SEJLER LUKKER ... og afløses af tre forskellige, digitale nyhedsbreve

Dansk SejlunionSRC/VHF

Dansk Sejlunion er nu godkendt til at afholde SRC-prøver

I en overgangsperiode sker det i snævert samarbejde med Søfartsstyrelsen. Det betyder, at Dansk Sejlunion benytte Søfartsstyrelsens administrationssystem og Søfartsstyrelsen vil udstede SRC certifikatet. Når Søfartsstyrelsen har hjemmel til helt at overdrage tilladelsen, vil Dansk Sejlunion benytte eget administrationssystem og udstede SRC certifikatet.

Hvordan foregår det i praksis?
For Dansk Sejlunion er SRC certifikatet en styrkelse af sikkerheden til søs, derfor skal det være let at komme til prøve. Dansk Sejlunion ser gerne at klubber og interesserede opretter kurser eller studiegrupper. Dansk Sejlunion tilbyder at der afholdes prøve på kursusstedet umiddelbart efter kursus er afviklet.

Du kan kort blive orienteret om processen ved at se nedenstående trin:

  1. Du anmelder en prøve til Dansk Sejlunion senest 14 dage før prøvedato. For at afvikle prøven på kursusstedet, skal der findes en uvildig person, som kan påtage sig opgaven som eksamenstilsyn. Du anmelder prøven her
  2. Dansk Sejlunion opretter prøven i Søfartsstyrelsens system, og giver besked om tilmelding til "kursus" udbyder
  3. Eksamenstilsynet modtager kort før prøvedato eksamensvejledning, opgaver og deltagerliste
  4. Prøven afholdes
  5. Besvarelser rettes af Dansk Sejlunion 
  6. Dansk Sejlunion indberetter resultat til Søfartsstyrelsen og kursist
  7. Søfartsstyrelsen sender SRC certifikat til de kursister, som har bestået prøven

Åben/lukket prøve
Ved anmeldelse af prøve skal du tage stilling til om prøven skal være åben eller en lukket. En åben prøve giver andre en kursusdeltagerne mulighed for at deltage i prøven. En lukket prøve giver kun kursusdeltagere mulighed for at deltage i prøven. Dansk Sejlunion opfordre til, at man så vidt muligt afholder åbne prøver og dermed giver andre mulighed for at gå til prøve.

Vejledning for eksamenstilsyn finder du her

Senest opdateret: 13. februar 2018