Dansk SejlunionYachtskippereksamen

Dansk Sejlunion afvikler i foråret 2018 yachtskippereksaminer for Søfartsstyrelsen.

Pensum og afvikling af prøve følger den beskrivelse som Søfartsstyrelsen tidligere har anvendt. De administrative rutiner er tilpasset, så de nogenlunde følger den kendte praksis. Nødvendige formularer for at anmelde en prøve samt tilmelding til prøve sker ved hjælp af skabeloner her på siden.

Censorer ved prøverne er en række af de kendte censorer suppleret med kompetente censorer udpeget af Dansk Sejlunion.

Spørgsmål vedrørende foråret prøver kan rettes til Steen Wintlev, swj@sejlsport.dk.

Spørgsmål af teknisk karakter skal rettes til Morten Jensen, morten@sejlsport.dk

 Dansk Sejlunion vil, i løbet af foråret, aflevere sin egen ansøgning om bemyndigelse til at afholde yachtskippereksaminer. Når vi har fået bemyndigelsen fra Søfartsstyrelsen, vil vi naturligvis invitere interesserede til orienteringsmøder.

For at tilmelde dig Y3-eksaminer skal du have følgende:
- Bestået duelighedsprøve/speedbådsprøve
- Bevis for demonstration af brandslukning
- Bevis for demonstration af redningsmidler

For at tilmelde dig Y1-eksaminer skal du have følgende:
- Bestået Y3-eksamen
- Bestået kursus i udvidet førstehjælp
- Bevis for deltagelse i praktiske øvelser i betjening af de tekniske navigeringsmidler

Y3-eksaminer i foråret 2018

Ikke flere anmeldte prøver

Y1-eksaminer i foråret 2018

Ikke flere anmeldte prøver

Tilmelding til prøve

Ønsker du at tilmelde dig en af disse eksaminer skal du anvende denne formular.

Anmodning om prøveafholdelse

Ønsker du som underviser at afholde en yachtskipperprøve, kan du benytte denne formular.

Senest opdateret: 16. august 2018