Dansk SejlunionDANSK SEJLUNIONS VISION, MISSION OG VÆRDIER

I Dansk Sejlunions vedtægters § 2 findes visionen, missionen og værdierne, som danner grundlag for al Dansk Sejlunions arbejde.

Læs Dansk Sejlunions vedtægter

Dansk Sejlunions vision er

Sejlads - oplevelse, samvær og sport - hele livet

Mission

Det er Dansk Sejlunions mission at være det nationale samlingspunkt for alle sejlere.

Danmark er et attraktivt sted at dyrke sejlsport - en af verdens bedste sejlsportsnationer.

Dansk Sejlunion er den nationale organisation for kapsejlads og fritidssejlads i alle dets former, tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund, International Sailing Federation og andre relevante internationale organisationer.

Dansk Sejlunion er en professionel udviklings- og støtteorganisation for elite- og talentsejlere samt bredde- og tursejlere med fokus på samarbejde med klubber, klasser og samarbejdspartnere indenfor sejlsporten, søsporten, idrætten samt eksterne interessenter, herunder myndigheder, sponsorer/partnere og medier.

Dansk Sejlunion udvikler og tilbyder service, rådgivning og aktiviteter til klubber, klasser og sejlere indenfor relevante områder med det formål at sikre en kontinuerlig og dynamisk udvikling for sejlsporten.

Dansk Sejlunions virksomhed udøves med sigte på at støtte og styrke kerneområderne:

  • Ungdom
  • Kapsejlads
  • Bredde og tursejlads
  • Elite og talenter

Værdier

  • Åbenhed og demokrati
  • Godt sømandskab
  • Naturoplevelser og frihed
  • Samvær - fællesskab om sejlsport
  • Hensyn til natur og miljø
  • Konkurrence og fairplay

Ordforklaring

Sejlsport = søsport = det at dyrke sejlads = færden på vandet uanset sejl- eller motorbåd, hvad enten det er konkurrence-/kapsejlads eller tur-/fritids-/breddesejlads.

Sejler = den person der dyrker sejlsport.

Senest opdateret: 9. juni 2015