målsætning

Afholdelse af træningslejr for klassen som forberedelse til sæsonen. Fokusområder: Trim og teknik; Opsætning af båd; Forberedelse til kapsejlads; Optimering af manøvrer. Gennemgang af båden til nye sejlere i klassen, herunder hjælp til basisopsætning, principper for trim, farttræning samt manøvrer. Anvendelse af video til evaluering.

Høj grad af vidensdeling mellem erfarne og nye sejlere.

Ansøgt beløb:
5.000 kr.

Bevilget beløb:
7.000 kr.

.

Danish Contender Association

Samlet ansøgt beløb fra klassen: 45.000 kr.
Samlet bevilget beløb til klassen: 14.000 kr.

Træningssamlinger

Målsætning

Afholdelse af to træningssamlinger, henholdsvis forår og efterår. Træningssamlinger har fokus på mindre trænede sejlere i forhold til at sejle i et større felt til eksempelvis mesterskaber.

At træningssamlinger har fokus på vidensdeling mellem de bedste sejlere og nye sejlere. Efterårssamling har særligt fokus på forberedelse til vintersejlads.

Ansøgt beløb:
12.000 kr.

Bevilget beløb:
14.000 kr.

.

Dansk Brætsejler Organisation

Samlet ansøgt beløb fra klassen: 201.700 kr.
Samlet bevilget beløb til klassen: 59.000 kr.

One Hour Race

Målsætning

Afholdelse af tre 1-dages stævner med henblik på rekruttering til kapsejlads. Fokus er på introduktion til kapsejlads kombineret med fokus på udholdenhed og fart.

Rekruttering til klassen, herunder sejlere på freeride-niveau.

Ansøgt beløb:
8.000 kr.

Bevilget beløb:
6.000 kr.

Young Gun Classic

Målsætning

Afholdelse af efterårs-camp med windsurf, SUP, surf og kitesurf for børn og unge sejlere i alderen 6-18 år. Via 6 trænere undervises og inspireres der til forskellig aktivitet. Dialogen med forældre er højt prioriteret med henblik på fremadrettede planer.

Gennem vandsporten og det sociale aspekt styrkes og motiveres deltagerne til andre aktiviteter fremadrettet.

Ansøgt beløb:
10.000 kr.

Bevilget beløb:
7.000 kr.

Wave/Freestyle Camp

Målsætning

Afholdelse af camp i wave og freestyle. Fokus er på den enkelte deltagers muligheder for at komme videre i konkurrence og/eller at forbedre deltagernes niveau med henblik på sandsynlig konkurrencedeltagelse i DBOs aktiviteter.

At fjerne barrierer for konkurrencedeltagelse.

Ansøgt beløb:
3.000 kr.

Bevilget beløb:
3.000 kr.

Påskelejr

Målsætning

Afholdelse af træningslejr for nuværende og potentielle kapsejlere til teknisk og fysisk træning. Arrangementet har fokus på at øge motivationen for kapsejlads, og programmet indeholder trim og træningsseminar, afdækning af relevant udstyr. Video til evaluering anvendes til instruktion og sociale medier.

At øge antallet af deltagere til DBOs aktiviteter samt at have en effektiv træningslejr for aktive sejlere. Vidensdeling er højt prioriteret.

Ansøgt beløb:
10.000 kr.
Bevilget beløb:
7.000 kr
Windsurf Foil Målsætning

Introduktion til og udbredelse af windfoil med fokus på bredde- og klubaktivitet, herunder omhyggelig fastholdelse af bredde som grundlag for elite. Afholdelse af intro tour til klubber i Danmark og at arbejde for et nordisk samarbejde med vidensdeling, træningssamlinger venskabsklubber og fælles rejser til internationale stævner.

Dansk intro tour til klubber og skoler i marts-juni.

Nordisk intro tour i april-maj.

Tre træningssamlinger fordelt i landet med windfoil, formula og slalom.

Etablering af RS One Convertible klasse og at gøre klassen let tilgængelig og attraktiv for sejlere og klubber.

Ansøgt beløb:
36.000 kr.

Bevilget beløb:
15.000 kr.

Surfers Cup Målsætning

Afholdelse af tre weekend-stævner henvendt til bredde i alle aldre. Mulighed for deltagelse af sejlere på eliteniveau.

Afholdelse af fire jibe-clinics med to sejlere på elite-niveau.

Stævner: At fremme deltagelse i kapsejlads ved at give mindre erfarne surfere mulighed for at prøve kræfter med stævner uden at stå på startlinjen med erfarne kapsejlere. Stævnerne indgår som rekrutteringsprogram til den danske rangliste. Desuden arbejdes der med at spotte fremtidens talenter.

