SEJLER LUKKER ... og afløses af tre forskellige, digitale nyhedsbreve

Dansk SejlunionDansk Sejlunions organisation

Dansk Sejlunions organisatoriske arbejde deles mellem den politisk valgte bestyrelse og den daglige driftsorganisation.

Denne opdeling blev etableret ved en generalforsamlings-beslutning i 2005, hvor man vedtog at skabe en mere dynamisk og handlekraftig organisation.

Her har driftsorganisationen (medarbejderne på sekretariatet) - eventuelt i samarbejde med frivillige i projektgrupper - ansvaret for gennemførelsen af de konkrete opgaver og aktiviteter, som bestyrelsen udstikker i forhold til de vedtagne strategiplaner.

I følge Dansk Sejlunions vedtægter skal der være to faste udvalg, nemlig Ordensudvalget og Appel- og Regeludvalget.

Derudover er en lang række danskere engageret i internationalt arbejde på mange forskellige niveauer.

Læs mere om Dansk Sejlunions udvalg og personer engageret det internationale arbejde her.

Senest opdateret: 3. april 2017