klubkonferencen Tilmeldingsfrist 14. oktober med overnatning! Klik her...

Dansk SejlunionDansk Sejlunion Netværk

DS Netværk kan være geografisk- og/eller interessebaserede. Udgangspunktet for DS Netværk er aktiviteter, og DS Netværks primære opgave er at varetage klubbernes og sejlernes nære interesser og at have fokus på aktiviteter, vidensdeling og koordinering. Læs mere i retningslinjerne for DS Netværk.

Retningslinjer for DS Netværk
DS Netværk er en del af Dansk Sejlunions struktur jf. DS vedtægter
§ 5.

Retningslinjerne definerer rammen for hvornår et netværkssamarbejde kan godkendes som et DS Netværk og dermed være en del af Dansk Sejlunions struktur.

Læs mere om de konkrete DS Netværk:

Kredsnetværk

Kredsene under Dansk Sejlunion har dannet et netværk til debat, dialog og gensidig støtte. Der er også aktiviteter forankret i netværket som fx Retro Cup og Kredsstafet.

Læs mere på kredsnetværkets side

Netværkskontakt
Kirsten Rambøl, kirramb@gmail.com, tlf. 4157 0258

Ungdomsnetværk

Ungdomsnetværkets formål er:

  • at støtte Dansk Sejlunion i at udarbejde og implementere strategier, politikker og værktøjer, der skal sikre en målrettet og fremtidssikret udvikling, der placerer sejlsport som en attraktiv og spændende sport for børn og unge.
  • at støtte Dansk Sejlunion i at udvikle koncepter, som kan skabe rekruttering og fastholde børn og unge til sejlsport.

Vedtægter for Ungdomsnetværket

Netværkskontakt
Pierre Baad Jensen, pierrebaadjensen@hotmail.com

Ligaforeningen

Ligaforeningen skal bidrage til at fastlægge rammer og regler for Dansk Sejlunions Sejlsportsliga og sikre, at rammer og regler er forankret i sejlklubberne, som deltager eller ønsker at deltage i Ligaen.
Ligaforeningen skal sikre planlægning og gennemførelse af Ligastævnerne. Ligaforeningen skal bidrage til at sikre et økonomisk bæredygtigt grundlag for Ligaen.

Vedtægter for Ligaforeningen

Netværkskontakt
Christian Lerche, cle@kdy.dk

Klassebådsnetværk

Klassenetværket er et forum for ideudveksling, udvikling og projektorganisering mellem klasseorganisationer og Dansk Sejlunion.
Klassenetværket skal understøtte udviklingen af klassebådsmiljøet i Danmark.

Vedtægter til klassebådsnetværk er i udkast

Netværkskontakt
Jesper Andersen, jesper.a.andersen@dadlnet.dk

Senest opdateret: 10. december 2015