Jibe-clinics: At højne surferes niveau i teknik med undervisning af sejlere i den nationale og internationale elite.  

Ansøgt beløb:
40.000 kr.
Bevilget beløb:
21.000 kr.

.

J/80 Klubben Danmark

Samlet ansøgt beløb fra klassen: 20.000 kr.
Samlet bevilget beløb til klassen: 5.000 kr.

Open Liga

Målsætning

Afholdelse af et stævne ”J/80 Open Liga” med særligt fokus på, at besætninger fra hele landet kan kapsejle. Der er særligt fokus på unge besætninger op til 21 år.

At klassen gør sig attraktiv for yngre og ny sejlere fra bl.a. klubbernes sejlerskoler og juniorsejlads.

Ansøgt beløb:
10.000 kr.

Bevilget beløb:
5.000 kr.

.

Dansk 29er Klub

Samlet ansøgt beløb fra klassen: 99.000 kr.
Samlet bevilget beløb til klassen: 35.000 kr.

Ambassadørprojekt

Målsætning

Udvalgte ambassadører fra klassen besøger klubber i nær geografisk beliggenhed. Ambassadørernes rolle er at hjælpe og motivere interesserede klubber til at opstarte/kvalificere sejlads i 29er. Undervisning af trænere indgår i projektet.

At rekruttere flere sejlere til klassen fra klubber, hvor der ikke er 29er sejlads. At fastholde og motivere klubber, trænere, sejlere og forældre fra klubber, hvor der er 29er sejlads.

Ansøgt beløb:
20.000 kr.

Bevilget beløb:
16.000 kr.

Træningslejre Målsætning

 Afholdelse af fire træningslejre med fokus på sportslig udvikling og individuelle planer. Desuden er lejrene samlingspunkt for hele nordens dygtigste 29er-sejlere. Lejrene har fokus på et stærkt nordisk fællesskab og træning på højt niveau i socialt velfungerende rammer.

Træning på højt niveau med pleje af sociale relationer.
Ansøgt beløb:
24.000 kr.

Bevilget beløb:
14.000 kr.

Videndeling Målsætning

Udarbejdelse af videoguides til brug på tværs af erfaringsniveauer. Implementering på Dansk 29er Klubs hjemmeside.

At sejlere kan dygtiggøre sig ved brug af video som træningsredskab.
Ansøgt beløb:
5.000 kr.

Bevilget beløb:
5.000 kr.

.

Europe Class Denmark

Samlet ansøgt beløb fra klassen: 53.000 kr.
Samlet bevilget beløb til klassen: 26.000 kr.

Klubbesøg

Målsætning

At synliggøre muligheder i klassen ved besøg i klubber, herunder med hjælp til opstart af aktiviteter, som kan ligge i forlængelse af sejlads i Optimist eller Zoom8.

At rekruttere flere sejlere til klassens aktiviteter og at stimulere ungdomsarbejde i klubber med interesse for sejlads i Europe-jolle.

Ansøgt beløb:
15.000 kr.

Bevilget beløb:
12.000 kr.

Uddannelse af nye trænere

Målsætning

Afholdelse af træningslejre samt uddannelse af nye trænere i forbindelse med klassens træningslejre. Uddannelsen af nye trænere tager udgangspunkt i Dansk Sejlunions træneruddannelse. På træningslejrene fokuseres der på træningsmetoderne ’instruktion’, ’mesterlære’ og ’coaching’.

At nye uddannede trænere får kendskab til den praktiske anvendelse af træningsmetoder.

Ansøgt beløb:
8.000 kr.
Bevilget beløb:
14.000 kr.

.

Danske H-båds Sejlere

Samlet ansøgt beløb fra klassen: 92.500 kr.
Samlet bevilget beløb til klassen: 28.000 kr.

Vintersamling

Målsætning

Samling af nuværende samt nye og interesserede H-bådssejlere, der ønsker sportslige udfordringer. Til vintersamlingen indgår foredrag om kapsejladsregler og meteorologi, vidensopbygning og erfaringsudveksling.

Rekruttering af nye sejlere til klassens aktiviteter.

Ansøgt beløb:
10.000 kr.

Bevilget beløb:
7.000 kr.

Kurser for klassen
Målsætning

Afholdelse af to kurser i foråret med fokus på sejltrim, startteknik, kapsejladsteknik mm.

At fremme interessen, højne niveau og sejlerglæde samt at tiltrække nye og letøvede sejlere.

