Dansk SejlunionTilskudsmodel til klasser

Klasseorganisationer i Dansk Sejlunion er specialklubber, som bl.a. varetager udvikling af aktiviteter i de enkelte klasser. Klasserne løfter en opgave i dansk sejlsport i forhold til aktiviteter, herunder stævneafvikling, træningssamlinger mm. Dansk Sejlunion yder støtte til klassernes arbejde via nedenstående tilskudsmodel.

Baggrund og formål

Klasser med deltagelse i internationale mesterskaber har i samarbejde med Dansk Sejlunion udviklet en tilskudsmodel, så den bidrager til følgende målsætninger:

Sportslig udvikling i klasserne.
Et løft i aktivitetsniveauet i klasserne og involvering af flere sejlere i klassernes aktiviteter.
Videnopbygning og erfaringsudvikling i og på tværs af klasser.

Klasseorganisationer kan søge om tilskud til aktiviteter, der bidrager til de nævnte målsætninger. Læs mere i PDF-dokument herunder vedr. muligheder og indhold i ansøgning.

Tilskudsmodel 2019
Hvilke klasser kan søge?

Puljen kan søges af klasseorganisationer, som inden for det seneste år har afholdt:

Sportslige aktiviteter for bræt, jolle, flerskrog eller kølbåd
Generalforsamling, godkendt beretning og regnskab, valgt en bestyrelse og besluttet udviklingsmål og -plan for klasseorganisationens fremtid
Klassen skal desuden have sendt indhold til at få oprettet en "klasseside".

Ansøgning 2019

Puljen for 2019 bliver uddelt i en enkelt runde.

Frist for indsendelse af ansøgning var fredag d. 1. februar 2019.
Dansk Sejlunions sekretariat behandlede herefter ansøgningerne d. 5. feb., hvor fordeling af tilskudsbeløb blev fastlagt.

Ansøgninger, der sendes efter d. 1. februar, vil blive behandlet i forhold til evt. tilskud i 2020.

Klasser kan ansøge om tilskud ved at udfylde ansøgningsskema, som tilgås ved at trykke på banner herunder. Inden ansøgningsskemaet udfyldes, skal man have færdig projektbeskrivelse, budget samt referat fra klassens seneste generalforsamling klar, idet disse skal uploades sammen med ansøgningen. Sørg for at have læst rammesætning i tilskudsmodellen.

Tilgaa -ansoegningsskema

Udbetaling af tilskud for 2019

Deadline for afrapportering af klassers projektaktiviteter for 2019 er d. 15 nov.

Tilgaa Skema For Udbetaling Af Stoette

Spørgsmål vedr. tilskudsmodellen kan rettes til sportschef i Dansk Sejlunion, Thomas Jacobsen. Se kontaktoplysninger til højre på denne side.

Annonce

Senest opdateret: 12. februar 2019