Dansk SejlunionDansk Sejlunion Strategi 2018

Dansk Sejlunions overordnede mål for 2016-18

”Flere mennesker på vandet, i flere timer” er fyrtårnet for alt, hvad vi laver.

Strategiske mål for 2016-18

  • Dansk Sejlunion vil styrke rammerne om sejlsporten og sejlsportens evne til at tilbyde værdi for såvel medlemmer af sejlklubber som mennesker uden for sejlklubber, der søger aktivitet på vandet.
  • Dansk Sejlunion vil styrke sejlsportens synlighed og tilgængelighed for aktive mennesker.
  • Dansk Sejlunion vil styrke samarbejdet med frivillige i sejlklubber, netværk i sejlsporten, skoler, større sejlsportsevents, virksomheder, fonde, interesseorganisationer og myndigheder om udvikling af mulighederne for aktivitet på vand.
  • Dansk Sejlunion skal være attraktiv for investeringer.

Fokusområder

Dansk Sejlunion vil i 2016-2018 prioritere sin indsats og fokusere på seks områder:

Bredt tilbud af sejladsaktivitet: Indsats skal udvikle kapsejlads på klubniveau og stimulere til bred, idrætslig deltagelse i lokale og regionale kapsejladser. Indsats skal stimulere til aktivitet på vandet med rolige og vilde friluftsoplevelser.

Klubudvikling og rekruttering: Indsats skal styrke frivillige og sejlklubber i rollen som udbyder af aktiviteter og fællesskaber, der er fleksible og attraktive for aktive mennesker. Indsats skal udvikle klubbernes ledelseskultur og styrke klubbernes kompetencer og kapacitet til at indfri egne ambitioner. Indsats skal gøre det attraktivt for unge sejlere at blive i sejlsporten. Indsats skal styrke sejlklubberne til at kunne byde nye mennesker og aktiviteter velkommen på havnen og vandet.

Talentudvikling og sejlerlandshold: Indsats skal sikre, at dansk sejlsport i 2020 er på internationalt topniveau i fem olympiske klasser. Indsats skal støtte sejlernes sportslige udvikling og rammerne om deres kampagner. Indsats skal skabe mulighed for et bredere landshold. Indsats skal styrke sejlsportens synlighed generelt. Indsats skal stille viden og metoder til rådighed for den øvrige sejlsport i Danmark.

Uddannelse: Indsats skal gøre uddannelse af sejlere, træning, erfaringsudveksling og læring til en naturlig del af klublivet gennem hele året. Indsats skal løfte kvaliteten af uddannelsen af voksensejlere i kompetencer knyttet til aktivitet på vandet. Indsats skal gøre flere frivillige i stand til at undervise og træne andre.

Kommunikation: Indsats i kommunikation skal involvere og aktivere. Indsatsen skal styrke sejlklubbens kommunikative platform. Indsats skal styrke sejlklubbens synlighed og tilgængelighed samt sejlsportens brand. Indsatsen skal gennem sociale medier, ambassadører og netværk styrke sejlsportens kommunikation til sig selv og sine omgivelser.

Ekstern finansiering og ressourcer: Indsats skal skabe et robust finansieringsgrundlag for Dansk Sejlunions aktiviteter og organisation. Indsats skal gøre det attraktivt og værdifuldt for sejlklubber, netværk, skoler, events, fonde, virksomheder, interesseorganisationer og myndigheder at involvere sig og investere (kroner, opbakning, ressourcer eller kompetencer) i udvikling af sejlsporten.

Pejlemærker

Vores - Dansk Sejlunions - arbejde skal være præget af:

  • Sejlerfokus: Vores indsats skaber værdi for aktive mennesker på vandet.
  • Samskabelse: Vores samarbejdsrelationer er præget af inddragelse, dialog, videndeling og innovation.
  • Transparens: Vores beslutningsprocesser er gennemsigtige, forudsigelige og troværdige.
  • Ansvarlighed: Vi tager ansvar for bæredygtig anvendelse af økonomiske, menneskelige og naturens ressourcer.

Strategi 2018
Budget Og Prioritet

Strategi 2011

I marts 2010 besluttede Dansk Sejlunions generalforsamling, at der skulle igangsættes en strategiproces, og målet var en samlet strategi for Dansk Sejlunion for 2011 til 2016.

I arbejdet indgik 71 personer, der besatte 90 udvalgsposter fordelt på 11 forskellige underudvalg. Se hvem der deltog i udvalgene her.

'DS Strategi 2011' blev fremlagt på generalforsamling 2011, og har siden været Dansk Sejlunions officielle strategi-dokument.

Læs DS Strategi 2011

Senest opdateret: 1. september 2016