Ansøgt beløb:
8.000 kr.
Bevilget beløb:
7.000 kr.

Professionelle trænere til liga-stævner

Målsætning

Inddragelse af professionelle trænere i forbindelse med klassens liga-stævner. Med udgangspunkt i observationer fra sejladserne bliver sejlerne de-briefet med diskussion om, hvad der kan arbejdes med.

Forbedring af niveauet hos alle sejlere i forhold til trim, placering på banen og manøvrer set fra en sagkyndig og professionel træner.

Ansøgt beløb:
18.500 kr.
Bevilget beløb:
14.000 kr.

.

Laser Association Danmark

Samlet ansøgt beløb fra klassen: 87.500 kr.
Samlet bevilget beløb til klassen: 35.000 kr.

Anskaffelse af udstyr

Målsætning

Anskaffelse af nyt udstyr til lånejoller med henblik på at udnytte det fulde potentiale i forhold til forskellige alders- og målgrupper.

At klassens joller til udlån kan inspirere endnu flere klubber til kapsejlads i Laser-jolle, herunder i forhold til jollens samlede potentiale.

Ansøgt beløb:
30.000 kr.

Bevilget beløb:
30.000 kr.

Træningslejre

Målsætning

Afholdelse af to træningslejre for primært elitesejlere. Til træningslejre for elitesejlere ønsker klassen at invitere nye uerfarne sejlere ind med særskilte trænere.

At etablere sociale bånd, sportslig udvikling og træningsmiljø mellem elite og nye sejlere.

Ansøgt beløb:
5.000 kr.
Bevilget beløb:
5.000 kr.

.

Optimist Class Denmark

Samlet ansøgt beløb fra klassen: 53.000 kr.
Samlet bevilget beløb til klassen: 42.000 kr.

B/C lejre

Målsætning

Afholdelse af fire træningslejre for B/C-sejlere med klassetræner og klubtrænere til lejrene. Afholdelse af lejre følger et fast koncept fra klassen.

At nye og mindre rutinerede sejlere kan komme på lejre med sejlere fra andre klubber. At der tilbyde lejre for nyere sejlere inden for en rimelig prisramme. At der tilbydes lokale lejre. Lejre skal skabe tryghed og sociale relationer i forhold til stævnedeltagelse.

Ansøgt beløb:
22.000 kr.

Bevilget beløb:
21.000 kr.

Landslejr i juli

Målsætning

Afholdelse af en landslejr, hvor mindre prøvede sejlere får mulighed for at deltage i træning med de bedste A-sejlere, der træner til internationale mesterskaber. Til landslejren indgår desuden træning i holdsejlads. Lejren er også omdrejningspunkt for at klubtrænere stifter bekendtskab med hinanden og også lærer at kende sejlere fra andre klubber inden internationale mesterskaber.

At skabe højt niveau af træning og at skabe sociale relationer og sportsligt udvikling mellem sejlere efter den danske model.

Ansøgt beløb:
7.000 kr.

Bevilget beløb:
7.000 kr.

Landslejre

Målsætning

Afholdelse af fire landslejre fordelt rundt i landet. Afholdelse af lejre følger et fast koncept fra klassen. OCDs klassetræner finder kvalificerede trænere til lejrene.

At der tilbydes lejre for rutinerede sejlere, så det ikke er nødvendigt at køre på tværs af landet. Lejrene ligger ikke samtidig, så det vil være muligt at deltage i flere lejre, hvis man ønsker dette, hvorved der er mulighed for at pleje sociale relationer.

Ansøgt beløb:
16.000 kr.

Bevilget beløb: 14.000 kr.

.

Dansk OK jolle Klub

Samlet ansøgt beløb fra klassen: 40.000 kr.
Samlet bevilget beløb til klassen: 31.000 kr.

Udlån af joller

Målsætning

Via gode eksempler vil klassen fortsætte udlån af joller med mulighed for spirende vækst og lade lokale aktiviteter tiltrække flere sejlere. Udlån af kapsejladsdygtige joller er gratis til afbenyttelse af klubber. Klassen foretager prioriteringer af klubber.

Med udgangspunkt i klassens succes med udlån af joller og etablering af lokale/regionale fleets ønsker klubben at understøtte viden om opstart af OK-jolleaktivitet.

Ansøgt beløb:
10.000 kr.

Bevilget beløb:
10.000 kr.

Træningslejre og fleet-baserede træningssessions

Målsætning

Afholdelse af to træningslejre i vækstområder for breddesejlere. I relation til træningslejre arbejdes der med fleet-baseret træning med henblik på lokal/regional sportslig udvikling. Fastlæggelse af træning, sejleres behov, skitsering af forudsætninger, trænerkompetencer, indsatsområder mm. Indgår i plan.

