Dansk SejlunionInspirationsguide

Ny afvikling af duelighedsprøven

Fra 1. januar 2018 afholdes duelighedsprøver og speedbådsprøver ikke længere af Søfartsstyrelsen - men fra 1. september 2017 har Søfartsstyrelsen godkendt Dansk Sejlunion som udbyder og har bemyndiget Dansk Sejlunion til at afholde prøverne.

Den teoretiske del af duelighedsprøven afvikles således:

  1. Skriftlig søkortopgave - 60 minutter
  2. Kort skriftlig opgave - 30 minutter
  3. Sejladsplanlægningsopgave - mindst 24 timer (gerne en uge) til forberedelse

20 minutter mundtlig prøve med fremlæggelse af punkt 3. Sejladsplanlægningsopgave med uddybende spørgsmål samt uddybende spørgsmål til punkt 1. Søkortopgave og punkt 2. Kort skriftlig opgave.

Søkortopgaven er uden deviationstabel, men med deviationsundersøgelse.

Sejladsplanlægningsopgaven indeholder meteorologi, valg af navigationsmetode samt instruks.

Her kan du finde nogle eksempler på de nye søkortopgaver:

Søkortopgave 1
Søkortopgave 2
Søkortopgave 3
Søkortopgave 4
Søkortopgave 5
Søkortopgave 6

Her kan du finde korte skriftlige opgaver - fakta opgaver: 

Faktaopgave 1
Faktaopgave 2
Faktaopgave 3
Faktaopgave 4
Faktaopgave 5
Faktaopgave 6
Faktaopgave 7
Faktaopgave 8
Faktaopgave 9

Her kan du finde nogle eksempler på sejladsplanlægningsopgaver:

Navigationsplanlægning 1

Har du opgaver, som du vil dele, er du velkommen til at sende opgaven i word format til swj@sejlsport.dk. 

Undervisere, der anvender Duelighedsbogen, kan finde suppleringshæfter til Opgavesamlingen på Duelighedsbogens website.

Senest opdateret: 26. september 2017