Dansk SejlunionYachtskippereksamen

Dansk Sejlunion afvikler i foråret 2018 yachtskippereksaminer for Søfartsstyrelsen.

Pensum og afvikling af prøve følger den beskrivelse som Søfartsstyrelsen tidligere har anvendt. De administrative rutiner er tilpasset, så de nogenlunde følger den kendte praksis. Nødvendige formularer for at anmelde en prøve samt tilmelding til prøve sker ved hjælp af skabeloner her på siden.

Censorer ved prøverne er en række af de kendte censorer suppleret med kompetente censorer udpeget af Dansk Sejlunion.

Spørgsmål vedrørende foråret prøver kan rettes til Steen Wintlev, swj@sejlsport.dk.

Spørgsmål af teknisk karakter skal rettes til Morten Jensen, morten@sejlsport.dk

 Dansk Sejlunion vil, i løbet af foråret, aflevere sin egen ansøgning om bemyndigelse til at afholde yachtskippereksaminer. Når vi har fået bemyndigelsen fra Søfartsstyrelsen, vil vi naturligvis invitere interesserede til orienteringsmøder.

Y3-eksaminer i foråret 2018

Horsens den 24. februar 2018
Rungsted den 7. april 2018

Y1-eksaminer i foråret 2018

København den 5. maj 2018

Tilmelding til prøve

Ønsker du at tilmelde dig en af disse eksaminer skal du anvende denne formular.

Anmodning om prøveafholdelse

Ønsker du som censor at anmode om prøveafholdelse kan du benytte denne formular.

Senest opdateret: 18. januar 2018