At holde momentum i klassens gode udvikling

Ansøgt beløb:
30.000 kr.

Bevilget beløb:
21.000 kr

.

Dansk Zoom8 Klub

Samlet ansøgt beløb fra klassen: 115.000 kr.
Samlet bevilget beløb til klassen: 40.000 kr.

Udvikling af trænere

Målsætning

Årlig samling af trænere fra klubber til opdatering af udvikling nationalt og internationalt. Erfaringsudveksling og vidensdeling er i fokus.

Forbedret ekspertbistand (coaching under stævner); Formidling af træningsmetoder og styrkelse af faglig dialog. Via kompetente trænere at bidrage til sportslig udvikling.

Ansøgt beløb:
5.000 kr.

Bevilget beløb:
5.000 kr.

Træningslejre

Målsætning

Afholdelse af tre træningslejre i øjenhøjde med sejlerne efter klassens koncept ”NoNosense”. Fokus er på regellære, fysisk træning, taktik og boathandling. Timer på vandet er også i fokus generelt. Der arbejdes ud fra faste succesfulde principper med hjælp til selvhjælp. Lejrene har desuden fokus på det sociale element.

At højne niveauet for den enkelte sejler og gruppen som helhed. At styrke sammenhold på tværs af geografi og klubber. At udvikle aktivitetsniveau i klassen og at engagere sejlerne mere i sporten og fællesskabet.
Ansøgt beløb:
18.000 kr.
Bevilget beløb:
21.000 kr.

Åben gummibåd

Målsætning

Klasse-coaching til fem ranglistestævner og DM. Formålet er at højne det sportslige niveau og den enkelte sejlers færdigheder. Endvidere styrket sammenholdet mellem sejlerne på tværs af geografi og klubber. Ekspertbistand er i fokus.

At udvikle aktivitetsniveauet og at engagere sejlerne mere i sporten og fællesskabet.

Ansøgt beløb:
30.000 kr.
Bevilget beløb:
14.000 kr.

.

Spækhugger Klubben

Samlet ansøgt beløb fra klassen: 22.400 kr.
Samlet bevilget beløb til klassen: 14.000 kr.

Træningsarrangementer

Målsætning

Afholdelse af to træningsarrangementer med fokus på nye sejlere i klassen. Gennemgang af både, trim og praktiske øvelser på vandet skal stimulere til interesse for deltagelse i kapsejlads.

Rekruttering til klassens aktiviteter.

Ansøgt beløb:
22.400 kr.

Bevilget beløb:
14.000 kr.

.

Skandinavisk Wayfarer-Sammenslutning

Samlet ansøgt beløb fra klassen: 5.000 kr.
Samlet bevilget beløb til klassen: 7.000 kr.

Træningssamling

Målsætning

Afholdelse af træningssamling for klassens bedste og næstbedste sejlere. Vidensdeling er i fokus. Professionel træner medvirker til træningssamlingen.

At fastholde eller løfte niveauet fra 2016, hvor to danske sejlere tog medaljer til VM.

Ansøgt beløb:
5.000 kr.

Bevilget beløb:
7.000 kr.

.

Dansk Yngling Klub

Samlet ansøgt beløb fra klassen: 6.000 kr.
Samlet bevilget beløb til klassen: 7.000 kr.

Træningsarrangementer

Målsætning

Afholdelse af træningsarrangementer, hvor ambassadører for klassen skal inspirere som hjælpere og trænere i klubber, som beskæftiger sig med klassens aktiviteter.

At øge deltagerantal ved stævner.

Ansøgt beløb:
6.000 kr.

Bevilget beløb:
7.000 kr.

.

Dansk Tera Klub

Samlet ansøgt beløb fra klassen: 22.000 kr.
Samlet bevilget beløb til klassen: 21.000 kr.

Træningslejre

Målsætning

Afholdelse af 3 træningslejre med henblik på sportslig udvikling for erfarne og nye sejlere. Bistand fra trænere med ekspertise i klassens nuværende aktiviteter og med fokus på udvikling af kommende aktiviteter. Træningslejre indeholder teori, fysisk træning, kapsejladstræning, coaching og dømning på vandet for at håndtere konkrete hændelser og lære af erfaringer.

Socialt fællesskab, leg og erfaringsudveksling på tværs af sejlere og trænere er prioriteret.

Ansøgt beløb:
22.000 kr.

Bevilget beløb:
21.000 kr.

Senest opdateret: 28. april 2017