Dansk SejlunionKaskoafgift på fritidsbåde

N. Rosenberg
Foto: N. Rosenberg

HISTORIK

Afgiften på bådforsikringer blev indført i 1976 og er siden ændret flere gange.

Fra start var afgiften 50 % af forsikringspræmien, som senere blev ændret til 75 % af forsikringspræmien.

Den store ændring kom 1. januar 1983, hvor en ny lov (lov nr. 268 af 09. juni 1982) ændrede afgiften fra at være 75 % af forsikringspræmien til 1 % af bådens handelsværdi (forsikringssum). 

I december 2012 vedtog Folketinget at forhøje afgiften på fritidsbådes kaskoforsikringer med 34 procent til 1,34% af bådens forsikringssum.

Provenu udvikling

Nedenstående oversigt over Statens afgiftsprovenu for afgift af lystfartøjsforsikringer.

Tabel 1. Statens afgiftsprovenu (netto) 2011 - 2018

Finansår

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

Afgift af lystfartøjsforsikringer

110

106

125**

132

125

121

125

130

* Skøn august 2017.
** Staten forventede en provenustigning på 39 mio. fra 2012 til 2013. Den reelle stigning blev på 19 mio. 

Kilde: SKAT

Nyheder om kaskoafgiften

Senest opdateret: 22. november 2017