Dansk SejlunionKaskoafgift på fritidsbåde

N. Rosenberg
Foto: N. Rosenberg

HISTORIK

Afgiften på bådforsikringer blev indført i 1976 og er siden ændret flere gange.

Fra start var afgiften 50 % af forsikringspræmien, som senere blev ændret til 75 % af forsikringspræmien.

Den store ændring kom 1. januar 1983, hvor en ny lov (lov nr. 268 af 09. juni 1982) ændrede afgiften fra at være 75 % af forsikringspræmien til 1 % af bådens handelsværdi (forsikringssum). 

I december 2012 vedtog Folketinget at forhøje afgiften på fritidsbådes kaskoforsikringer med 34 procent til 1,34% af bådens forsikringssum.

Provenu udvikling

Nedenstående oversigt over Statens afgiftsprovenu for afgift af lystfartøjsforsikringer.

Tabel 1. Statens afgiftsprovenu (netto) 2011 - 2018

Finansår

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

Afgift af lystfartøjsforsikringer

110

106

125**

132

125

121

125

130

* Skøn august 2017.
** Staten forventede en provenustigning på 39 mio. fra 2012 til 2013. Den reelle stigning blev på 19 mio. 

Kilde: SKAT

Nyheder om kaskoafgiften

Forhøjet kaskoafgift vedtaget

19-12-2012 18:15:00 Kaskoafgift , Bådforsikring , Politik | ? kommentarer
Afgiften på fritidsbådes kaskoforsikringer stiger med 34 procent i 2013. Et snævert flertal stemte onsdag forslaget igennem ved Folketingets 3. behandling. Men forslaget blev fulgt til dørs af kritisk…

Intet kan stoppe afgiften

17-12-2012 16:01:00 Bådforsikring , Politik , Kaskoafgift | ? kommentarer
Folketingets 2. behandling af forslaget om højere afgift på kaskoforsikringer var overstået på ingen tid. Dermed er forhøjelsen klar til endelig vedtagelse onsdag. Dansk Sejlunion fortsætter jagten på…

Senest opdateret: 22. november 2017