Dansk SejlunionDansk Sejlunions Generalforsamling

Dansk Sejlunions generalforsamling 2017 afholdes lørdag den 18. marts på Hotel Christiansminde i Svendborg. På årets generalforsamling skal der bl.a. vælges ny formand for Dansk Sejlunion.

Generalforsamlingen er Dansk Sejlunions øverste myndighed. Alle klubber, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret ved generalforsamlingen og kan sende op til tre delegerede.

Alle klasseorganisationer for internationalt, nordisk eller nationalt godkendte klasser og nationale standardklasser kan sende op til to delegerede, der dog ikke har stemmeret.

Generalforsamlingen 2017 bliver afholdt den 18. marts 2017
på Hotel Christiansminde, Svendborg

Dansk Sejlunions vedtægter

Dansk Sejlunions vedtægter udgør det organisatoriske og foreningsjuridiske virke for Sejlunionens virke.

Her finder du den senest reviderede udgave af Dansk Sejluinons vedtægter (pdf).

GENERALFORSAMLING 2017

Et centralt punkt på dagsordenen for årets generalforsamling bliver valg af ny formand for Dansk Sejlunion. Hans Natorp træder tilbage efter syv år på posten. Desuden skal Generalforsamlingen vælge tre medlemmer af bestyrelsen.

Fristen for at indstille kandidater til formandsposten og bestyrelseskandidater er mandag den 13. februar 2017 - kl. 12.00.

Klubber i Dansk Sejlunion kan stille forslag til Generalforsamlingens dagsorden. Frist for indsendelse af forslag er mandag den 15. januar 2017.

Hent skema til kandidatindstilling (formand/bestyrelsesmedlem) her Hent fuldmagtsblanket her

INDKALDELSE OG DAGSORDEN

Indkaldelse og dagsorden

Åbent brev til klubberne
Dansk Sejlunions bestyrelse har sendt et åbent brev til sejlerdanmark med opfordring om at tage del i arbejdet med at udpege stærke kandidater til formandsposten, der bliver ledig i 2017.

Læs det åbne brev her samt nyheden om brevet her.

TIDLIGERE GENERALFORSAMLINGER

Generalforsamling 2016

INDKALDELSE OG DAGSORDEN

Referat Generalforsamling 2016
Fuldmagtsblanket
Indkaldelse og dagsorden
DEBATRUM
Læs om form og indhold af debatrummene lørdag fra kl. 9-11 her.

INDKOMNE FORSLAG

Kontingent-forslag fra bestyrelsen

Gråsten Sejlklub

Gråsten Sejlklub - redegørelse
Dansk Sejlunion - redegørelse
Spoergsmaal Og Svar Om Graastensagen

ÅRSRAPPORT OG BUDGET

DS Årsrapport 2015
DS Budget og Prioritet 2016
Prioritet 2016 Praesentation
Budget 2016 Praesentation
Aarsregnskab 2015 Praesentation
Budget 2016 Talepapir
Aarsregnskab 2015 Talepapir

ÅRSBERETNING

DS Årsberetning 2015

INDSTILLING AF KANDIDATER
Dansk Sejlunion har modtaget valgoplæg fra en kandidat til formand og tre kandidater til bestyrelsen:

Hans Natorp - Dragør Sejlklub
Henrik Voldsgaard - Aarhus Sejlklub
Line Markert - Hellerup Sejlklub
Peter Bjerremand - Horsens Sejlklub

Ordensudvalget
Lars Dahl-Nielsen indstilles til ordensudvalget. Læs valgoplæg her.

Revision
Bestyrelsen indstiller Jørgen Meyer og H.C. Hansen som interne revisorer, samt Ernst & Young som ekstern revisor.

GENERALFORSAMLING 2015
Indkaldelse og dagsorden
Program
Fuldmagtsblanket

SEMINARER FREDAG AFTEN

Seminarer Generalforsamling

ÅRSRAPPORT OG BUDGET

DS Årsrapport 2014
DS Budget 2015

INDSTILLING AF KANDIDATER TIL BESTYRELSEN
Dansk Sejlunion har modtaget valgoplæg fra fem kandidater til bestyrelsen:

Christian Hangel Frederikssund Sejlklub
Jesper Andersen Aarhus Sejlklub
Joergen Larsen Kerteminde Sejlklub
Christina Nielsen Sejlklubben Sundet
Michael Cholewa Vedbaek Sejlklub

VALG TIL ORDENSUDVALGET
Dansk Sejlunions Ordensudvalg blev på Generalforsamlingen 2013 valgt for 2 år. Ordensudvalget er på valg ved Generalforsamlingen 2015.
 
Kandidater til ordensudvalget:
·         Niels Bo Andersen, formand (modtager genvalg)
·         Henrik Andersen (modtager genvalg)
·         Peer S. Jørgensen (modtager genvalg)
·         Torben Bondrop (modtager genvalg)
·         Holger Fabian Jessing (modtager genvalg)
·         Carl Gerstrøm
 
John Christensen ønsker ikke genvalg.

ÅRSBERETNING

DS Årsberetning 2014
Formandens Mundtlige Beretning 2015

FORSLAG - BESTYRELSE OG INDKOMNE

  • Der er ikke modtaget forslag fra medlemmer.
  • Dansk Sejlunions bestyrelse foreslår uændret kontingent på 98,50 kr./medlem.

PRÆSENTATIONER
Følgende præsentationer blev vist under generalforsamlingen:

Budget2015 Slide
Budget2015 Talepapir
Dansk Sejluinons hovedpunkter 2015 Slide
Regnskab2014 Slide
Regnskab2014 Talepapir

REFERAT

Referat Ds Generalforsamling 2015

Senest opdateret: 20. januar 2017